Hva er modic-forandringer?

Modic-forandringer defineres som degenerative endringer i ryggvirvlenes endeplater som er synlig på MR.

Modic-forandringer er ofte forbundet med kroniske korsryggsmerter og omfattende degenerative forandringer i mellomvirvelskivene.

Annonse

Bakgrunn og klassifisering

Modic-forandringer påvises ved hjelp av MR og har fått navnet etter den amerikanske røntgenlegen Michael Modic som var den første til å beskrive denne type forandringer i ryggvirvlenes endeplater i 1988. Modic forandringer ble senere klassifisert i tre kategorier basert på sykdomsprogresjon.

MR bilde av Modic Type 2 (Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org. From the case rID: 10170)

Tre grader av modic-forandringer:

  • Type I: Sprekkdannelse (fissurer) i endeplater og vaskulært granulasjonsvev og ødem i tilstøtende beinmarg sett på MR.
  • Type II: Omfattende fissurer i endeplater med fettavleiring i beinmarg.
  • Type III: Sklerotiske forandringer (arrdannelse) i endeplater.

Modic-forandringer er ofte forbundet med betennelse i ryggvirvlene og kroniske ryggsmerter som ikke har respondert på tradisjonell behandling.

Risikofaktorer

  • Tidligere skiveprolaps og degenerative endringer i mellomvirvelskivene.
  • Overvekt
  • Røykere er mer utsatt enn normalvektige

Symptomer og kliniske tegn

Ryggsmerter som opptrer i forbindelse med modic-forandringer kjennetegnes av:

  • Langvarige kroniske smerter i ryggen
  • Konstante og kontinuerlige smerter som ikke påvirkes av aktivitet eller tid på døgnet
  • Ingen effekt av trening
  • Smerter som ikke responderer på vanlige og etablerte behandlingsformer

Hva er årsaken til modic-forandringer?

Det finnes hovedsakelig tre hypoteser rundt årsakene til at modic-forandringer oppstår

1. Biomekanisk: Endringene forklares som et resultat av at mekaniske belastning, slitasje og degenerative forandringer i mellomvirvelskiven i seg selv forårsaker betennelse og irritasjon i endeplater og tilstøtende benmarg.1

2. Bakteriell: Denne forklaringsmodellen går ut på at en lavgradig bakteriell infeksjon i mellomvirvelskivene kan forårsake betennelse og væskeansamling (ødem) i ryggvirvlenes endeplater. Her tenker man seg at rupturer og slitasjeforandringer i mellomvirvelskiven kan fungere som en inngangsport for disse bakteriene. 2

3. Autoimmun: Den flytende kjernen i mellomvirvelskivene (nucleus pulposus) er under normale forhold isolert fra fra kroppens immunforsvar. Ved en skiveprolaps vil denne flytende kjernen trenge ut iog komme i kontakt med ryggvirvlenes endeplater. Dette kan trigge en reaksjon fra immunforsvaret som innebærer betennelse, væskeansamling og smerter. 3

En systematisk oversikt gjennomført i 2015 fant moderate bevis som støtter hypotesen om en årsakssammenheng mellom tilstedeværelsen av bakterier, ryggsmerter og type 1 modic-forandringer 4.

Andre studier har foreslått at det også kan være en betydelig genetisk komponent som driver sykdomsprosessen 5

Hvordan diagnostiseres modic-forandringer?

Tilstanden diagnostiseres hovedsakelig ved hjelp av MR. Det påvises da signalforandringer i ryggvirvlenes endeplater. Røntgen kan benyttes for å utelukke eller differensiere eventuelle andre årsaker.

Annonse

Modic-forandringer er ikke nødvendigvis forbundet med ryggsmerter. En betydelig andel av pasienter som får påvist modic-forandringer er symptomfrie.6 MR undersøkelse må derfor sammenstilles med øvrige symptomer og klinisk undersøkelse.

De karakteristiske forandringene i ryggvirvlenes endeplater er ofte lokalisert i samme nivå som tidligere skiveprolaps.

Behandling

Modic-forandringer er vanskelig å behandle effektivt. Behandlingsformer som vanligvis hjelper for pasienter med lave ryggsmerter har liten eller ingen effekt på ryggsmerter forbundet med modic-forandringer.

Trening og fysisk aktivitet

Den vanligste tilnærmingen til behandling av pasienter med vedvarende uspesifiserte korsryggsmerter er trening og øvelser for ryggen, samt oppfordring til generell fysisk aktivitet. Klinisk erfaring tilsier imidlertid at pasienter som har fått påvist modic-forandringer i sammenheng med sine ryggsmerter vanligvis ikke responderer på denne type behandling.7

Behandling med antibiotika

Bakteriell infeksjon som årsak til kroniske ryggsmerter og modic-forandringer, og påfølgende behandling med antibiotika er fortsatt et kontroversielt tema.

En dansk studie fra 2013 som undersøkte effekten av behandling med antibiotika hos pasienter med langvarige ryggsmerter og påviste modic-forandringer kunne vise til gode resultater. Metode og tolkning av resultatene for denne studien er imidlertid omdiskutert. Det er bred enighet om at det er behov for langt mer forskning på dette området.

En pågående studie ved Oslo universitetssykehus undersøker om behandling med antibiotika kan redusere plagene hos personer med langvarige ryggsmerter som har fått påvist modic-forandringer på MR. 8

Dersom det spesifikt har blitt påvist en bakteriell infeksjon i forbindelse med kroniske ryggsmerter og modic forandringer er enkelte leger villige til å forsøke behandling med antibiotika. Når det ikke spesifikt er påvist infeksjon er derimot nesten alle fagmiljøer i dag skeptiske til å behandle ryggsmerter med antibiotika.

Referanser[+]

Annonser