Hofteøvelser for knesmerter

I løpet av de siste årene har en økende mengde forskning knyttet knesmerter i forbindelse med patellofemoralt smertesyndrom til svak hoftemuskulatur og instabilitet i hoften.

patellofemoralt smertesyndrom

I en tidligere studie observerte man at kvinner som utviklet patellofemorale smerter oftere viste tegn til hofteinstabilitet ved ganganalyse.1

Annonse

I lys av flere lignende funn er det blitt vanligere å anbefale styrkeøvelser for hoftemuskulaturen i stedet for den tidligere standarden som hovedsakelig fokuserer på styrkeøvelser for quadriceps, men relativt få studier som sammenligner de to direkte har blitt utført.

Tidligere bedring med styrkeøvelser for hofte og kjernemuskulatur

En nylig publisert studie viser forøvrig at isolerte styrkeøvelser for hoftemuskulaturen gir en raskere bedring av fremre knesmerter knyttet til patellofemoralt smertesyndrom enn isolerte styrkeøvelser for kne.2

Forskere ved fire uavhengige institusjoner i Canada og USA rekrutterte 199 personer som hadde vært plaget med patellofemorale smerter i forbindelse med fysisk aktivitet i minst fire uker. Personene ble delt inn i to grupper; hver gruppe gjennomførte et seks ukers rehabiliteringsprogram bestående av tre treningsøkter per uke.

En gruppe fokuserte på å styrke kne og lårmuskulatur. Disse utførte øvelser som omfattet blant annet kneekstensjon og knebøy. Den andre gruppen fokuserte på å styrke hoftemuskulatur og kjernemuskulatur. Denne gruppen fokuserte først og fremst på øvelser for å styrke abduktorene i hoften og stabilitetstrening for kjernemuskulaturen.  Deltakerne rapporterte ukentlig inn endringer i smertenivå og funksjon.

Ingen statistisk signifikant forskjell

Etter seks uker med trening rapporterte 157 av deltakerne, eller 78,9 prosent, reduksjon av knesmerter og økt funksjonsnivå. Det ble ikke registrert noen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til funksjonsnivå og reduserte knesmerter etter seks uker.  Tiden det tok før man observerte en bedring var imidlertid kortere i hoftegruppen. I gjennomsnitt rapporterte  hoftegruppen bedring etter tre uker, mens knegruppen rapporterte bedring først etter fire uker.

Dette høres kanskje ikke ut som noen betydelig forskjell, men antagelig vil de fleste som sliter med patellofemorale smerter sette stor pris på å kunne oppleve bedring av symptomene en uke tidligere. I praksis vil man antagelig oppnå best resultat ved å benytte seg av et treningsprogram som kombinerer styrkeøvelser for både hofte og kne.

Referanser[+]

Annonser