Hva er artrose?

artrose

Artrose, også kalt osteoartritt eller slitasjegikt, er en kronisk degenerativ leddsykdom som karakteriseres av slitasjeforandringer på leddoverflater og leddbrusk.

Artrose kjennetegnes av at brusken i leddet slites gradvis ned. Denne prosessen vil over tid føre til at den underliggende benoverflaten blir eksponert, noe som fører til at leddoverflatene blir ujevne og at ben gnisser mot ben.

Artroseforandringer kan oppstå i alle ledd men er mest vanlig i knær, hofte og fingerledd. Hofteledd og kneledd er eksempler på vektbærende ledd som blir utsatt for store belastninger i løpet av et langt liv, og derfor er antagelig disse leddene spesielt utsatt for artrose. Coxartrose og gonartrose (slitasjegikt i henholdsvis hofte og kne) er to av de vanligste formene for artrose og vanlige årsaker til kroniske smerter i hofte og knær.

Hva er årsaken til artrose?

Det er vanskelig å fastslå én nøyaktig årsak til artrose, men tilstanden antaes å være et resultat av degenerative prosesser som blant annet henger sammen med naturlig alderdom.

Den degenerative prosessen forbundet med artrose er ofte asymptomatisk og omfattende slitasje kan hos noen personer bli oppdaget på røntgen ved en tilfeldighet uten at personen er plaget av smerter og nedsatt bevegelighet eller andre plager som vanligvis forbindes med symptomatisk artrose. Artrose regnes som en sykdom når tilstanden i betydelig grad begrenser normal livsutfoldelse og påvirker daglig virke og aktiviteter.

Risikofaktorer

Alder, overvekt, tidligere skader samt mangel på mosjon er faktorer som har sammenheng med utviklingen av artrose, særlig i hofter og knær. Man antar også at årsaksbildet har en genetisk komponent.

  • Alder: Artrose forekommer hyppigst hos personer over 50 år (men kan også forekomme hos yngre personer.)
  • Kjønn: Forekomsten er langt høyere hos kvinner enn hos menn
  • Overvekt: Overvektige er hyppigere rammet av artrose enn befolkningen for øvrig.
  • Yrke: Yrkesgrupper som utfører arbeid som innebærer mye tungt og ensformig arbeid er spesielt utsatt.
  • Tidligere skade: Tidligere skader på ledd eller leddbånd er en risikofaktor fordi det fører til økt belastning og friksjonskrefter på leddoverflater.

Diagnose

Artrose påvises som regel ved hjelp av røntgen. Reduserte leddspalter (redusert avstand mellom leddoverflatene) er det viktigste radiologiske funnet knyttet til artrose. Det er imidlertid ikke allltid noen klar sammenheng mellom radiologiske funn og kliniske symptomer. Iblant kan kliniske tegn og symptomer på artrose være tilstede uten radiologiske funn og vice versa. 

Undersøkende lege vil i sin kliniske undersøkelse være på utkikk etter det som kalles et kapsulært mønster. Dette er basert på at det typisk oppstår et karakteristisk mønster av bevegelsenedsettelse assosiert med hver enkelt ledd i kroppen når leddvæske hoper seg opp i leddet.  For eksempel er det kapsulære mønsteret for kneet definert som fleksjon, ekstensjon rotasjon hvor den første bevegelsen i rekken er den som er mest nedsatt.

Symptomer og kliniske tegn

Smerte og stivhet forbundet med artrose er ofte verst i det man setter i gang med en ny aktivitet, smerten avtar så gradvis etter en tids aktivitet, men vil typisk forverres igjen under og etter langvarig eller intens aktivitet.

For hofteleddet er det et typisk mønster at smertene og stivheten er verst i det man reiser seg opp etter lengre periode i sittende stilling. Hoften føles da stiv og smertefull. Smerten kjennes typisk dypt inne i leddet og kan også stråle ut mot lysken.

Symptomer på artrose karakteriseres av:

  • Smerter og stivhet i leddet
  • Nedsatt bevegelighet (kapsulært mønster)
  • Hevelse og væskeansamling i leddet (hydrops)
  • Smerter som stråler inn mot lysken (typisk for hofteleddsartrose)

Inflammasjon og væskeansamlinger kan blusse opp med jevne mellomrom som følge av økt belastning på leddkapsel og nærliggende strukturer og føre til hevelser og ytterligere nedsatt bevegelighet i leddet. Iblant utvikles også cyster eller benavleiringer rundt leddet. Ved artrose i kneet kan det oppstå noe som kalles en Bakers cyste.

Behandling av artrose

Det finnes ingen kur mot artrose men det er mulig å minimere symptomene og til en viss grad forebygge ytterligere slitasje og progresjon av sykdommen.

Regelmessig mosjon og bevegelighetstrening i form av tøyningsøvelser vil til en viss grad kunne opprettholde funksjon og virke forebyggende ved artrose. Det er også viktig med øvelser for å trene opp muskulaturen rundt leddet for å opprettholde styrke og stabilitet. Dette for å minimere belastningen på leddet.

Vektreduksjon kan også være en viktig del av behandlingen med tanke på å redusere kreftene som virker på leddet. Trening på tredemølle og jogging på hardt og flatt underlag bør unngåes. Sykling og spasering i lett terreng er å foretrekke.

Fysioterapi

En fysioterapeut vil kunne gi gode råd og veiledning i forbindelse med artrose. Fysioterapeuten vil ta i bruk ulike behandlingsformer som kan gi noe lindring av symptomene, for eksempel leddmobilisering, øvelser og massasje. Jevnlig behandling og trening hos fysioterapeut er ofte en viktig del av behandlingsopplegget for artrose.

Også på Fysionett