Annonse

Infeksjon og betennelse – hva er forskjellen?

Infeksjon og betennelse er to begreper som ofte brukes om hverandre, men det er viktige forskjeller mellom dem. Her ser vi nærmere på hva som skiller disse to tilstandene.

granulasjonsvev
Mikroskopbilde av granulasjonsvev som dannes etter den akutte betennelsesfasen. Foto: Wikimedia commons
ANNONSE

Artikkelen inneholder annonselenker. Når du kjøper et produkt via lenker på denne nettsiden får Fysionett en liten provisjon av salget uten at du betaler noe ekstra.

Infeksjon og betennelse er to begreper som ofte blandes. I dagligtale brukes disse ordene ofte upresist og om hverandre, uten at man skiller klart mellom årsak og reaksjon. Dette bidrar til å skape forvirring rundt begrepene og mange er usikre på forskjellen.

Samspillet mellom infeksjon, betennelse og kroppens immunforsvar er komplisert. Betennelse er en immunreaksjon som kan utløses av mange årsaker, blant annet kan betennelsesprosessen bidra til å bekjempe infeksjoner. Men betennelse er ikke det samme som infeksjon.

Selv om betennelse kan ha mange ulike årsaker er infeksjon med bakterier eller virus en vanlig utløsende faktor. Siden infeksjon ofte fører til betennelse er det derfor lett å tro at det er det samme. Dette stemmer ikke, men det er likevel en vanlig misoppfatning.

For å kunne gi riktig behandling er det viktig å forstå forskjellen. Nedenfor vil vi derfor forklare hva betennelse og infeksjon er, og hvorfor det er viktig å skille mellom dem.

Hva er en infeksjon?

En infeksjon oppstår når sykdomsfremkallende mikroorganismer, som bakterier, virus, sopp eller parasitter, invaderer kroppen og begynner å formere seg. Infeksjoner kan føre til sykdom ved at mikroorganismene skader celler og vev.

Hva er en betennelse?

Betennelse, også kalt inflammasjon, er immunforsvarets reaksjon på skade eller infeksjon. De klassiske tegnene på betennelse er:

  • Rødhet (rubor)
  • Varme (calor)
  • Hevelse (tumor)
  • Smerte (dolor)
  • Nedsatt funksjon (functio laesa)

Betennelse er en del av kroppens forsvarsmekanisme, og setter i gang helbredelsesprosessen. Det er immunforsvaret som aktiveres for å bekjempe trusler og reparere skadet vev.

Ved en betennelsesreaksjon skjer det flere ting lokalt i det berørte området. Blodårene i det betente området utvider seg (vasodilatasjon). Dette fører til økt sirkulasjon som i sin tur fører til rødhet og varme i området. Immunceller med ulike funksjoner blir også transportert til området.

I tillegg lekker plasma ut i vevet og gir hevelse (ødem). Denne væskeopphopningen fungerer som en “pute” og kapsler inn det skadde vevet slik at immuncellene kan gjøre jobben sin. Dette reduserer også risikoen for ytterligere skade fra trykk eller bevegelse. Ødemet bidrar også til å fjerne avfallsstoffer og cellerester fra vevet. Disse avfallsstoffene dreneres bort via lymfesystemet etter hvert som betennelsen går tilbake.

Årsaker til betennelse

Betennelse kan utløses av mange ulike årsaker:

Infeksjon er én av mange årsaker til betennelse

Infeksjon er altså bare én av flere mulige årsaker til at det oppstår en betennelsesreaksjon i kroppen. Betennelse er kroppens generelle reaksjon på ulike typer skade og sykdom, uavhengig av om det skyldes infeksjon, allergi, skade eller andre årsaker.

Behandling av infeksjon vs betennelse

Siden årsakene er forskjellige, er det viktig å skille mellom infeksjon og betennelse for å gi riktig behandling:

  • Bakterielle infeksjoner behandles med antibiotika for å drepe bakteriene.
  • Ved virusinfeksjoner har ikke antibiotika effekt, da finnes det i noen tilfeller antivirale legemidler som kan brukes.
  • Betennelser uten infeksjon, som ved leddgikt eller forstuinger, skal ikke behandles med antibiotika. Her kan betennelsesdempende legemidler som Ibuprofen eller diclofenac brukes for å lindre symptomene.

Oppsummering

Infeksjon er altså en av mange mulige årsaker til at det oppstår betennelse i kroppen, Men betennelse og infeksjon er ikke det samme. Betennelse er en generell reaksjon på skade og sykdom, mens infeksjon oppstår når mikroorganismer invaderer kroppen. Riktig diagnose er viktig for å gi rett behandling.

Ved å kjenne igjen tegnene på betennelse og forstå mekanismene bak blir det lettere å samarbeide med helsepersonell for å finne riktig behandling.