Annonse

Fibromyalgi – Årsaker, symptomer og behandling

Fibromyalgi er en kronisk sykdom som forårsaker smerter i hele kroppen. Sykdommen er definert som et smertesyndrom. Betegnelsen “syndrom” brukes for å beskrive en samling karakteristiske symptomer med varierende eller ukjent årsak.

ANNONSE
ANNONSE

Fibromyalgi kan også være ledsaget av andre symptomer som tretthet, søvnproblemer, hodepine, kognitive vansker («hjernetåke»), og fordøyelsesproblemer.

Smertene i forbindelse med fibromyalgi sitter primært i muskel- og skjelettapparatet og kjennetegnes av et bestemt karakteristisk mønster av trykkømme smertepunkter og muskelknuter som er fordelt utover hele kroppen.

Redusert livskvalitet og funksjonsevne

Fibromyalgi kan ha stor innvirkning på daglige aktiviter og generell livskvalitet hos dem som rammes av sykdommen. Muskelsmerter og andre symptomer i forbindelse med fibromyalgi bør derfor taes på alvor da sykdommen i mange tilfeller kan føre til varig uførhet eller sterkt nedsatt arbeidsevne.

Manglende kunnskap og forståelse

I dag er det et problem at mange som lider av fibromyalgi opplever å møte manglende forståelse for sykdommen, både fra helsevesenet og fra samfunnet forøvrig, da sykdommen ikke gir noen umiddelbart synlige symptomer, og på grunn av manglende kunnskap både blant allmennleger og i befolkningen generelt.

Hensikten med denne artikkelen er å samle mest mulig tilgjengelig og oppdatert informasjon om fibromyalgi for å fremme økt forståelse for sykdommen.

Symptomer på fibromyalgi

Fibromyalgi er ofte forbundet med en lang rekke varierende og diffuse symptomer over hele kroppen. I tillegg til utbredte myofascielle smerter over hele kroppen kan personer som lider av fibromyalgi også oppleve følgende symptomer:

 • Nedsatt smerteterskel (allodyni, hyperalgesi)
 • Kroniske betennelser
 • Utmattelse ( ekstrem tretthet)
 • Harde bånd og noduler i muskulaturen (muskelknuter)
 • Blir lett irritert eller stresset
 • Dype og verkende smerter som kan flytte seg vilkårlig rundt i hele kroppen
 • Frysninger og kuldefølelse i kroppen
 • Stivhet i muskler og ledd som kan være spesielt ille om morgenen
 • Søvnløshet
 • Nedsatt immunforsvar
 • Problemer med kognitive prosesser og konsentrasjonsvansker ( fibrotåke )
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Muskelsmerter som blir verre ved væromslag
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Følelse av at fingre eller tær har hovnet opp
 • Irritabel tarm syndrom (en tilstand i fordøyelseskanalen som forårsaker luftssmerter og oppblåsthet)
 • overfølsomhet for lys og lyd
 • Nummenhet og prikking i armer, hender og føtter
 • Nevropatiske smerter (stikkende, brennende)

I tillegg er depresjoner og angstlidelser vanlige følgetilstander.

Hva er årsaken til fibromyalgi ?

Fibromyalgi er klassifisert som et syndrom (en samling symptomer ) og man vet svært lite om den nøyaktige årsaken. Antagelig er fibromyalgi en multifaktoriell tilstand forårsaket av en rekke faktorer og det finnes neppe én isolert årsak.

Nyere forskning peker også i retning av at fibromyalgi kan være en autoimmun sykdom.

Det at man foreløpig ikke har tilstrekkelig kunnskap om nøyaktige årsaker gjør tilstanden vanskelig og behandle på en effektiv måte.

Sentral sensitisering

De eksakte årsakene til sykdommen er som nevnt ukjente, men symptomene antaes blant annet antatt å være relatert til unormale nivåer av visse signalstoffer i hjernen og endringer i måten nervesystemet (hjerne, ryggmarg og perifere nerver ) prosesserer smertesignaler på.

Endringer i sentralnervesystemet antaes å gi opphav til økt sensitivitet for smertesignaler fra perifere nociceptive nerveender (sentral sensitisering)1. Dette fører til at sensoriske stimuli som normalt ikke er smertegivende, som for eksempel lett berøring av hud, oppleves som smertefullt (allodyni).

Betennelse i sentralnervesystemet

Nylig har det blitt publisert studier som antyder at den økte sensitiseringen forårsakes av en betennelse i sentralnervesystemet.2 Betennelsen  kan måles i pasientens spinalvæske.

Andre årsaksfaktorer

Det er antatt at det eksisterer en arvelig og genetisk komponent i forbindelse med fibromyalgi.3  I noen tilfeller kan utvikling av symptomer på fibromyalgi også settes i sammenheng med fysiske eller følelsesmessige påkjenninger og livshendelser. Andre ganger oppstår symptomene i etterkant av skader, sykdommer eller en rekke ulike infeksjoner.

Forekomst av fibromyalgi

Ifølge statistikken rammer fibromyalgi rundt syv ganger så mange kvinner som menn.4 Tilstanden utvikler seg vanligvis mellom 30 og 50 års alder , men kan ramme mennesker i alle aldre, inkludert barn og eldre.

Man vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker som er berørt av fibromyalgi. Anslag antyder at fibromyalgi kan påvirke rundt 1 av 20 mennesker globalt. 5

En av de viktigste grunnene til at det ikke finnes nøyaktig kunnskap om hvor mange mennesker som er berørt er at fibromyalgi kan være en vanskelig og tilstand å diagnostisere på grunn av de mange og diffuse symptomene spredt utover hele kroppen, og i mange tilfeller blir ikke sykdommen registrert.

Diagnostisering av fibromyalgi

Manglende konsensus

Det finnes foreløpig ingen nøyaktige tester eller definitiv konsensus rundt diagnosekriterier for fibromyalgi innen legevitenskapen, men diagnosekriterier utarbeidet av American College of Rheumatology (ACR) i 1990 6 er utbredt og benyttes også i Norge for å kvalifisere pasienter for videre utredning i forbindelse med fibromyalgi.

Det kan ofte ta flere år fra en person med fibromyalgi først merker symptomer på sykdommen til diagnosen stilles.7

Diagnostisering av fibromyalgi kompliseres videre av at symptomene til forveksling minner om symptomer på en rekke andre tilstander, som for eksempel kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre muskelsmertesyndromer.

En klinisk diagnose

Fibromyalgi er foreløpig en ren klinisk diagnose. Diagnostiseringen foregår hovedsakelig ved å eliminere en lang rekke andre tilstander som kan forårsake lignende symptomer og utbredte smerter i hele kroppen. Fibromyalgi kan likevel opptre samtidig med en rekke andre lidelser. Andre diagnoser utelukker altså ikke fibromyalgi.

Gjeldende diagnosekriterier

Kroniske smerter over hele kroppen ansees på nåværende tidspunkt som det aller viktigste kriteriet for diagnosen. Kroniske smerter defineres i denne sammenhengen som smerter som har vedvart mer enn tre måneder og som føles på begge sider av kroppen og både over og under midjen.

Trykkømhet i minst 11 av 18  smertepunkter i minst tre av fire av kroppens segmenter må være tilstede, som definert i diagnosekriteriene utarbeidet av ACR.

Nye diagnosekriterier

I 2010 utarbeidet ACR nye oppdaterte diagnosekriterier for fibromyalgi.8  Disse inkluderer selvrapportering (ikke selvdiagnostisering) ved hjelp av 2 smerteskalaer som kalles “Widespread pain index” (WPI) og “Symptom severity scale” (SS).  Disse skalaen foreløpig ikke i utstrakt bruk i Norge.

Behandling av fibromyalgi

Det finnes foreløpig ingen kur mot fibromyalgi.  Behandling er sentrert rundt smertemestring  og begrensning av symptomer. Behandling med legemidler er ofte en kombinasjon av smertestillende/betennelsesdempende og antidepressiva.

Samtaleterapi, kognitiv atferdsterapi og rådgivning hos psykolog er vanlig og kan for mange føre til økt mestring og gjøre sykdommen noe lettere å leve med.

Livsstilsendringer, trening og avspenningsteknikker spiller en viktig rolle. Tilstrekkelig søvn er også svært viktig. Flere studier antyder at spesifikk behandling av søvnproblemer kan gi bedre livskvalitet og ha en positiv effekt på symptomene knyttet til fibromyalgi.9 10

Effekt av trening og fysisk aktivitet

Trening og fysisk aktivitet har vist seg å være spesielt fordelaktig for personer med fibromyalgi og kan blant annet bidra til å redusere smerte og bedre funksjonsevnen.11

Mindfulness

En nylig meta-analyse konkluderte med at mindfulness kan redusere symptomer assosiert med fibromyalgi.12

Hva kan fysioterapeuten gjøre?

Fysioterapi kan være til hjelp på flere områder i forbindelse med fibromyalgi. Behandling hos fysioterapeut fokuserer på å kontrollere og begrense symptomene gjennom ulike former for smertemodulerende behandling og manuelle teknikker for å opprettholde funksjon og bevegelighet i hele kroppen.

Massasje og triggerpunktbehandling kan ha en midlertidig lindrende effekt. Enkelte fysioterapeuter vil også kunne instruere i avspenning og pusteteknikker for å redusere stress. Psykomotorisk fysioterapi vil kunne være nyttig for mange.

Livstilsendringer og trening

Den hittil beste tilgjengelige behandlingen for fibromyalgi på lang sikt er varige livstilsendringer i form av trening og fysisk aktivitet 13 og dette er noe fysioterapeuten i høyeste grad kan bistå med.

Trening fører til at man øker utskillelsen av en gruppe signalstoffer i hjernen som kalles endorfiner. Dette er smertestillende stoffer som kroppen selv produserer og dette er en av årsakene til at trening kan bidra til å lindre smerte og andre symptomer i forbindelse med fibromyalgi.

Gradvis opptrapping av trening

Det er imidlertid viktig med gradvis opptrapping av trening og at treningsprogresjon og belastningsøkning skjer langsomt for å gi kroppen til mulighet til å tilpasse seg et økt aktivitetsnivå.

Denne tilpasningsprosessen skjer en god del saktere hos personer som lider av fibromyalgi enn hos friske personer og dette er viktig å ta hensyn til.

Balanse mellom trening og restitusjon

Personer med fibromyalgi har behov for lengre hvileperioder for å restituere seg etter trening. Samtidig er det viktig å unngå smerteavvikende atferd som kan medføre inaktivitet og forverring av symptomene på sikt.

Det gjelder derfor å finne den rette balansen mellom trening og restitusjon. Fysioterapeuten kan gi veiledning og hjelpe til med å finne rett belastningsnivå med tanke på optimal progresjon for personer med fibromyalgi.

Hvilke øvelser bør man gjøre ?

Øvelser og trening i forbindelse med fibromyalgi kan innebære alt fra tøyningsøvelser for å forbedre bevegelighet i ledd og lindre smerter og stivhet, til styrketrening for å bidra til å øke muskulær styrke og utholdenhet.  Lett kondisjonstrening og jevnlig mosjon spiller også en viktig rolle.14

I tillegg kan korreksjon av kroppsholdning og øvelser for å styrke kjernemuskulaturen også være svært fordelaktig og bidra til å redusere belastningen på verkende og vonde ledd og muskler.

Konkrete målsetninger

Fokus på fysisk aktivitet i hverdagen, som daglige spaserturer eller sykkelturer er viktig. Mange som lider av fibromyalgi synes også det er fordelaktig å ha konkrete målsetninger å strekke seg etter og fysioterapeuten kan hjelpe deg å utforme personlige mål og tilpasse behandlingsopplegg og trening for den enkelte.

Varierende symptomer

Symptomer på fibromyalgi kan variere fra dag til dag og personer med fibromyalgi vil ha både gode og dårlige dager. Aktiviteter som lindrer symptomene en dag kan føre til en oppblussing av symptomer en annen dag. Det å lytte til kroppen og justere aktivitetsnivå og treningsintensitet deretter er derfor essensielt for at trening og fysisk aktivitet skal ha ønsket effekt.

Referanser[+]

5 kommentarer om “Fibromyalgi – Årsaker, symptomer og behandling”

 1. Kjenner noen som har det, og røyke marihuana er eneste medisinen som virker på henne. Bør prøves av folk som har denne sykdommen, og vil minne om at man får resept på marihuana i nederland. Og lovlig kan medbringe, oppbevare og røyke 100 gram innen hele EØS.

Det er stengt for kommentarer.