BMI-kalkulator

En BMI-kalkulator er et verktøy som brukes til å beregne “body mass index”, eller kroppsmasseindeks på norsk.

Du kan finne ditt BMI-tall ved hjelp av kalkulatoren under. Beregn din BMI ved å legge inn vekt og høyde:

BMI KalkulatorKalkulatoren bruker forholdet mellom høyde og vekt for å komme frem til et tall som klassifiserer personer som enten undervektige, normalvektige eller overvektige.

BMI-tallet kan hjelpe helsepersonell med å vurdere helserisiko som følge av vektrelaterte problemer.

Slik beregner du BMI

Formelen for BMI ser slik ut:

BMI = vekt (kg) / høyde (m)²

For eksempel, hvis en person veier 70 kg og er 1,75 m høy, kan du regne ut BMI slik:

BMI = 70 kg / (1,75 m)² = 70 kg / 3,0625 m² = 22,9

BMI-tabell

Helsemyndighetene anser normalvekt som et BMI-tall mellom 18,5 og 25. BMI under 18,5 regnes som undervektig og BMI over 25 regnes som overvekt eller fedme.

Aldersgruppe Undervekt Normal vekt Overvekt Fedme
Voksne (18-64 år) Under 18,5 18,5-24,9 25,0-29,9 30,0 og over
Eldre (65+ år) Under 22,0 22,0-27,4 27,5-32,4 32,5 og over

Begrensninger ved bruk av BMI som helseindikator

BMI-kalkulatorer har sine begrensninger og kan være misvisende. BMI gir for eksempel ikke noen nøyaktig måling av kroppsammensetning eller fettprosent hos individer.

Det er også store individuelle variasjoner i faktorer som påvirker risiko for sykdom. BMI alene sier derfor lite om individuell helserisiko. BMI-tall kan likevel være en nyttig statistisk indikator på om en befolkning befinner seg i en sunn vektkategori.

Det er viktig å huske at BMI-kalkulatorer ikke tar hensyn til faktorer som alder, kjønn, muskelmasse, hofte til midje ratio eller andre faktorer som kan ha betydning for vekt eller helserisiko. Resultatet bør derfor ikke tolkes isolert som et mål på god eller dårlig helse.

BMI er heller ikke en god indikator for overvekt hos barn og unge, da denne gruppen ofte går gjennom raske vekstspurter.

BMI-kalkulatoren gir altså ikke et helhetlig bilde av helsetilstand. For mer nøyaktig vurdering av helserisiko må BMI kombineres med andre målemetoder som utføres av lege eller annet egnet helsepersonell.