Annonse

Aerob og anaerob trening

Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Når man trener har kroppens celler behov å produsere mer energi enn vanlig. Dette skjer i stor grad gjennom to ulike fysiologiske prosesser. Henholdsvis aerob metabolisme og anaerob metabolisme.

Sammendrag

Hovedforskjellen mellom aerob og anaerob metabolisme er rollen oksygen spiller i prosessen. Ved aerob trening tilføres cellene nok oksygen til at aerob metabolisme kan finne sted. Ved anaerob trening, mottar ikke cellene tilstrekkelig oksygen til å utføre aerob metabolisme og anaerobe metabolisme slår inn for å dekke cellenes behov for energi. Under anaerob metabolisme produserer cellene laktat (melkesyre).

Aerob trening

Aerob trening (også kalt kardiovaskulær trening, kardio, eller kondisjonstrening) brukes om fysisk trening som først og fremst benytter kroppens aerobe energisystemer. Det vil si treningsformer der kroppen hovedsakelig benytter oksygen som energikilde.

Generelt kan man si at aerob trening er trening av lett til moderat intensitet som foregår over lengre tidsperioder, men aerob trening kan også være av relativt høy intensitet hos personer med høy aerob kapasitet.

Aerob trening refererer dermed til trening og aktiviteter som baserer seg på aerob metabolisme (oksygenbasert stoffskifte) for å møte kroppens energibehov. Noen eksempler på aerobe treningsformer er aerobic, langdistanseløp,  jogging, langrenn, svømming, sykling og turgåing,

Anaerob trening

Det motsatte av aerob trening er anaerob trening. Dette er per definisjon treningsformer der kroppen ikke bruker oksygen som energikilde, men isteden henter energi hovedsakelig fra andre kilder. Blant annet ATP (adenosintrifosfat) og glykogen (karbohydrater) lagret i muskelcellene. Generelt kan man si at anaerob trening er trening av kort varighet med høy intensitet.

Anaerob trening er trening med en intensitet som overskrider aerob kapasitet. Når aerob kapasitet overskrides betyr dette at man har et utilstrekkelig oksygenopptak. Cellene har behov for mer energi enn kroppen har kapasitet til å ta opp for å opprettholde treningsintensiteten. Dette medfører at cellene er avhengig av å få en vesentlig andel av sitt energibehov dekket av anaerobe energikilder. Sprint, hopp, kastesport og styrketrening er eksempler på anaerobe treningsformer.

Anaerob trening fører til at avfallstoffer fra cellenes stoffskifte akkumuleres raskt. Dette fører blant annet til høy konsentrasjon av melkesyre og andre metabolske biprodukter i løpet av relativt kort tid. Muskelcellene går da tom for energi og dette er forklarer til dels også hvorfor musklene blir stive og såre slik at det etterhvert vil bli umulig og opprettholde en treningsintensitet som overskrider aerob kapasitet.

En kommentar om “Aerob og anaerob trening”

Det er stengt for kommentarer.

Relaterte artikler