Artroskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd

Artroskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd

Artroskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd er et kirurgisk inngrep som ofte foretaes ved skader som innebærer en fullstendig avrivning av det fremre korsbåndet i kneet.

Hvordan foregår en rekonstruksjon av korsbåndet?

Ved en artroskopisk rekonstruksjon av det fremre korsbåndet går kirurgen inn i kneet via tre små hull i huden og  utfører operasjonen ved hjelp av et fiberoptisk kamera. Tidligere var det nødvendig å åpne hele kneet for å gjennomføre en slik operasjon, men i dag tillater teknologien et langt mindre invaderende inngrep. Noe som også forbedrer prognosen og medfører raskere tilheling.

Autograft eller allograft

Vevet som brukes for å erstatte det avrevne korsbåndet ved en rekonstruksjon av det fremre korsbåndet vil i de fleste tilfeller stamme fra pasientens egen kropp, en såkalt autograft. Alternativt stammer vevet fra en donor, men dette er mindre vanlig og kalles da en allograft.

Vanligvis benyttes senevev fra kneets nærliggende strukturer. Det er vanligst å bruke vev fra enten patellarsenen foran eller senevev fra hamstringmuskulaturen på baksiden av låret ved artroskopisk rekonstruksjon av det fremre korsbåndet.

Her vises en artroskopisk rekonstruksjon av det fremre korsbåndet:


 

I dette eksempelet benyttes en  graft hentet fra patellarsenen. Kirurgen fjerner det avrevne korsbåndet og borer en bentunnel i femur og tibia hvor han fester senevevet som skal bli det nye korsbåndet med skruer eller andre festeanordninger.

Er operasjon alltid nødvendig ved fremre korsbåndskade?

Avrivninger og skader på fremre korsbånd fører til instabilitet i kneet og høy risiko for å utvikle tidlig kneleddsartrose og meniskskade. I ca. halvparten av tilfellene foreligger det også samtidig skade på menisk og leddbånd ved fulle rupturer av det fremre korsbåndet, noe som bidrar til ytterligere instabilitet og risiko for slitasjeforandringer i kneet. Enkelte studier antyder at artroskopisk rekonstruksjon ved fremre korsbåndskade på sikt kan bidra til å redusere omfanget av slitasjeforandringer og ytterligere meniskskade.12

Avgjørelsen angående hvorvidt operasjon er nødvendig ved fremre korsbåndskade avhenger av en rekke faktorer, blant annet pasientens alder, generelle helse, aktivitetsnivå, funksjon, kliniske funn og skadens alvorlighetsgrad. Faktorer som ung alder, høyt aktivitetsnivå, markant instabilitet og/eller samtidig skade på menisk og leddbånd taler for operasjon.

Yngre idrettsutøvere og svært aktive personer som trener mye opereres oftere enn personer med en mer stillesittende og sedentær livsstil. Statistisk opereres omlag halvparten av alle fullstendige korsbåndrupturer. Vurderingen foregår som regel ved konsultasjon hos spesialist i ortopedisk medisin i samråd med kirurg og pasienten selv.

Bør man vente med operasjon?

Tiden det tar ifra tidspunktet skaden oppstår og operasjon har ifølge forskning vist seg å ha mindre betydning i et langsiktig perspektiv, selv om langvarige opphold mellom korsbåndskade og eventuell operasjon øker risikoen for sekundær meniskskade, slitasje i kneet og økt smertenivå i enkelte studier 3 4 , ser ikke dette ut til å påvirke det langsiktige utfallet ifølge andre studier.

Tidlig kirurgi etter skade gir ikke nødvendigvis bedre resultater ved artroskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd.5 Flere tidligere studier har ikke klart å demonstrere noen forskjell mellom pasientgrupper som ble operert tidlig, forsinket, eller pasientgrupper som kun gjennomgikk rehabilitering og opptrening uten operative inngrep.67

Disse resultatene antyder at effektiv opptrening og rehabilitering mest sannsynlig er den aller viktigste og avgørende enkeltfaktoren ved fremre korsbåndskader. Basert på resultater fra disse nylige studiene kan derfor forsinket rekonstruksjon av fremre korsbånd etter skade ansees som forsvarlig.

Dersom man venter med kirurgi får man anledning til å undersøke om konservativ behandling i form av opptrening og rehabilitering i regi av fysioterapeut er tilstrekkelig for å gjenvinne funksjon og stabilitet i kneet, og man kan i beste fall returnere til sport og idrett uten at det blir nødvendig å gjennomgå en korsbåndsoperasjon. Dersom operasjon likevel blir aktuelt vil man ha et bedre grunnlag for effektiv rehabilitering dersom man først har hatt anledning til å gjenvinne noe funksjon og styrke i kneet etter skade.

 

Referanser[+]

Også på Fysionett

En kommentar om “Artroskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd”

Legg igjen en kommentar