Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom er en relativt vanlig nevropati som typisk forårsaker nummenhet, prikking og svekket styrke i hånden og fingrene. Ofte vil brennende eller sviende smerter også kunne føles.

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer på karpaltunnelsyndrom oppstår når mediannerven kommer i klem inne i karpaltunnelen, som er en anatomisk struktur i håndleddet.

Anatomi: Håndleddet består av en rekke små knokler som sammen med et bånd av bindevev som kalles retinaculum flexorum danner en tunnel der sener, nerver og blodårer passerer på vei ut til hånden og fingrene. Karpaltunnelens funksjon er å beskytte disse strukturene mot ytre påvirkning.

Nummenhet i hånden

Hva er årsaken til karpaltunnelsyndrom?

Årsaken til symptomene som oppstår i forbindelse med karpaltunnelsyndrom er at en nerve kommer i klem. Nerven som kommer i klem i forbindelse med karpaltunnelsyndrom kalles mediannerven og supplerer tommelsiden av håndflaten samt tommel, pekefinger, langfinger og halve ringfingeren.

Generelt kan alt som potensielt irriterer eller komprimerer mediannerven inne i karpaltunnelen forårsake symptomer på karpaltunnelsyndrom.  For eksempel kan tidligere bruddskader i håndleddet medføre innsnevring av karpaltunnelen som fører til irritasjon av nerven.1 Det samme kan hevelser eller betennelser som følge av revmatisk artritt.2 Beinpåleiringer (osteofytter som følge av artrose (slitasjegikt) er også en vanlig årsak.

Væskeansamlinger og hevelser i forbindelse med diabetes og stoffskiftesykdommer kan også gi symptomer som samsvarer med karpaltunnelsyndrom. Det samme kan væskeansamlinger i forbindelse med graviditet eller overgangsalder. Karpaltunnelsyndrom i forbindelse med graviditet forsvinner vanligvis av seg selv etter svangerskapet. I tillegg har personer innenfor enkelte yrker som arbeider med elektrisk verktøy eller utfører arbeid som krever langvarig og repetetiv bøying av håndleddet eller statiske stillinger høyere risiko for å utvikle karpaltunnelsyndrom.3

I mange tilfeller av karpatunnelsyndrom identifiseres det ingen isolert enkeltårsak som alene kan forklare innsnevringen av karpatunnelen. Man antar at en kombinasjon av flere risikofaktorer bidrar til utviklingen av tilstanden.

Forekomst

Karpaltunnelsyndrom er generelt langt vanligere blant kvinner enn blant menn.4 Dette kan være fordi karpaltunnelen og anatomiske strukturer i håndleddet er relativt mindre enn hos menn,5 noe som fører til generelt dårligere plassforhold. Kvinner som rammes av karpaltunnelsyndrom har også ofte en smalere karpaltunnel enn kvinner som ikke rammes.

Symptomer på karpaltunnelsyndrom

Prikking og nummenhet: Prikking og nummenhet (parestesi) i fingrene eller hånden, da spesielt tommel, pekefinger, langfinger og/eller ringfinger, men aldri lillefingeren. Nummenheten brer seg langs mediannervens distribusjon og beskrives ofte som en følelse av at deler av hånden sover. Nummenhet er ofte mer intens om natten. Følelsen av nummenhet kan iblant også strekke seg ifra håndleddet og oppover armen.

Følelse av svakhet: En følelse av svakhet og svekket grepsstyrke samt en tendens til å miste gjenstander og nedsatt finmotorikk. For eksempel kan det være vanskelig og kneppe igjen skjorteknapper. Dette kan både være et resultat av manglende sensorisk stimuli og manglende motorisk kontroll over gripemuskulatur som følge av at mediannerven har kommet i klem.

Smerter: Diffuse og varierende smerter som kan minne om elektrisk støt i hånden eller fingrene men som også kan følge mediannervens distribusjonsområde oppover i underarmen.

I begynnelsen oppstår symptomene kun i forbindelse med bestemte bevegelser eller i visse situasjoner (for eksempel kun om natten), men etterhvert som tilstanden forverres kan smerte, nummenhet, prikking og andre symptomer utvikle seg til å bli nærmest konstant.

Diagnostisering

Diagnosen stilles på bakgrunn av klinisk undersøkelse og pasienhistorie. Nevrografi benyttes for å bekrefte diagnosen.6

Kliniske tester

Tinel´s test: Tinel´s test er en test som brukes under diagnostisering av karpaltunnelsyndrom. En reflekshammer eller finger brukes da til å tappe over mediannerven i håndleddet. Kribling eller smerter i tommel, pekefinger eller langfinger regnes som en indikasjon på karpaltunnelsyndrom.

Phalen´s test: Håndbakene presses sammen slik at håndleddet bøyes maksimalt og holdes i 60 sekunder. Prikking, smerter eller nummenhet i fingrene innen 60 sekunder kan være en indikasjon på karpaltunnelsyndrom.

Behandling av karpaltunnelsyndrom

Dersom man plages med vedvarende symptomer på karpaltunnelsyndrom, spesielt hvis symptomene forstyrrer normale daglige aktiviteter og går utover søvn, bør man oppsøke lege. Dersom karpaltunnelsyndrom ikke behandles kan det i ytterste konsekvens oppstå permanent skade på nerven.

Effektiv behandling av karpaltunnelsyndrom avhenger av den antatt årsaken. Dersom karpaltunnelsyndrom for eksempel antaes å være en følgetilstand av en underliggende revmatisk lidelse vil behandling rettet mot den revmatiske sykdommen også kunne redusere symptomene på karpaltunnelsyndrom.

Konservativ behandling kan blant annet innebære spjelking av håndleddet. En skinne som holder håndleddet i ro mens man sover kan lindre prikking og nummenhet i hånden om natten. Dette kan være et alternativ som gir tilstrekkelig symptomlindring i en begrenset periode dersom man er plaget med symptomer på karpaltunnelsyndrom under graviditeten.7

Betennelsesdempende legemidler kan i mange tilfeller gi en midlertidig smertelindring. Kortison kan også være aktuelt. Kortikosteroider reduserer betennelse og hevelse og kan på denne måten bidra til å redusere trykket på mediannerven dersom det er betennelser eller hevelser som gir trykk på nerven og opphav til symptomene.

Fysioterapi

Fysioterapi tar sikte på å gjenopprette normal funksjon i hånd og fingre gjennom ulike øvelser og behandlingsteknikker. Fysioterapi kan blant annet omfatte styrkeøvelser for musklene i hånden, fingrene og underarmen samt tøyningsøvelser for å forbedre bevegeligheten i håndleddet og fingre.

Fysioterapi er også viktig i etterkant av eventuell operasjon for karpaltunnelsyndrom.

Operasjon

Hvis symptomene er alvorlige eller vedvarer over lengre tid slik at det går utover generell livskvalitet kan kirurgi være et aktuelt alternativ dersom konservativ behandling ikke har lykkes.

Målet med operasjonen er da å redusere kompresjonen av mediannerven ved å kutte over ligamentet (retinaculum flexorum) som trykker på nerven og forårsaker nummenhet og prikking i hånden.

Referanser[+]

Annonser