45 minutter med fysisk aktivitet per uke er nok for eldre med artroseEn nylig studie konkluderer imidlertid med at så lite som 45 minutter moderat trening eller fysisk aktivitet i uka er nok til å være fordelaktig for eldre som er plaget med artrose

Annonse

Dorothy Dunlop, professor i revmatologi og forebyggende medisin ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago og hennes kolleger rapporterte nylig om disse funnene i en studie publisert i tidsskriftet Arthritis Care & Research1.

Det er allerede kjent at fysisk aktivitet kan redusere smerte og bidra til å opprettholde bevegelighet og funksjon for eldre med slitasjegikt (artrose), men dagens anbefalinger i forhold til trening og fysisk aktivitet kan ofte virke uoppnåelige for mange i denne pasientgruppen. Denne studien hadde som målsetning å finne minimumsterskelen for de positive effektene av fysisk aktivitet i forhold til artrose.

Hva er artrose

Artrose er et begrep som brukes for å beskrive betennelse, hevelse og smerter i leddene som følge av slitasje.  Artrose eller «slitasjegikt» er den vanligste formen for revmatisk sykdom og forårsakes av slitasje på brusken som beskytter ledd-overflatene.  Vanlige symptomer på artrose er smerte, hevelse, og redusert bevegelighet i leddet.

Eldre rammes hyppigst av artrose. Ifølge amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC),  rammes om lag 49,7 prosent av voksne i alderen 65 år og eldre i USA av denne formen for leddgikt. Artrose er sammen med andre revmatiske lidelser en av de ledende årsakene til uførhet og redusert livsutfoldelse blant middeladrende og eldre.

Leddgikt og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan være utfordrende for mange eldre med slitasjegikt, samtidig er det kjent at trening og fysisk aktivitet er fordelaktig i forhold til å opprettholde optimal funksjon og bevegelighet. I tillegg kan fysisk aktivitet redusere risikoen for andre helseproblemer, som type 2 diabetes og hjertesykdom.

Nåværende offisielle retningslinjer for fysisk aktivitet anbefaler at voksne i alderen 65 år og oppover deltar i moderat fysisk aktivitet i minst 150 minutter hver uke. Men ifølge Dunlop og hennes kolleger er det bare 1 av 10 eldre med slitasjegikt som makter å leve opp til disse anbefalingene.

Med dette som utgangspunktet ville forskerne finne ut om eldre personer med artrose likevel kan dra nytte av fysisk aktivitet som ligger under dagens anbefalinger i forhold til intensitet og varighet.

Forskerne analyserte data fra 1.629 voksne i alderen 49 år og oppover som var en del av en landsomfattende studie som tar sikte på å identifisere forebyggende behandlingsstrategier for pasienter med artrose. Alle deltakerne hadde smerter, verking, eller stivhet i leddene i hofter, knær eller føtter.

Hver deltaker ble vurdert ved studiens start og 2 år senere gjennom selvrapporterte resultater. Fysisk aktivitet og funksjon ble også målt ved hjelp av akselerometere.

Noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet

Etter 2 år hadde funksjonsnivået og bevegeligheten til rundt en tredjedel av deltakerne enten forbedret seg eller forblitt på samme nivå.

Deltakerne som drev regelmessig mosjon og fysisk aktivitet opplevde en forbedring eller opprettholdelse av fysisk funksjon. Men deltakerne behøvde ikke nødvendigvis å leve opp til anbefalingene på 150 minutter med moderat fysisk aktivitet hver uke for at forbedringer kunne måles.

Forskerne fant ut at eldre som deltok i så lite som 45 minutter med moderat fysisk aktivitet, for eksempel rask gange, per uke hadde 80 prosent større sannsynlighet for å opprettholde eller forbedre sin fysiske funksjon enn de som var aktive mindre enn 45 minutter ukentlig. Forskerne sier at deres funn gjaldt for både menn og kvinner med artrose i leddene i de nedre ekstremitetene.

Annonse

Deltakere som var i moderat fysisk aktivitet i mer enn 45 minutter per uke hadde generelt større forbedringer i fysisk funksjon, men forskerne mener at deres funn viser at eldre med artrose i hofte, knær eller ankler som et minimum bare behøver å utføre en tredjedel av anbefalt aktivitet for å oppnå opprettholdelse eller en viss forbedring av funksjonsnivå.

Referanser[+]

Også på Fysionett