annonse

Kjøp kollagentilskudd her! Gratis frakt over 299 kr

Sponset lenke

KOLS – Hva kan fysioterapeuten gjøre?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et samlebegrep som brukes for å beskrive en gruppe kroniske lungesykdommer som blant annet inkluderer emfysem, kronisk bronkitt og astma.

Sykdommen kjennetegnes blant annet av kortpustethet, kronisk hoste og økt slimproduksjon. Røyking er den vanligste årsaken til KOLS.1

annonse

Symptomer blir ofte ikke oppdaget før det har oppstått betydelig lungeskade og mange som har KOLS er ikke klar over at de har sykdommen. Symptonene forverres vanligvis over tid.

Symptomer på KOLS

For kronisk bronkitt er hovedsymptomet en daglig økt produksjon av slim og hoste i minst tre måneder av året i to påfølgende år.

Andre tegn og symptomer på KOLS kan være:

 • Pustebesvær, spesielt under fysiske aktiviteter
 • Tetthet i brystet
 • kronisk hoste som kan gi slim (sputum) som kan være klar, hvit, gul eller grønnaktig
 • Hyppige luftveisinfeksjoner
 • Lite energi
 • Hevelser i ankler, føtter eller ben

KOLS kan ikke kureres, men det er mulig å forebygge sykdommens progresjon. Desto tidligere behandlingen starter desto bedre er prognosen.

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er et tverrfaglig behandlingsopplegg for lungesyke. Lungerehabilitering innebærer som et minimum fysisk aktivitet og trening samt pasientopplæring og veiledning i form av kurs. Ifølge helsedirektoratets anbefalinger bør allmennlege, sykepleier og fysioterapeut være minstebemanning i lungerehabiliteringstilbudet.2

Målet med lungerehabiliteringen er å redusere symptomer, forebygge forverring av sykdommen samt forbedre funksjonsevnen og livskvaliteten til lungesyke. Studier har vist at lungerehabiliteringsprogrammer har en dokumentert forebyggende effekt i behandlingen av KOLS.3

Lungerehabilitering forbedrer helsen til KOLS-pasienter betydelig blant annet gjennom:

annonse
 • Redusert pustebesvær og kortpustethet
 • Bedre evne til å fjerne slim
 • Bedre energinivå
 • Opplæring og mestringsstrategier
 • Hjelp til å slutte å røyke
 • Bedre funksjonsevne

Bedre helse fører til forbedringer i livskvalitet og en reduksjon i antall sykehusinnleggelser.

Lungerehabilitering tilbys i dag ved flere av de større sykehusene i Norge samt ved noen private sykehus og rehabiliteringssentre som har avtale med de regionale helseforetakene. Blant annet ved LHL-sykehuset på Gardermoen og ved Ringen rehabiliteringssenter.

Hvordan kan fysioterapeuten hjelpe?

Fysioterapeuter er en essensiell del av de tverrfaglige teamene som utgjør lungerehabiliteringstilbudet i Norge. Fysioterapeuter med spesialisering innen hjerte- og lungerehabilitering er også å finne på sykehus, ved private klinikker og som en del av kommunehelsetjenesten.

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med:

 • Tilrettelagt trening og fysisk aktivitet
 • Råd og veiledning
 • Opplæring i pusteteknikk (Leppepust, pusteøvelser o.l.)
 • Posisjonering og hvilestillinger for å puste lettere
 • Slim- og sekretmobilisering
 • Opplæring i bruk av PEP (positive expiratory pressure) for å løsne slim og åpne luftveier

Noen fysioterapeuter benytter seg i tillegg av ulike manuelle teknikker for å løsne slim og åpne luftveiene.

Dersom du har KOLS, astma eller annen lungesykdom bør du snakke med din fastlege om fysioterapi og lungerehabilitering. Husk også at det siden 1. januar 2018 ikke lenger er nødvendig med henvisning fra lege for å få dekket utgifter til fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen.

Referanser[+]

annonse