Annonse

Hva er kalkskulder?

Kalkskulder er en tilstand som karakteriseres av at det utvikler seg forkalkninger i en eller flere av senene som utgjør rotatormansjetten i skulderen.

Sist oppdatert:
ANNONSE

Forkalkningene kan lokaliseres med diagnostisk ultralyd eller MR og observeres hyppigst i suprapinatussenen.

Kalsifisert tendinitt, eller kalsifisert rotatormansjetttendinopati er medisinske uttrykk for samme tilstand, som beskriver henholdsvis senebetennelse med kalknedslag (tendinitt), og kroniske degenerative forandringer med kalknedslag (tendinose) i skulderens rotatormansjett.

Kalkskulder kan enten være symptomatisk eller asymptomatisk. Ofte forbedres tilstanden spontant og forkalkningene forsvinner av seg selv, andre ganger oppstår kroniske degenerative forandringer som det kreves behandling for å bli kvitt.

Forkalkningene kan føre til reduserte plassforhold i skulderleddet, noe som igjen kan føre til andre sekundære senelidelser som subakromial bursitt og senebetennelser i skulderen. Det har også blitt foreslått at tilstanden i enkelte tilfeller kan utgjøre et forstadie til frossen skulder.

Hva er årsaken til kalkskulder?

Man har begrenset kunnskap om de nøyaktige årsakene til at det oppstår forkalkninger i skulderens sener. Det antas at lokalt dårlig mikrosirkulasjon på kapillærnivå kan være en medvirkende årsak til forkalkningene. Enkelte anatomiske særegenheter i skulderleddet og dysfunksjonelle bevegelsesmønstre har blitt foreslått som mulige årsaker. Kronisk overbelastning av skulderens sener og muskler spiller trolig også en rolle.

Symptomer på kalkskulder

Her følger noen av de vanligste symptomene ved forkalkning i skulderen:

  • Smerter i skulderen. Gradvis økning av smertenivå over tid
  • Nedsatt bevegelighet. Spesieltnår armen føres ut til siden.
  • Smerter i skulderen om natten
  • Smertene intensiveres ved aktivitet og belastning
  • Ømme og smertefulle fortykkelser i senefester og muskler som er harde å ta på

Smerter forbundet med forkalkning i skulderen beskrives ofte som brennende eller sviende.

Diagnostisering av kalkskulder

Forkalkninger i skulderen diagnostiseres ved hjelp av kliniske undersøkelser utført av fysioterapeut eller lege. Diagnosen bekreftes ved hjelp av MR eller ultralydsdiagnostikk.

Det er viktig for en nøyaktig diagnose og videre behandling at det bekreftes at forkalkningen ligger i en klinisk smertegivende struktur. Det vil si at kliniske og radiografiske resultater samsvarer.

Behandling av kronisk kalkskulder

Konservativ behandling av forkalkninger i skulderen inkluderer medisinering med betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) og smertestillende medikamenter, samt ulike former for fysioterapi. Konservativ behandling av kronisk kalkskulder har imidlertid vist seg å ha begrenset og varierende effekt.

Trykkbølgebehandling og ultralydveiledet “kalkvasking”

 Behandlingsmetoder som har vist varierende men lovende resultater er blant annet trykkbølgebehandling1 2 Stadig flere privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr trykkbølge som en del av sitt behandlingstilbud.

En annen behandlingsform som har vist seg å ha god effekt ved store kalkavleiringer i skulderen er en form for ultralydveiledet dry needling der kalken pirkes løs og suges ut ved hjelp av en kanyle, såkalt “kalkvasking”3 Eller “Ultrasound-guided percutaneous irrigation” på engelsk

Kortison mot kalkskulder?

Kortison har ofte en umiddelbar smertelindrende effekt, men har ikke dokumentert effekt på lang sikt og kan bidra til å øke risikoen for tilbakefall og ytterligere seneskade. Kortisonbehandling bør derfor kombineres med andre behandlingsformer og fysioterapi for langsiktig effekt.

Er operasjon nødvendig?

Artroskopisk kirurgi og subakromial dekompresjon utføres i alvorlige kroniske tilfeller hvor konservativ behandling ikke har hatt effekt. Slike operasjoner har for øvrig vist seg å ha variende langsiktige utfall og er som hovedregel ikke anbefalt ved forkalkninger i skulderen.4 5 6

Referanser[+]