Bekhterevs sykdom

Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) er en kronisk og medfødt betennelsessykdom som gir smerter og stivhet i leddene nederst i ryggen og bekkenet.

ankyloserende spondylitt

Sykdommen kan føre til at ryggvirvlene nederst i ryggsøylen vokser sammen. Betennelse og sammenvoksning av virvler gjør ryggraden stiv og lite fleksibel og dette kan resultere i at man utvikler en karakteristisk krumrygget og foroverbøyd kroppsholdning. Dersom ribbein er berørt kan det også være vanskelig eller smertefullt å puste dypt.

Annonse

Bektherevs sykdom er oppkalt etter den russiske legen Vladimir Bekhterev som først beskrev sykdommen i 1893. I dag er det mer vanlig å benytte medisinske betegnelser som ankyloserende spondylitt eller spondyloartritt for å beskrive lidelsen. Bekhterevs sykdom rammer menn oftere enn kvinner.

Det finnes foreløpig ingen kur for ankyloserende spondylitt, men rett behandling kan redusere smerte og en rekke andre symptomer og gi bedre funksjon og livskvalitet.

Symptomer på Bekhterevs sykdom

Symptomer på Bekhterev begynner vanligvis å utvikle seg sent i ungdomsårene eller i tidlig voksen alder men det kan opptil 10 år fra de første symptomene melder seg til sykdommen er fullt utviklet.

Symptomenes alvorlighetsgrad kan variere mye fra person til person. Enkelte har kun moderate symptomer mens andre blir sterkt angrepet med kraftige symptomer og sterke smerter som iblant kan være invalidiserende.

Tidlige symptomer på Bekhterevs sykdom kan blant annet omfatte smerter og stivhet i korsrygg og hofter, spesielt om morgenen og etter langvarige stillesittende perioder.

Symptomene kan imidlertid variere mye over tid. Typisk for Bekhterevs sykdom er at mange opplever en bedring av symptomene ved fysisk aktivitet.

De hyppigst berørte områdene er:

 • Overgangen mellom ryggsøyle og bekken (iliosakralleddet)
 • Ryggvirvlene i korsryggen (nedre del av ryggen)
 • Brusk mellom brystbenet og ribbeina
 • Hofte og skulderledd
 • Betennelser i senefester (spesielt akilles er utsatt)

I alvorlige tilfeller av ankyloserende spondylitt vokser ryggvirvlene nederst i ryggen sammen.  Fusjon av ryggvirvler kan også stive av brystkassen, og begrense lungekapasitet og funksjon. Betennelser forbundet med Bekhterevs sykdom kan også forekomme i andre deler av kroppen, da oftest i øyne og slimhinner.

Komplikasjoner forbundet med Bekhterevs sykdom

Betennelse i øyet: Øyebetennelser (uveitt, regnbuehinnebetennelse) er en av de vanligste komplikasjonene ved ankyloserende spondylitt. Uveitt innebærer ofte hurtig innsettende smerter i øyet, overfølsomhet for lys og tåkesyn. Dersom disse symptomene oppstår bør man oppsøke legehjelp.

Kompresjonsfraktur: Enkelte personer med Bektherevs sykdom opplever en svekkelse av beinstrukturen.  Ryggvirvlene kan bli utsatt for degenerative forandring og dette gjør at den karakteristiske kroppsholdningen blir mer tydelig og markant. Kompresjonsfrakturer i ryggen som følge av Bekhterevs sykdom kan i enkelte tilfeller føre til skade på ryggmarg og perifere nerver.

Hjerteproblemer: Bekhterevs sykdom kan føre til problemer med aorta, den største arterien i kroppen. Betennelser i og rundt aorta kan for enkelte føre til svekket hjertefunksjon.

Nedsatt lungefunksjon: Sammenvoksninger og stivhet i brystkasse og ribbein i forbindelse med Bekhterevs sykdom kan gi nedsatt lungefunksjon

Hva er årsaken til Bekhterevs sykdom?

Bekhterevs sykdom er klassifisert som en revmatisk lidelse. Nøyaktig hva som forårsaker Bekhterevs sykdom er ikke kjent, men arvelige genetiske faktorer er mest sannsynlig involvert. Spesielt personer som er bærere av et antigen som kalles HLA-B27 har betydelig økt risiko for å utvikle Bekhterevs sykdom.1

Hvordan settes diagnosen?

I tillegg til en grundig klinisk undersøkelse som tar i betraktning pasienthistorie og eventuell familiehistorie med Bekhterev er det nødvendig med røntgenundersøkelse av IS-ledd (Iliosakralleddet) og blodprøve for å stille en sikrere diagnose.

Et av de viktigste holdepunktene for diagnostisering av Bekhterevs sykdom er betennelser og forandringer i Iliosakralleddene (IS-ledd), men konvensjonell røntgenundersøkelse for å påvise forandringer i IS-ledd i forbindelse med Bekhterevs kan være problematisk. Dette fordi det kan ta opp til 7 til 10 år med sykdomsprogresjon før endringene i IS-leddene er alvorlige nok til å kunne påvises på vanlige røntgenbilder.

Et annet alternativ er å benytte MR-undersøkelse for å sjekke for IS-leddene men for øyeblikket finnes det ingen validert metode for å tolke resultatene i forhold til diagnostisering av Bektherev. Ved tidlige stadier av sykdommen uten radiologiske funn, og der smerter nederst i ryggen over lengre tid er det mest markante symptomet, brukes begrepet aksial spondylartritt.2

Blodprøve innebærer en test for antigen HLA-B27.  Dersom man tester positivt for HLA-B27 vil dette styrke mistanken om Bekhterevs sykdom men man kan ikke konkludere utifra positiv blodprøve alene. Resultatet fra blodprøven må sammenstilles med andre funn.

Annonse

Andre faktorer som taes i betraktning i forbindelse med diagnostisering:

 • Alder – Bekhterev rammer vanligvis personer under 45 år.
 • Kjønn – rammer hovedsakelig menn.
 • Langvarige smerter i nedre del av rygg som har vedvart i mer enn 3 måneder (kroniske lave ryggsmerter)
 • Ryggsmerter og stivhet som forverres ved inaktivitet, spesielt om natten og tidlig om morgenen.
 • Man opplever en forbedring av symptomene i forbindelse med fysisk aktivitet og trening.
 • Positivt svar på bruk av NSAIDs (betennelsesdempende legemidler).
 • Tidligere påvist Crohns sykdom
 • Tilbakevendende eller kroniske betennelser i hælen (akillessenen)

Behandling for Bekhterevs sykdom

Egentrening og variert fysisk aktivitet er viktig for å kontrollere symptomene og bevare funksjon og livskvalitet. Fysisk aktivitet har som regel en generell positiv effekt på symptomene og mange har god effekt av svømming i oppvarmet basseng.

Fysioterapi

Behandling og opptrening hos fysioterapeut kan gi smertelindring og bedre styrke og fleksibilitet. Holdningskorreksjon, øvelser for bevegelighet og tøyningsøvelser kan bidra til å bedre fleksibiliteten i leddene og opprettholde en god kroppsholdning.  Fysioterapeuten kan også være til hjelp i forbindelse med organisering av trening og fysisk aktivitet.

Betennelsesdempende legemidler

NSAIDs (betennelsesdempende legemidler), som for eksempel Naproxen og Voltaren, brukes ofte  i behandlingen av Bekhterevs sykdom. Disse medikamentene kan lindre betennelser, smerter og stivhet.  Anti-TNF (antistoffer mot tumor nekrose faktor alfa, biologisk behandling) brukes også i behandlingen avBekhterevs sykdom. Dette er legemidler som hemmer de aktiv substansene som gir betennelse.

Man bør alltid rådføre seg med lege før man begynner å bruke nye legemidler.

Kirurgi

De aller fleste personer med Bekhterevs sykdom har ikke behov for kirurgi eller operasjoner. Imidlertid kan legen anbefale kirurgi dersom man har svært sterke smerter over lengre tid eller alvorlige leddskader.

Røykeslutt

Røyking er generelt helseskadelig men kan i tillegg forverre enkelte komplikasjoner forbundet med Bekhterevs sykdom betraktelig. Har man Bektherev og allerede nedsatt lungefunkjon bør man ikke røyke. Fastlegen kan hjelpe til med røykeslutt.

Nyttige lenker

Referanser[+]

Også på Fysionett