ANNONSE

Ankelbrudd

De fleste ankelbrudd forårsakes av fall, vridninger eller forkjærte landinger etter hopp, ofte i forbindelse med utøvelse av forskjellige former for sport og idrett.

Ankelbrudd weber A

Bakgrunn

Menn er overrepresentert blant personer som pådrar seg ankelbrudd under 50 års alder, mens blant personer over 50 år som pådrar seg ankelbrudd er kvinner i flertall.1

Bruddskader i ankelen varierer fra enkle til mer komplekse brudd, og kan omfatte kun en eller alle tre knoklene som utgjør ankelleddet.

ANNONSE

Det er viktig å oppsøke legehjelp umiddelbart etter en ankelskade for å fastslå om man har pådratt seg et brudd. Fysioterapi spiller en viktig rolle i behandlingen av ankelbrudd i forhold til å gjenvinne normal funksjon og bevegelighet i fot og ankel etter skade.

Klassifisering av ankelbrudd

Ankelbrudd klassifiseres blant annet etter hvilke knokler som er involvert og hvorvidt det dreier seg om et åpent eller lukket brudd.

Klassifisering:

 • Lateral malleolfraktur: Fraktur kun i knokkelen på utsiden av ankelen (fibula)
 • Medial malleolfraktur:Fraktur kun i knokkelen på innsiden av ankelen (tibia)
 • Bimalleolær fraktur: Fraktur i  begge malleolene i ankelleddet (fibula og tibia).
 • Trimalleolær fraktur: Fraktur i begge malleolene og i tillegg den bakre delen av tibia

Weber klassifisering:

Det er også vanlig å benytte en type klassifisering som kalles Weber klassifisering i forbindelse med ankelfrakturer.

ANNONSE
Weber klassifisering av ankelfrakturer
Weber klassifisering av ankelfrakturer
Brudd ankel weber c
Weber type C røntgen

Dette er et system for klassifisering av laterale malleolfrakturer som i hovedsak beskriver nivået på bruddskaden i forhold til ankelleddet samt omfanget av skaden.

I tillegg finnes det flere andre klassifiseringer av mer komplekse brudd som blant beskriver splinter, knusning eller fragmentering av ben og de involverte knoklenes stilling i forhold til hverandre.

Symptomer ved ankelbrudd

Symptomer ved bruddskader i ankelen kan inkludere:

 • Kraftige akutte smerter umiddelbart etter en vridning, fall eller annen skade.
 • Lyd som høres i skadeøyeblikket (knekk eller smell)
 • Det føles som om noe gir etter eller brekker i skadeøyeblikket
 • Kraftig hevelse og væskeansamling i ankelen.
 • Intens ømhet eller smerter i ankelområdet.
 • Smertefullt å legge vekt på ankelen eller foten når man står eller går.
 • Umulig (på grunn av smerte) å bære vekt på den skadde ankelen.
 • Blåmerker og blødninger under huden.
 • Smerter i ankelen eller foten som øker i intensitet i forbindelse med aktivitet og blir bedre ved hvile.
 • Sko som ikke passer lenger på grunn av hevelse og smerte.
 • Synlig kul eller misdannelse i ankelområdet

Diagnostisering av bruddskader i ankel

Ved mistanke om bruddskader i ankelen er det vanligvis nødvendig med en røntgenundersøkelse for å bekrefte eller utelukke brudd. Deretter bør man henvises til ortopedisk poliklinikk eller legespesialist for videre behandling.

Dersom benbiter eller knokler stikker ut gjennom huden bør man umiddelbart oppsøke behandling ved akuttmottak/legevakt!

Behandling av ankelbrudd

Førstehjelp ved ankelbrudd bør følge RICE prinsippet for å dempe hevelse og andre akutte symptomer. Man bør forvøvrig være forsiktig med kompresjon av bruddskader, særlig dersom man mistenker at det kan dreie seg om en mer alvorlig bruddskade.

Behandling av ankelbrudd avhenger av type brudd og bruddskadens alvorlighetsgrad. Weber A frakturer behandles vanligvis konservativt, mens Weber B og C frakturer vanligvis behandles kirurgisk2

Etter et ankelbrudd må man vanligvis gå med gips i 5-6 uker. Enkelte kan ta av gipsen noe tidligere dersom bruddet har grodd tilstrekkelig. Det er viktig at man beveger på tær og kneledd for å opprettholde god sirkulasjon mens man har gipsen på. Dersom tærne blir hvite, misfarget eller hovner opp kan det være nødvendig å fjerne/bytte gipsen.

I tiden etter en bruddskade i ankelen er det nødvendig med periodisk røntgenundersøkelse for å påse at bruddet gror i riktig stilling.

Hvordan kan fysioterapi hjelpe?

Fysioterapeuten vil i første omgang kunne instruere i riktig bruk av krykker eller rullator. Fysioterapeuten instruerer i hvordan man går opp og ned trapper eller fortauskanter ved hjelp av krykker eller andre hjelpemidler.

Når røntgenundersøkelse bekrefter at bruddet har grodd, vil legen fjerne gipsen. Når gipsen er fjernet bør man oppsøke behandling og opptrening hos fysioterapeut for å få hjelp til å gradvis vende tilbake til vektbærende aktiviteter.

Behandling hos fysioterapeut vil fokusere på å gjenvinne normal bevegelighet og funksjon i ankelen og styrke muskler i ankelen og beinet. Dette oppnåes både gjennom passiv mobilisering av ankelleddet samt aktive tøyning- og styrkeøvelser.

En viktig del av fysioterapeutens oppgave er også å hjelpe pasienten å gjenopprette et normalt gangmønster for å unngå kompensatoriske mønstre og smerteavikende atferd.

Behandling og opptrening av ankelbrudd og tiden det tar før ankelen er helt frisk vil variere fra person til person og avhenger blant annet av type skade, alder og fysisk helse.

Referanser[+]

Relaterte artikler

En kommentar om “Ankelbrudd”

Det er stengt for kommentarer.