Privat helseforsikring

Stadig flere bedrifter og privatpersoner velger i dag å tegne privat helseforsikring for å slippe ventelister og helsekøer i det offentlige helsevesenet.

De fleste helseforsikringer innebærer en behandlingsgaranti som gir garantert behandling innen en forhåndsbestemt tidsfrist slik at man får den behandlingen man trenger når man trenger det.

De fleste helseforsikringer dekker behandling hos fysioterapeut. Privat helseforsikring med behandlingsgaranti gir normalt krav på undersøkelse og et på forhånd fastsatt antall behandlinger hos fysioterapeut eller andre spesifiserte behandlere.

Valg av behandlingssted

De fleste forsikringsselskapene lar deg selv velge behandlingssted, men priser, egenandeler og generelle vilkår varierer en del mellom de ulike forsikringsavtalene. Det kan derfor være fordelaktig å sammenligne tilbud, priser og vilkår fra flere forsikringsselskaper før man bestemmer seg for å kjøpe forsikring slik at man ender opp med best mulig pris og vilkår.

Helseforsikring gjennom arbeidsgiver

Mange arbeidstagere har helseforsikring gjennom arbeidsgiver uten å vite det. Derfor kan det også være lurt å sjekke dette med arbeidsgiver eller HMS-ansvarlig på arbeidsplassen.

Oversikt over noen av selskapene som tilbyr behandlingsforsikring: 


Sparebank 1 Behandlingsforsikring
www.sparebank1.no
E-post: epost@sparebank1.no
Telefon: 09020


IF Helseforsikring
www.if.no
E-post: helse@if.no
Telefon: 21 09 54 40


Tryg Helseforsikring
www.tryg.no
E-post: behandling@tryg.no


Hjelp 24 Behandlingsforsikring
www.hjelp24.no
E-post: forsikring@hjelp24.no


Storebrand Helseforsikring
www.storebrand.no
E-post: skadehelse@storebrand.no
Telefon: 08880

Før undersøkelse og behandling kan påbegynnes må fysioterapeuten ha mottatt en behandlingsbekreftelse fra forsikringsselskapet slik at man fysioterapeuten har en garanti for at behandlingen dekkes av forsikringen. Den forsikrede er selv ansvarlig for å fremskaffe en slik bekreftelse.