Annonse

God kondisjon reduserer risikoen for ni ulike typer kreft

At trening er bra for helsen er allerede godt kjent. En ny studie gir nå solide bevis på at det også kan redusere risikoen for hele ni ulike former for kreft.

Foto: Pexels

ANNONSE
ANNONSE

Resultatene fra en studie utført ved Universitetet i Gøteborg, og publisert i British Journal of Sports Medicine, har avdekket at god kondisjon kan redusere risikoen for hele ni ulike typer kreft med opptil 40%. 1

Studien gir også en litt overraskende innsikt: Nemlig at personer med god kondisjon hadde en litt høyere risiko for hud- og prostatakreft.

Hva er kondisjon?

Kondisjon refererer til hjerte- og lungesystemets evne til å forsyne kroppen med oksygen i forbindelse fysisk aktivitet. Dette har lenge vært en viktig indikator for sykdomsrisiko og generell helse og nå viser det seg at kondisjon også kan ha en direkte innvirkning på risikoen for ulike krefttyper.

Hvordan ble studien gjennomført?

Forskerteamet gjennomførte en omfattende observasjonsstudie ved å gjennomgå helse- og kondisjonsdata for over en million mannlige vernepliktige. De fulgte deretter kreftutfallene over de neste tre tiårene, med en gjennomsnittlig observasjonsperiode på 33 år.

Studien inkluderte menn som gjennomgikk militær verneplikt fra 1968 til 2005. Bare menn med alvorlige kroniske tilstander, funksjonshemninger og individer som satt i fengsel ble utelatt fra verneplikten, noe som begrenset kohorten til friske unge menn.

Vernepliktige gjennomgikk standardiserte fysiske tester, inkludert blodtrykk, BMI (kroppsmasseindeks), høyde og vekt i tillegg til fysisk styrketester.

I forbindelse med verneplikten ble det også inkludert en “maksimal aerob arbeidsbelastning” test. Dette er en form for VO2 maks-testing som bruker ergometersykkel for å bestemme kondisjonstallet til testpersonen

En VO2 maks-test måler hvor mye oksygen kroppen er i stand til å benytte seg av ved maksimal ytelse, og er generelt ansett som den beste indikatoren for å måle kondisjon. Desto høyere VO2 maks, desto mer oksygen kan kroppen benytte seg av.

Hvilke typer kreft omfattes av studien?

Studien gir klare bevis for at god fysisk kondisjon har en beskyttende effekt mot hele ni ulike kreftformer. Disse inkluderer kreft i:

  • Hode og hals
  • Mage
  • Bukspyttkjertel
  • Lever
  • Tykktarm
  • Endetarm
  • Spiserør
  • Nyre
  • Lunge

Forskernes funn pekte på at god kondisjon allerede ved 18-års alder var assosiert med lavere risiko for ni av de 18 krefttypene de undersøkte. Det legges spesielt vekt på at forholdet mellom kondisjon og kreftrisiko var mest fremtredende for mage- og tarmkreft.

Implikasjoner: Hva betyr funnene?

Selv om trening og fysisk aktivitet allerede er kjent for å redusere den totale risikoen for å utvikle kreft så gir denne studien ny innsikt i hvordan kondisjonstrening kan ha en beskyttende effekt mot helt spesifikke krefttyper.

Funnene understreker viktigheten av å unngå for mye stillesitting og å opprettholde en sunn livsstil preget av regelmessig fysisk aktivitet.

Studien åpner også for videre forskning på hvorfor høy kondisjon tilsynelatende ser ut til å øke risikoen for hud- og prostatakreft. Dette kan gi potensielt gi viktige svar på hvordan ulike treningsprogrammer kan tilpasses for å minimere kreftrisiko.

Referanser[+]