Frossen skulder (adhesiv kapsulitt)

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er en kronisk og smertefull betennelsestilstand som rammer leddkapselen som omkranser skulderleddet. Tilstanden karakteriseres av at kapsel og bindevev tykner til og trekker seg sammen, noe som og fører til store restriksjoner i skulderens bevegelighet i alle retninger og ofte intense smerter i skulderen og armen.Hva er årsaken til frossen skulder?

Man vet ikke nøyaktig hvorfor frossen skulder oppstår. Det finnes ofte ingen klare skademekanismer eller årsakssammenhenger og tilstanden beskrives derfor som idiopatisk, det vil si med ukjent årsak.

En rekke faktorer assosieres forøvrig med høyere risiko for å utvikle frossen skulder. Frossen skulder forekommer blant annet oftere hos personer med diabetes og rammer rundt 10% til 20% av personer med sykdommen. Årsaken til dette er ikke kjent. En del andre sykdommer er også forbundet med høyere forekomst av frossen skulder. For eksempel revmatisme, hypertyreose, bekhterev, Parkinsons sykdom og hjerte- og karsykdommer.

Frossen skulder kan iblant utvikle seg etter lengre perioder med immoblisering av skulderen. For eksempel etter operasjoner, bruddskader eller annen skade. Tidlig mobilisering og bevegelsestrening etter skade eller kirurgi antaes å kunne forebygge utvikling av frossen skulder til en viss grad. Tidligere skade på skulder eller skulderledd er også en risikofaktor.

Symptomer og kliniske tegn

Smerter forbundet med frossen skulder vil vanligvis føles stumpe eller verkende, men intense. Smertene er vanligvis langt mer intense tidlig i sykdomsforløpet og provoseres ytterligere ved forsøk på bevegelse.

Smertene er vanligvis lokalisert i den ytre delen av skulderen, og stråler enkelte ganger også utover i overarmen og helt ned i underarmen. Tilstanden gir kraftig nedsatt bevegelse i alle retninger. Ofte merkes dette aller først ved at man får problemer med å føre armen ut til siden (abduksjon).

Vanlige symptomer:

  • Skulderen føles stiv og smertefull
  • Kraftig nedsatt bevegelighet i alle retninger (både aktiv og passiv)
  • vondt i skulderen om natten

Frossen skulder deles tradisjonelt opp i tre hovedfaser:

  • Fase 1: Smertestadiet, gradvis økende smerter – 3 til 9 måneder
  • Fase 2: Adhesjonsstadiet, økende stivhet. Smertene avtar gradvis – i 4-6 måneder
  • Fase 3: Tilhelingsstadiet, generelt mindre smerter, men fortsatt betydelig stivhet – i 1-3 måneder.

Behandling av frossen skulder

Frossen skulder er en selvbegrensende tilstand og vil som regel gå over av seg selv innen alt ifra 9 mnd opptil 3 år. Hvor lang tid det tar før tilstanden forbedres spontant varierer imidlertid kraftig.

Det finnes en rekke foreslåtte behandlingsmetoder med varierende effekt, men konservativ behandling består hovedsakelig av å kontrollere symptomene ved hjelp av betennelsesdempende og smertestillende legemidler. Av disse er kortison mer effektivt enn ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler men har kun en begrenset smertelindrende effekt og kurerer ikke tilstanden.1

Man bør generelt unngå aktiviteter som forverrer symptomene. Fysioterapi i form av øvelser og mobuilisering er som regel ikke anbefalt i de tidlige mest smertefulle stadiene. I senere stadier er fysioterapi en av hjørnestenene i behandlingen av adhesiv kapsulitt. Behandling hos fysioterapeut bør startes så tidlig som mulig i sykdomsforløpet så snart smertene er under kontroll.

Fysioterapi

Tidlig fysioterapi bestående av mobilisering og spesifikke øvelser for frossen skulder vil i noen grad kunne bidra til bedre bevegelighet og funksjon, men effekten er svært begrenset og dårlig dokumentert. Fysioterapi er mest relevant i den siste fasen av sykdomsforløpet.2 Fysioterapi er også relevant i forhold til opptrening i etterkant. Da fokuseres det hovedsakelig på å gjenvinne tapt styrke og funksjon som følge av muskelsvinn. Behandling av frossen skulder innebærer først og fremst mobiliseringsøvelser for skulderen samt smertelindrende behandling. Noen ganger brukes også varmepakninger for å varme opp skulderen før man begynner med tøyningsøvelser og mobilisering.

Foreløpige funn fra en systematisk gjennomgang av 7 forskjellige mobiliseringsteknikker har vist at Maitland-teknikken kombinert med tradisjonelle mobiliseringteknikker har gunstige effekter i de 2 siste fasene av sykdommen. Det er imidlertid behov for mer forskning for å finne ut hvilken teknikke som er mest effektiv.3

Operasjon

Kirurgi i form av artroskopisk kapselløsning kan være et alternativ dersom konservativ behandling ikke gir tilstrekkelig symptomlindring. I en norsk studie utført ved Bergen Kirurgiske Sykehus har man konkludert med at behandling av frossen skulder med atroskopisk kapselløsning gir gode resultater og kan korte ned sykdomsforløpet.4 I studien understrekes det at oppfølgning og behandling hos fysioterapeut etter inngrepet er svært viktig for å oppnå et vellykket utfall.

Referanser[+]

Også på Fysionett

En kommentar om “Frossen skulder (adhesiv kapsulitt)”

Legg igjen en kommentar