Meralgia Paresthetica

Meralgia paresthetica er en tilstand som karakteriseres av smerter, nummenhet, prikking eller svie på utsiden av låret.

Hamstringstrekk

Hamstringskader er de vanligste strekkskadene innen idrett. Dette er en skadetype med høy grad av tilbakefall. Derfor er forebyggende trening svært viktig

Cuboid syndrom

Cuboid syndrom er en tilstand som kan forårsake smerte på utsiden av foten. Cuboid syndrom skyldes en subluksasjon av terningbenet i foten (os cuboideum)