Annonse

Krystallsyke – en vanlig årsak til svimmelhet

Svimmelhet, kvalme
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Krystallsyke, eller benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV), er en lidelse som forårsaker plutselige kortvarige episoder med svimmelhet. Svimmelhet utløses gjerne i forbindelse med bestemte hodebevegelser.  BPPV er en svært vanlig årsak til svimmelhet og samtidig den formen for svimmelhet som er lettest å behandle effektivt.1

Hva er årsaken til krystallsyke?

Den opprinnelige årsaken til at sykdommen oppstår er ikke kjent men man vet at symptomene utløses av en forstyrrelse i buegangene i det indre øret. Det er utbredt enighet om at symptomene skyldes løse partikler i endolymfen i det indre øret.2

Vi har tre bueganger i hvert øre. Buegangene utgjør sammen et balanseorgan som sender signaler til hjernen om hodets posisjon hver gang vi roterer på hodet. Når man har krystallsyke sender buegangene feil signaler, slik at det oppstår en følelse av at hodet roterer selv om det ikke er i bevegelse.

Årsaken til dette er at små krystaller av kalkstein (otolitter) løsner og faller inn i buegangene i det indre øret. Dette skjer gjerne om natten når man ligger i sengen. Når du reiser deg opp eller snur deg, beveger disse krystallene seg inne i buegangene. Dette forstyrrer signalene fra balanseorganet slik at det kan oppstå en opplevelse av at hodet er i bevegelse selv om det står stille,  eller en overdreven følelse av bevegelse når man beveger hodet.

Risikofaktorer

Gjennomsnittsalderen til personer som lider av krystallsyken er 60 år, og 65% er kvinner.3 Risiko for krystallsyke øker med høyere alder, tidligere hodeskader, betennelsestilstander i det indre øret samt mangel på vitamin D.4

Symptomer på krystallsyke

 • Kortvarige og kraftige anfall av svimmelhet: Sykdommen karakteriseres av kraftige anfall av svimmelhet med 10 – 30 sekunders varighet som utløses av bestemte hodebevegelser. Når hodet er i ro avtar svimmelheten vanligvis etter en kort tid. Det er også vanlig å føle kvalme eller trang til å kaste opp. Kvalme og ubehag kan vedvare en periode etter anfallet av svimmelhet.
 • Rotatorisk vertigo: Når man har krystallsyke kan det føles som omgivelsene er i bevegelse eller spinner rundt når man beveger på hodet.  Dette kalles rotatorisk vertigo. Mange beskriver dette som om omgivelsene går rundt og rundt som om man befinner seg på en karusell.
 • Utløses av hodebevegelser: Typisk for svimmelhet forbundet med krystallsyke er at den utløses av hodebevegelser (for eksempel når man ruller over på siden i sengen eller bøyer seg fremover for å plukke opp noe). Svimmelheten varer vanligvis bare noen få sekunder av gangen men noen ganger kan den vedvare i et par minutter.
 • Kvalme og nystagmus: Følelsen av svimmelhet kan forekomme mange ganger i løpet av en dag og ledsages ofte av kvalme og en bestemt form for nystagmus (ufrivillige rykkvise øyebevegelser).

Symptomene ved krystallsyke kan være skremmende men er som regel ufarlige. Symptomene forsvinner som regel av seg selv i løpet av noen dager eller uker.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen baserer seg på en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker til svimmelheten.

Den vanligste kliniske testen som brukes ved diagnostisering av krystallsyke er en test som kalles Dix-Hallpike manøver.5 Denne testen utløser svimmelhet og nystagmus (ufrivillige rykkvise øyebevegelser) hos personer med krystallsyke, men testen utløser også symptomer hos personer som føler svimmelhet av andre årsaker.

Dix-Hallpike manøver:

 1. Pasienten sitter på undersøkelsesbenken med hodet dreid 45º til siden
 2. Pasienten legges bakover slik at hodet blir hengende utenfor kanten av benken. Nakken er ekstendert ca. 15º. Hodet er hele tiden rotert 45º til siden
 3. Pasienten reiser seg opp
 4. Manøveren gjentas med hodet dreid til motsatt side

Testen regnes som positiv for krystallsyken dersom den fremkaller kortvarig forbigående svimmelhet og nystagmus som oppstår i løpet av noen få sekunder når pasienten legges ned på det syke øret.  Dersom manøveren gjentas flere ganger vil symptomene vanligvis avta dersom årsaken til symptomene er krystallsyken.

Hos personer som opplever svimmelhet av andre årsaker utløser Dix-Hallpike manøveren ofte symptomer umiddelbart og svimmelheten vedvarer så lenge hodet holdes i samme posisjon. Symptomene vil da heller ikke avta ved gjentakelse av manøveren.

Hvordan behandles krystallsyke?

Symptomene ved benign paroksysmal posisjonsvertigo går ofte over av seg selv , men tilbakefall er relativt vanlig. I noen få tilfeller kan svimmelhet og andre symptomer vedvare over lengre tid.

Hva kan fysioterapeuten gjøre?

Krystallsyke er i prinsippet relativt ukomplisert å behandle. Behandlingen består i å forsøke å reposisjonere kalkpartiklene (otolittene) i det indre øret ut av buegangene og tilbake til den delen av det indre øret hvor de ikke forårsaker symptomer. For å oppnå dette vil fysioterapeuten vanligvis utføre det som kalles en Epley manøver. Epley manøveren vil i de fleste tilfeller lindre svimmelhet og andre symptomer og regnes som en effektiv behandling av sykdommen.67 Epleys manøver brukes også som et diagnoseverktøy å bekrefte diagnosen.

Epleys manøver:

 1. Pasienten sitter på en undersøkelsesbenk med hodet dreid 45º mot det syke øret
 2. Pasienten legges rett bakover i ryggleie. Nakken er ekstendert ca. 15º utenfor benkekanten og hodet er fortsatt dreid 45º mot det syke øret. Etter noen sekunder vil nystagmus og svimmelhet oppstå. Stillingen holdes inntil symptomene har avtatt
 3. Pasientens hode vris langsomt 90º mot den friske siden Pasientens hode vris langsomt ytterligere 90º mot den friske siden. For å klare dette må pasientens kropp roteres over på den friske siden.
 4. Pasientens nese peker nå 45º nedover i forhold til horisontalplanet
 5. Pasienten setter seg opp sidelengs og blir sittende med nakken lett fremoverbøyd.

Manøveren gjentas inntil pasienten er symptomfri. Dersom diagnosen er korrekt vil Epley manøveren redusere svimmelhet nesten umiddelbart  i ca. 90% av personer hvor sykdommen rammer de bakre buegangene.8 Dette er den vanligste formen for krystallsyke .

Enkelte vil oppleve tilbakefall og at svimmelheten kommer tilbake. Dersom dette skjer bør manøveren gjentas til effekten er varig. Det er i tillegg vanlig at pasienten blir instruert i øvelser man kan gjøre hjemme i tilfelle svimmelhet og andre symptomer skulle oppstå på nytt.

 

Referanser[+]