Annonse

Direkte tilgang til fysioterapi

Fra og med 1. januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til behandling hos fysioterapeut.

egenandel
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Fra denne datoen skal fysioterapeutene selv vurdere pasientens behov for behandling. Dette innebærer at pasienter kan henvende seg direkte til fysioterapeuten uten å gå veien om fastlegen. Henvisning fra lege er ikke lenger nødvendig.

Endringer i folketrygdloven

Den nye ordningen innebærer endringer i § 5-8 i folketrygdloven.  Lovendringene som ble foreslått i en innstilling fra helse og omsorgskomiteen ble vedtatt av stortinget 12. juni 2017 og trer i kraft 01. januar 2018. Endringene skal bidra til at pasienter får raskere behandling og gjøre fysioterapitjenesten mer tilgjengelig. Fysioterapeuter med driftsavtale skal nå vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Egenandeler og frikort

For å få registrert egenandeler og opparbeide frikort for egenandelstak 2 er det fortsatt en forutsetning at man oppsøker en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Les mer om egenandeler ved behandling hos fysioterapeut på helsenorge.no

2 kommentarer om “Direkte tilgang til fysioterapi”

Det er stengt for kommentarer.