Annonse

Forskjellige typer muskelarbeid

isometrisk isotonisk eksentrisk konsentrisk
Sist oppdatert:
ANNONSE

Det finnes i utgangspunktet 3 former for muskelkontraksjon; konsentrisk, eksentrisk og isometrisk.

Konsentriske og eksentriske kontraksjoner innebærer dynamisk muskelarbeid, dette vil si at muskelen endrer lengde. Isometriske muskelkontraksjoner derimot er statiske kontraksjoner, dette betyr at muskelens lengde forblir uendret.

Konsentrisk muskelkontraksjon

En konsentrisk muskelkontraksjon er den type muskelarbeid som oppstår når kraftutuviklingen i muskelen er større enn kraften som virker på muskelen. En konsentrisk muskelkontraksjon innebærer dermed at muskelen forkortes.

Løftefasen av en biceps curl er et eksempel på en konsentrisk muskelkontraksjon.

Konsentriske muskelsammentrekninger er nødvendige for å motvirke tyngdekraften og for å utføre vanlige løftebevegelser.

 Eksentrisk muskelkontraksjon

En eksentrisk muskelkontraksjon oppstår når kraften som genereres av muskelen er mindre enn kraften som virker på den. Eksentriske muskelkontraksjoner innebærer dermed en aktiv forlengelse av muskelen.

Eksentrisk muskelarbeid  forekommer i praksis når man har behov for å bremse ned en bevegelse. Nedsenkningsfasen av en biceps curl er et eksempel på en eksentrisk kontraksjon av bicepsmuskelen.

Isometrisk muskelkontraksjon

En isometrisk muskelkontraksjon beskriver statisk muskelarbeid. Kraftutviklingen i muskelen er da like stor som kraften som virker på den. Dette innebærer at muskelens lengde forblir uendret.

Når en vekt holdes ved midtpunktet under en biceps curl utfører man en isometrisk kontraksjon. Muskelen er aktiv men endrer ikke lengde.

Isokinetisk muskelarbeid

Isokinetisk muskelarbeid kan defineres som en dynamisk muskelkontraksjon med konstant hastighet.

Denne type muskelarbeid forekommer sjelden under naturlige forhold.  For å produsere denne type muskelkontraksjon trenger man en maskin som kalles et dynamometer.

Et dynamometer tilpasser motstanden i takt med kraftutviklingen i muskelen. Dette resulterer i en bevegelse med konstant hastighet. Isokinetisk trening med et dynamometer er svært tungt og krevende og utsetter den aktive muskelen for stor belastning, men det praktiske bruksområdet er omdiskutert.

Isotonisk muskelarbeid

Den type muskelarbeid som utføres når man løfter vekter har tradisjonelt blitt definert som isotonisk muskelarbeid. Begrepet omfatter både konsentriske og eksentriske muskelkontraksjoner.

Ved denne type muskelarbeid genererer muskelen en konstant kraft gjennom hele bevegelsbanen. Problemet med denne teoretiske definisjonen er at kraftutviklingen i muskler i praksis nesten aldri er konstant på grunn av at leddene endrer vinkel ved bevegelse, noe som medfører at dreiemomentet og dermed kraftutviklingen varierer.

Den nyeste definisjonen som er tatt i bruk går under betegnelsen “dynamisk konstant ytre motstand”. Denne definisjonen tar høyde for at kraftutviklingen i muskelen varierer mens det er den ytre motstanden som forblir konstant.

Relaterte artikler