Frikort og egenandeler

Folketrygden kan dekke deler av utgiftene ved behandling hos fysioterapeut

Driftstilskudd

For at folketrygden skal dekke utgifter til fysioterapi må den privatpraktiserende fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. For å finne ut om en privatpraktiserende fysioterapeut har driftstilskudd kan man kontakte kommunen eller spørre fysioterapeuten direkte før undersøkelse eller behandling påbegynnes.

Folketrygden dekker også deler av behandlingen hos kommunalt eller offentlig ansatte fysioterapeuter.


Henvisning/rekvisisjon

For å få dekket utgifter i forbindelse med behandling hos offentlige ansatte fysioterapeuter, eller privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd, må man ha henvisning fra enten lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Henvisningen gjelder for inntil 24 behandlinger.


Manuellterapi

Man trenger ikke henvisning for å få dekket behandling hos manuellterapeut. En manuellterapeut kan i tillegg henvise videre til legespesialist eller røntgen. Manuellterapeuter kan også gi sykemelding opptil 12 uker.


Egenandeler hos fysioterapeut

Man må betale en egenandel for hver behandling hos fysioterapeut. Egenandelen varierer avhengig av diagnosen på henvisningen og hvilken behandling som mottaes. Det finnes forøvrig noen unntak  som gir full refusjon fra folketrygden:

  • Barn under 12 år er fritatt fra å betale egenandel.
  • Personer med godkjent yrkesskade er fritatt fra å betale egenandel.

Frikort egenandelstak 2

Behandling hos fysioterapeut omfattes av frikort egenandelstak 2. Dette innebærer at man får rett til frikort etter at man har betalt egenandeler opp til en fastsatt beløpsgrense. Har man opparbeidet frikort trenger man ikke betale egenandeler resten av kalenderåret.

Fra og med 01.01.2017 er beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2 satt til kr 1.990,-.

Fra januar 2017 er frikortsordningen automatisert. Du kan få oversikt over innbetalte egenandeler registrert på deg ved å logge deg inn på Helsenorge.no

Lover og regler i forbindelse med offentlig refusjon av fysioterapitjenester

Det er stengt for kommentarer.