Hva er kalkskulder?

Kalkskulder er en tilstand som karakteriseres av at det utvikler seg forkalkninger i en eller flere av senene som utgjør rotatormansjetten i skulderen. Oftest i supraspinatussenen.Disse kalkavleiringene kan identifiseres med diagnostisk ultralyd eller MR. Kalsifisert tendinitt, eller kalsifisert rotatormansjetttendinopati er medisinske betegnelser for samme tilstand, som beskriver henholdsvis senebetennelse med kalknedslag (tendinitt), og kroniske degenerative forandringer med kalknedslag (tendinose) i skulderens rotatormansjett.

Reduserte plassforhold og sekundær impingement

Kalkskulder kan enten være symptomatisk eller asymptomatisk og ofte forbedres tilstanden spontant og forkalkningen forsvinner av seg selv, andre ganger oppstår kroniske degenerative forandringer.

Forkalkningene kan føre til reduserte plassforhold i skulderkomplekset, noe som igjen kan føre til andre sekundære senelidelser som subakromial bursitt og kliniske tegn som «impingement». Det har også blitt foreslått at tilstanden i enkelte tilfeller kan utgjøre et forstadie til frossen skulder.

Hva er årsaken til kalkskulder?

Man har begrenset kunnskap om de nøyaktige årsakene til kalsifisert tendinitt/tendinose i skulderen. Det antas at lokalt dårlig mikrosirkulasjon på kapillærnivå kan være en medvirkende årsak til forkalkningene. Biomekaniske faktorer og dysfunksjonelle bevegelsesmønstre kombinert med overbelastning av sener og muskler over tid har også blitt foreslått som underliggende faktorer.

Symptomer og kliniske tegn

  • Smerter i skulderen. Gradvis økning i smertenivå over tid

  • Nedsatt bevegelighet (spesielt abduksjon)

  • Smerter i skulderen om natten

  • Smertene intensiveres ved aktivitet og belastning

  • Palperbare smertefulle fortykkelser i senefester og muskler

Diagnose

Kliniske undersøkelser utført av fysioterapeut eller lege. Bekreftelse av diagnose skjer ved hjelp av MR eller ultralydsdiagnostikk. Det er viktig for en nøyaktig diagnose og videre behandling at man bekrefter at forkalkningen ligger i en klinisk smertegivende struktur. Det vil si at kliniske og radiografiske resultater samsvarer.

Behandling av kronisk kalkskulder

Konservativ behandling av kalsifisert tendinitt inkluderer medisinering med betennelsesdempende (NSAIDs) og smertestillende medikamenter for å lindre smerte, samt ulike former for fysioterapi, men tradisjonell behandling av kronisk kalkskulder har vist seg å ha begrenset og varierende effekt.

Trykkbølgebehandling og ultralydveiledet «kalkvasking»

 Behandlingsmetoder som har vist varierende men lovende resultater er blant annet trykkbølgebehandling1 2 Stadig flere privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr trykkbølge som en del av sitt behandlingstilbud.

En annen behandlingsform som har vist seg å ha god effekt ved store kalkavleiringer i skulderen er en form for ultralydveiledet dry needling der kalken pirkes løs og suges ut ved hjelp av en kanyle, såkalt «kalkvasking»3 Eller «Ultrasound-guided percutaneous irrigation» på engelsk

Kortison

Kortisoninjeksjon har ofte en umiddelbar smertelindrende effekt, men gir generelt dårlige resultater på lang sikt og kan bidra til å øke risikoen for tilbakefall og ytterligere seneskade. Kortisonbehandling bør derfor kombineres med andre behandlingsformer og fysioterapi for langsiktig effekt.

Artroskopisk kirurgi

Operativ behandling i form av artroskopisk kirurgi og subakromial dekompresjon foretaes i alvorlige kroniske tilfeller, men kirurgi har vist seg å ha variende langsiktige utfall og er som hovedregel ikke anbefalt .4 5 6

Referanser[+]

Også på Fysionett

Legg igjen en kommentar