Hvordan blir man fysioterapeut?

Fysioterapiutdanningen er et populært studie med høye opptakskrav. Her finner du et sammendrag av nyttig informasjon om utdanningen

fysioterapiutdanning

Fysioterapiutdanningen er en 3 årig bachelorgrad med ett år lønnet turnustjeneste. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra helsedirektoratet. Når du er har fått godkjent din utdannelse må du søke autorisasjon som fysioterapeut.

I Norge tilbys fysioterapiutdanningen ved følgende utdanningsinstitusjoner:

I tillegg til det offentlige utdanningstilbudet er det også mulig å studere fysioterapi ved Bjørknes Høyskole som er en privat utdanningsinstitusjon.

Videreutdanning og spesialisering

Det finnes også en lang rekke videreutdanninger og spesialfelt som faller innunder fagområdet fysioterapi. Blant annet manuell terapi, idrettsfysioterapi, nevrologisk fysioterapi og onkologisk fysioterapi for å nevne noen.

Opptakskrav

For å studere fysioterapi må man man ha fullført og bestått videregående utdanning med generell studiekompetanse. Man må også kunne fremvise politiattest uten merknader.

Fysioterapistudiet er meget poplulært med relativt få studieplasser tilgjengelig, og det kan som følge av dette være vanskelig å komme inn på grunn av høye opptakskrav og krav til studiepoeng.

Få studieplasser og høye opptakskrav gir lange ventelister

Fysioterapistudiet er ett av studiene med lengst venteliste her i landet. På grunn av få studieplasser og de høye opptakskravene er det derfor mange som isteden velger å studere i utlandet der det ofte er lettere å få studieplass.

Studere i utlandet

Dersom man velger å studere i utlandet kan man fortsatt få støtte av lånekassen, men man må sørge for at man søker seg til en skole eller utdanningsinstitusjon som er godkjent av lånekassen og at utdanningen er godkjent hos statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Populære studiesteder og skoler

Populære og tilgjengelige land å fullføre fysioterapistudiet i omfatter blant annet Danmark, Nederland, Storbritannia, Tyskland og Australia.

Det finnes også andre alternativer men det er disse landene de fleste norske studenter søker seg til når de skal studere fysioterapi i utlandet, og siden det eksisterer et godt innarbeidet og langvarig samarbeid med mange forskjellige skoler og studiesteder i disse landene gjør dette prosessen med å få utdannelsen godkjent i Norge mindre komplisert.

Også på Fysionett