Annonse

Albue ute av ledd

Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Når leddoverflater i albuen separeres eller forskyves kaller man dette en luksasjon av albuen.

En luksasjon av albuen kan være fullstendig eller delvis. Dersom leddoverflatene separeres fullstendig går albuen helt ut av ledd. Dette er en fullstendig luksasjon. Skjer det kun en delvis forskyvning av leddoverflatene i forhold til hverandre kalles dette en subluksasjon.

Albueleddet er et sammensatt ledd bestående av de tre knoklene humerus (overarmsbenet), ulna (albuebenet)  og radius (spolebenet). Albuespissen utgjøres av ulnas olecranonprosess.

Albuen er på grunn av sin anatomiske posisjon og struktur vanligvis et relativt stabilt ledd og luksasjoner hos voksne er relativt uvanlig, men forekommer oftere hos små barn og kan da være et tilbakevendende problem. Noen personer er født med generelt hypermobile ledd og slappe leddbånd. Disse personene har generelt større risiko for å få albuen ut av ledd.

Symptomer og diagnose

Fall på utstrakt arm, ofte kombinert med vridning av armen, er en vanlig skademekanisme i forbindelse med albueluksasjoner. En albue som er helt ute av ledd er som regel forbundet med ekstreme smerter i albuen. Armen vil i tillegg ofte se deformert ut og kan ha en påfallende vridning ved albuen.

Fullstendige luksasjoner av albueleddet kan også innebære skader på ligamenter, blodårer, sener, leddkapsel og omkringliggende nervevev. Blodutredelser og blåmerker på innsiden og utsiden av albuen der leddbånd kan ha blitt strukket eller revet av kan da forekomme.

En albue som bare er delvis ut av ledd, altså en subluksasjon, kan være vanskeligere å oppdage. Fordi albuen bare er delvis ute av ledd kan knoklene spontant falle tilbake på plass og leddspalten kan i mange tilfeller se helt normal ut på røntgen til tross for at det eksisterer en instabilitet i albueleddet. Ved kronisk instabilitet eller subluksasjon kan det være tilnærmet normal bevegelighet i leddet og kun smertefullt ved enkelte bevegelser.

Behandling av albueluksasjoner

En albue som er ute av ledd regnes som en alvorlig akutt skade og bør reduseres av en lege på stedet eller på akuttmottaket så raskt som mulig. Reduksjon av en luksert albue kan være ekstremt smertefullt og ofte er anestesi nødvendig. Normalt vil man i tillegg ta et røntgenbilde av albuen for å utelukke bruddskader.
Øvrig behandling avhenger av skadens alvorlighetsgrad, pasientens alder og livssituasjon og om det foreligger benskade eller frakturer.

Fysioterapi

En albue ute av ledd som ikke er forbundet med komplikasjoner i form av frakturer eller skader på omrkingliggende vev behandles ved delvis immobilisering i to til tre uker i kombinasjon med tidlig mobilisering. Hvis albuen holdes stille over for lang tid, kan dette føre til kontrakturer og varig nedsatt funksjon og bevegeliget. Tidlig mobilisering og fysioterapi vil kunne forebygge dette.

Opptrening i form av et styrkeprogram for albuen vil utgjøre neste fase av rehabiliteringen. Når smerten er redusert og man har fått tilbake tilstrekkelig bevegelighet vil fysioterapeuten normalt sette i gang styrkeøvelser for å gjenvinne tapt muskelstyrke, samt strekkøvelser for å gjenopprette normal funksjon og bevegelighet i armen. Enkelte vil aldri gjenopprette fullstendig bevegelighet i albueleddet, selv etter langvarig fysioterapi og opptrening. Heldigvis er moderat nedsatt bevegelighet i albuen sjelden forbundet med betydelig funksjonsnedsettelse. Prognosen for luksasjoner uten komplikasjoner er likevel god under normale omstendigheter, og de fleste vil gjenvinne tilnærmet normal funksjon i albueleddet.