BMI-kalkulator

En BMI-kalkulator er et verktøy som brukes til å beregne “body mass index”, eller kroppsmasseindeks på norsk.

Du kan finne ditt BMI-tall ved hjelp av kalkulatoren under. Beregn din BMI ved å legge inn vekt og høyde:

BMI Kalkulator

ANNONSE

BMI-tabell

Helsemyndighetene anser normalvekt som et BMI-tall mellom 18,5 og 25. BMI under 18,5 regnes som undervektig og BMI over 25 regnes som overvekt eller fedme.

Vektklasse
BMI
Svært undervektig
Mindre enn 16
Undervektig
16 - 16,9
Mildt undervektig
17 - 18,4
Normal (sunn) vekt
18,5 - 24,9
Overvekt (grad 1)
25 - 29,9
Fedme (grad 2)
30 - 34,9
Alvorlig fedme (grad 3)
35 - 39,9
Svært alvorlig fedme (grad 4)
40 eller høyere
Kilde: WHO

Disse verdiene gjelder ikke for barn, tenåringer eller eldre over 65. For barn og unge brukes isteden vekstkurver og percentiler for å vurdere vekt i forhold til alder og kjønn.

annonse

Slik beregner du BMI

BMI-kalkulatoren bruker forholdet mellom høyde og vekt for å komme frem til et tall som klassifiserer personer som enten undervektige, normalvektige eller overvektige. BMI-tallet kan hjelpe helsepersonell med å vurdere helserisiko som følge av fedme, overvekt eller undervekt.

Formelen for BMI ser slik ut:

BMI = vekt (kg) / høyde (m)²

For eksempel, hvis en person veier 70 kg og er 1,75 m høy, kan du regne ut BMI slik:

BMI = 70 kg / (1,75 m)² = 70 kg / 3,0625 m² = 22,9

Begrensninger ved bruk av BMI som helseindikator

BMI-kalkulatorer har sine begrensninger og kan være misvisende. BMI gir for eksempel ikke noen nøyaktig måling av kroppsammensetning eller fettprosent hos individer.

Det er også store individuelle variasjoner i faktorer som påvirker risiko for sykdom. BMI alene sier derfor lite om individuell helserisiko. BMI-tall kan likevel være en nyttig statistisk indikator på om en befolkning befinner seg i en sunn vektkategori.

Det er viktig å huske at en BMI-kalkulator ikke tar hensyn til faktorer som alder, kjønn, muskelmasse, hofte til midje ratio eller andre faktorer som kan ha betydning for vekt eller helserisiko. Resultatet bør derfor ikke tolkes isolert som et mål på god eller dårlig helse.

En BMI-kalkulator gir heller ikke en god indikator for overvekt hos barn og unge, da denne gruppen ofte går gjennom raske vekstspurter.

Husk derfor at en BMI-kalkulator ikke gir et helhetlig bilde av enkeltpersoners helse. For mer nøyaktig vurdering av helserisiko må BMI kombineres med andre målemetoder som kan utføres av lege eller annet egnet helsepersonell.

annonse