Annonse

Dry needling

Dry needling (nålbehandling, tørrnåling, IMS) er en behandlingsteknikk som involverer at tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle myofascielle triggerpunkter (muskelknuter) og stramme bånd i muskulaturen

Sist oppdatert:
ANNONSE

Hvorfor kalles det dry needling?

“Dry needling” som begrep brukes for å skille behandlingsformenen fra tradisjonell injeksjonsbehandling som benytter sprøyter og kanyler for å injisere lokalbedøvelse, kortikosteroider eller andre legemidler inn i vev eller spesifikke anatomiske strukturer.

I motsetning til det man kan kalle wet needling bruker man innen dry needling svært tynne nåler av samme type som vanligvis brukes ved akupunktur for å stimulere spesifikke reaksjoner i målvevet for å oppnå terapeutisk effekt og ikke sprøyter og kanyler som benyttes ved injeksjonsbehandling.

Dry needling er ikke det samme som akupunktur. Til tross for visse likheter følger metodene og teorien bak to vidt forskjellige medisinske tradisjoner. Betegnelsen dry needling brukes derfor også for å differensiere mellom bruk av nåler innenfor vestlig medisinsk tradisjon, og bruk av nåler i tradisjonell asiatisk medisin (akupunktur).

Myofascielle triggerpunkter

Myofascielle triggerpunkter er hyperirritable punkter i muskel og senevev som karakteriseres av redusert lokal mikrosirkulasjon og oksygentransport til omkringliggende vev. Noe som kan gi opphav til utbredt stivhet, muskelsmerter og nedsatt funksjon.

Ulike dry needling teknikker kan benyttes for å løse opp sammenfiltringer og øke blodsirkulasjonen i disse punktene og på denne måten gi en smertelindrende effekt. Terapeuten jobber aktivt med nålen for å lokalisere og løse opp punktene i muskulaturen og enkelte terapeuter benytter i tillegg svake elektriske impulser i nålene for bedre effekt og smertelindring.

Er behandlingen smertefull?

De fleste vil ikke merke noe når nålen settes inn. En lokal “twitch-respons” i muskelen som behandles kan utløse en svært kort (mindre enn et sekund) smertereaksjon. Noen beskriver dette som et lite elektrisk støt; andre beskriver det mer som en krampelignende følelse. Twitch-responsen er en ønsket reaksjon og er nødvendig for at behandlingen skal ha full effekt.

Bivirkninger i etterkant av behandlingen

De fleste rapporterer om ømme og såre muskler i tiden umiddelbart etter en behandling.  Følelsen beskrives iblant som en uttalt stølhet over det behandlede området. Denne stølheten kan vare ifra noen få timer og opptil to dager.

Hvor mange behandlinger er nødvendig

Hvor mange behandlinger som er nødvendig vil variere med symptomenes art og varighet og vil også være forskjellig fra person til person. Effekten av dry needling er kumulativ og vanligvis må det flere behandlinger til for at en varig positiv effekt skal finne sted.

Har dry needling dokumentert effekt?

Flere nyere studier antyder at dry needling i behandlingen av myofascielt smertesyndrom og en rekke lignende tilstander forbundet med utbredte muskelsmerter har en symptomdempende og smertelindrende effekt.12

Referanser[+]

En kommentar om “Dry needling”

Det er stengt for kommentarer.