ANNONSE

Hvor sunt er egentlig rødvin?

people toasting their wine glasses

Er rødvin egentlig bra for helsen? Mange av oss har hørt at et glass rødvin om dagen skal være bra for helsen og kan være nøkkelen til et sunnere og lengre liv. Men hva sier egentlig den nyeste forskningen om dette?

ANNONSE

Ikke lavere dødelighet

En nylig studie publisert i JAMA Network Open har tatt en dypdykk inn i dette spørsmålet. Forskerne gjennomgikk systematisk tidligere studier og data for å se på sammenhengen mellom alkoholforbruk og levetid.

Overraskende nok fant de ut at personer som drikker alkohol i moderate mengder, inkludert rødvin ikke lever lenger enn avholdsfolk. De har ikke nødvendigvis noen lavere risiko for å dø tidlig av livsstilsrelaterte sykdommer eller andre årsaker enn personer som unngår alkohol fullstendig. 1

Studien var ikke kun begrenset til rødvin, men inkluderte all alkoholbruk. Helsefordelene knyttet til moderat alkoholforbruk er altså ikke så tydelige som mange trodde likevel.

Opphavet til myten om rødvin og helse

På 1990-tallet ble det innen helseforskningen publisert en rekke funn som ble kalt “det franske paradokset” som ble populært og mye omtalt i media. Til tross for et kosthold rikt på fett, hadde franskmenn nemlig langt lavere forekomst av hjertesykdom.

Dette ble ofte tilskrevet moderat forbruk av rødvin. Men mange forskere mener nå at andre livsstilsfaktorer kan ha påvirket disse funnene. Ting som kosthold, stressnivå og livsstil for øvrig har kanskje en større betydning.

En studie fra 2020 viste blant annet at mange forskningsprosjekter rundt alkohol og helse ble helt eller delvis finansiert av alkoholprodusenter, noe som kan ha påvirket forskningsresultatene. 2

Enkelte argumenter også for at rødvin kan forbedre søvnkvaliteten og at det derfor er sunt å drikke moderat mengder. Men nyere forskning har ikke påvist noen klar forbindelse mellom forbruk av vin og bedre søvn.

Hva med antioksidanter?

Rødvin er også kjent for å inneholde en del antioksidanter, som for eksempel resveratrol. Disse kan være gunstige for helsen, men det er fortsatt usikkert om mengdene vi får i oss fra rødvin alene er tilstrekkelig til å gi betydelige helsefordeler.3

ANNONSE

Så, hvor sunt er egentlig rødvin?

Til tross for at troen på at rødvin kan bidra til at man lever lenger fortsatt er utbredt kaster denne nye forskningen tvil over denne påstanden. Selv om rødvin inneholder gunstige antioksidanter som isolert sett kan være sunne, er det usikkert om de mengdene vi faktisk konsumerer gir noen betydelige helsefordeler.

I tillegg kan andre flere andre faktorer spille en viktigere rolle i forhold til de tidligere observerte fordelene. For eksempel øvrige kostholdsvaner, stressnivå og annet. Det er også viktig å være kritisk til forskning, spesielt når alkoholindustrien kan ha en økonomisk interesse knyttet til resultatene av den.
Drikker du et glass rødvin fra tid til annen kan dette likevel være en nytelse, men spesielt sunt er det nok dessverre ikke.

Referanser[+]