annonse

Hjemmetrening: Flere øvelser gir ikke bedre resultater

En nylig publisert systematisk oversikt har undersøkt ulike faktorer som påvirker graden av gjennomførelse når fysioterapeuten foreskriver øvelser og hjemmetrening.

Øvelser og hjemmetrening er en viktig del av behandlingen for mange pasienter som går til fysioterapeut. I hvilken grad disse øvelsene følges opp og gjennomføres av pasienten kan imidlertid variere mye.

annonse

Dersom pasienten ikke følger opp fysioterapeutens anbefalinger kan man vanskelig si noe om effekten av øvelsene. Derfor er det på et helt grunnleggende nivå viktig å ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker oppfølging og etterlevelse av hjemmeøvelser.

Tett oppfølging fra fysioterapeuten er viktig

Den systematiske oversikten er en oppsummering av 14 tidligere publiserte studier som tok for seg faktorer som påvirker såkalt “patient compliance” eller “patient adherence” i forbindelse med  hjemmetrening.

Studien konkluderer blant annet med at konstruktiv tilbakemelding og tett oppfølging fra fysioterapeuten er svært viktige faktorer som bidrar til å øke pasientens motivasjon og selvsikkerhet, og dermed graden av medvirkning og gjennomførelse. 1

4 øvelser er nok

Et av de mest interessante funnene i studien fra et klinisk perspektiv er at høyere antall øvelser ser ut til å ha en negativ effekt på gjennomførelsen av hjemmeøvelsene som anbefales av fysitoterapeuten.

Resultatene fra studiene som undersøkte antall øvelser opp mot gjennomførelse antyder at maksimalt 4 øvelser kan være nok dersom man ønsker maksimal grad av gjennomførelse.

Dersom mer enn 4 øvelser ble foreskrevet var pasientene generelt mindre tilbøyelige til å følge opp fysioterapeutens anbefalinger. Dersom 3 eller færre øvelser ble foreskrevet økte graden av gjennomførelse og medvirkning.2 3

annonse

Disse resultatene antyder at foreskrivelse av et høyere antall terapeutiske øvelser ikke alltid vil være til nytte for pasienten, selv om øvelsene isolert sett kan være gode øvelser.

Flere faktorer påvirker etterlevelse

Studien undersøkte en rekke faktorer som kunne forutsi  graden av gjennomførelse i forbindelse med hjemmeøvelser og hjemmetreningsprogram. Følgende ble identifisert som de viktigste faktorene som var til hinder for etterlevelse av foreskrevne øvelser og hjemmetrening:

  • Manglende støtte fra familiemedlemmer og venner (sosialt nettverk)
  • Mangelfull veiledning og tilbakemelding fra fysioterapeut
  • Høyt antall foreskrevne øvelser
  • Lav selvmotivasjon/selvsikkerhet

Studien er utarbeidet ved Klinik für Rheumatologie und internistische Rehabilitationer i Sveits og er tilgjengelig på nett via tidskriftet Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin.

Referanser[+]