Meralgia Paresthetica

Meralgia paresthetica er en tilstand som karakteriseres av smerter, nummenhet, prikking eller svie på utsiden av låret.

Hva er isjias?

Isjias refererer til smerte, svakhet, nummenhet eller prikking i beinet som er forårsaket av skade eller trykk på isjiasnerven.

nevropati

Hva er nevropati?

Nevropati er en samlebetegnelse på symptomer som oppstår på grunn av skade eller irritasjon på en eller flere nerver i det perifere nervesystemet.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom er en relativt vanlig nevropati som typisk forårsaker nummenhet, prikking og svekket styrke i hånden og fingrene. Ofte vil brennende eller sviende smerter også kunne føles.

Tarsal tunnel syndrom

Tarsaltunnelen er navnet på en anatomisk struktur på innsiden av ankelen der en tunnel dannes mellom knokler og overliggende ligamenter og bindevev. Inne i denne tunnelen passerer blant annet en nerve som kalles tibialisnerven.