Behandling hos fysioterapeut

Oppdatering: Fra og med 01.01.18 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor for å få time hos fysioterapeuter med driftsavtale.

Behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut

Hos privatpraktiserende fysioterapeuter uten driftstilskudd fra kommunen kan man komme direkte inn til undersøkelse og behandling uten at man trenger rekvisisjon fra lege eller manuellterapeut.

Fysioterapeuter ved private klinikker uten driftstilskudd er ikke underlagt priskontroll eller offentlig fastsatte takster men operer med fri prisfastsettelse. Prisen for behandlingen fastsettes av den enkelte klinikk eller terapeut individuelt.

Behandling hos fysioterapeuter uten driftsavtale eller fast ansettelse i kommunen faller dermed utenfor folketrygdens takster og refusjonsordninger.

Kortere ventetid hos privatpraktiserende

Det er er verdt å merke seg at det ofte er betydelig kortere ventetid for behandling ved private klinikker uten tilskudd. Differansen mellom folketrygdens egenandeler og prisen på behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter er ofte ikke så stor som mange tror.

Dersom man i tillegg ser på kostnadene i et større perspektiv i forhold til personlige påkjenninger i forbindelse med å forholde seg til ventelister i det offentlige, kostnad forbundet med eventuelt sykefravær, utbetalinger  av sykepenger ved sykemelding og eventuelt tapte arbeidsinntekter for den enkelte blir det ofte gunstigere for alle parter å betale noe ekstra for å komme raskere til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd.

Manglende dekning i mange kommuner fører til at det ofte er lange ventelister hos privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd. Mange velger derfor å betale full pris hos private klinikker for å slippe å vente på behandling. Stadig flere kjøper også privat helseforsikring for å slippe å stå i behandlingskø i det offentlige.

Om folketrygdens refusjonsordning

Folketrygden kan dekke deler deler av utgiftene ved behandling hos fysioterapeut.

For at folketrygden skal dekke utgifter til fysioterapi må den privatpraktiserende fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

For å finne ut om en privatpraktiserende fysioterapeut har driftstilskudd kan man kontakte kommunen eller spørre fysioterapeuten direkte før undersøkelse eller behandling påbegynnes.

Folketrygden dekker også deler av behandlingen hos kommunalt eller offentlig ansatte fysioterapeuter.

Henvisning/rekvisisjon

For å få dekket utgifter i forbindelse med behandling hos offentlige ansatte fysioterapeuter, eller privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd, må man ha henvisning fra enten lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Henvisningen gjelder for inntil 24 behandlinger.

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi

Man trenger ikke henvisning for å få dekket behandling hos manuellterapeut. En manuellterapeuten kan i tillegg henvise videre til legespesialist eller røntgen. Manuellterapeut kan også gi sykemelding opptil 12 uker.

Egenandel

Man må betale en egenandel for hver behandling hos fysioterapeut. Egenandelen varierer avhengig av diagnosen på henvisningen og hvilken behandling som mottaes. Det finnes forøvrig noen unntak  som gir full refusjon fra folketrygden:

  • Barn under 12 år er fritatt for å betale egenandel.
  • Personer med godkjent yrkesskade er fritatt fra å betale egenandel.
  • Man slipper også å betale egenandel for enkelte sykdommer og skader

Her finner du en liste over sykdommer som gir rett til full refusjon fra folketrygden

Frikort

Når man har betalt egenandeler opp til en fastsatt beløpsgrense får man rett til frikort. Da trenger man ikke betale egenandeler resten av kalenderåret.

Oversikt over lover og regler i forbindelse med offentlig refusjon av fysioterapitjenester