Annonse

Bankart lesjon

ANNONSE
ANNONSE

Bankart lesjon er den medisinske betegnelsen på en spesifikk fremre og nedre labrumskade (skade på bruskvevet som omkranser leddskålen i skulderleddet).

Skadeomfang og tilheling

Iblant omfatter skaden også små bruddskader på selve leddskålen. Bankart skader på labrum bidrar til instabilitet i skulderen og medfører økt risiko for gjentatte luksasjoner. En bankart lesjon vil normalt ikke repareres effektivt av kroppen på grunn av dårlig blodtilførsel i bruskvev og separasjon fra underliggende vev.

Skademekanisme

En Bankart lesjon oppstår oftest i forbindelse med fullstendig eller delvis skulderluksasjon. Men kan også oppstå ved fall på armen, direkte skader og støt, eller overbelastning av ledd og muskler.

Diagnostisering

Pasienthistorie kombinert med spesifikke kliniske tester kan vekke mistanke om Bankart lesjon.

Ved mistanke om Bankart lesjon bekreftes diagnosen ved hjelp av røntgen eller MR.  

Symptomer og kliniske tegn

Vanlige symptomer ved Bankart lesjon er:

  • Dyp verkende smerte foran i skulderleddet

  • Instabilitet (følelse av at leddet ikke sitter på plass)

  • Låsninger og “klikke” lyder i skulderleddet på grunn av løse fragmenter

Operativ behandling

For å forebygge ytterligere skade og vedvarende skulderinstabilitet er behandling av alvorlige og symptomatiske Bankart lesjoner svært ofte operativ. Vedvarende instabilitet i skulderleddet kan også på sikt føre til ytterligere skader på omkringliggende sener og ledd.

Artroskopisk kirurgi, eller “kikkehullsoperasjon”, er det vanligste og mest skånsomme inngrepet i forbindelse med labrumskader i skulderen.

Fysioterapi etter operasjon

Etter operasjon bør man umiddelbart søke postoperativ rehabilitering hos fysioterapeut. Dette bør skje så raskt som mulig for å hindre nedsatt bevegelighet og for å normalisere funksjonen i leddet og gjenvinne tapt muskelstyrke.

I den tidlige akutte fasen er skulderen delvis immobilisert og det fokuseres på forsiktig mobilisering, i den subakutte fasen bør rehabiliteringen fokusere på å forbedre stabiliteten i skulderleddet ved hjelp av opptrening av omkringliggende muskulatur.

Rehabilitering og tilheling etter en denne typen labrumskade kan ta opptil ett år eller mer på grunn av skadens sårbare plassering og dårlig blodforsyning i skadeområdet.

Legg igjen en kommentar