Hva er et ganglion?

Når man plutselig oppdager en hevelse eller kul på håndleddet som ikke stammer fra skade eller en annen kjent årsak blir mange bekymret for om dette kan være kreft eller et symptom på en annen alvorlig tilstand.

I de fleste tilfeller er imidlertid ikke en slik kul på hånden et symptom på noen farlig underliggende sykdom. Den vanligste årsaken til hevelser eller kuler på håndleddet er noe som kalles en ganglion.

Annonse

Denne artikkelen handler om hva en ganglioncyste er og hvordan den kan behandles.

Hva er en ganglioncyste?

En ganglion er en væskefylt klump eller hevelse med en geléaktig konsistens som befinner seg like under huden. Disse kulene oppstår oftest nær ledd eller seneutspring på oversiden av hånd eller håndledd.

Denne typen cyste er ikke ondartet. Som regel merkes ingen symptomer og kulen forsvinner ofte uten noen form for behandling. Kulene kan variere i størrelse fra svært små og opptil flere centimeter i diameter.

Hva er årsaken til at et ganglion oppstår?

Den nøyaktige årsaken til at ganglier oppstår er ikke kjent. De er antatt at cystene kan utvikle seg som et resultat av mikrotraumer i bløtvev eller i forbindelse med overbelastning av sener. De kan iblant vokse i størrelse og kan i noen tilfeller være smertefulle. Smerten blir ofte verre i forbindelse med trening eller belastning av leddet.

Kvinner har tre ganger større risiko for å utvikle ganglioncyster enn menn og de fleste som utvikler slike cyster er mellom 20 og 50 år. Revmatisk sykdom øker også risikoen for å utvikle ganglier.1

Hvordan stilles diagnosen?

Fastlege kan vanligvis stille en relativt sikker diagnose basert på fysisk undersøkelse alene . Legen undersøker gjerne kulen direkte og vurderer konsistens og størrelse, iblant utføres en ultralydundersøkelse for å finne ut om kulen er fast eller fylt med væske. MR eller røntgen kan være aktuelt for å utelukke kreft eller andre alvorlige tilstander.

Noen ganger kan en ganglioncyste være skjult under annet vev. Ofte mellom de små knoklene i håndleddet. Dette kan da gjøre det vanskelig å observere klumpen på overflaten av huden.

Fastlegen holder vanligvis kulen under oppsyn og følger opp med periodiske undersøkelser for å observere om kulen forandrer form eller blir større.

Hvordan behandles et ganglion?

Ganglioncyster er vanligvis smertefrie og vil med tiden gå over av seg selv. Legen velger derfor ofte å overvåke cysten uten ytterligere behandling.

Behandling anbefales kun dersom cysten forårsaker smerte, prikking, nummenhet, svakhet eller begrenser funksjon og livsutfoldelse.

Den første behandlingslinjen er da ofte aspirasjon. Aspirasjonsbehandling går ut på å tappe væsken ut av cysten ved hjelp av en sprøyte og en kanyle. Aspirasjon fjerne imidlertid ikke hele cysten og det er ikke garantert at kulen ikke kommer tilbake. Det er faktisk opptil 50% sjanse for at cysten kan vokse tilbake ved denne type behandling.2

Annonse

Når er det nødvendig med operasjon?

Kirurgisk fjerning av cysten kan være aktuelt dersom klumpen stadig vender tilbake og forårsaker smerte, prikking, nummenhet eller begrenset funksjon. Inngrepet gjennomføres som regel som dagkirurgi.

Ved å fjerne cysten kirurgisk reduseres risikoen for at kulen gjenoppstår, men i anslagsvis 5 til 15% av tilfellene vil kulen likevel komme tilbake.3

Konklusjon

Ganglioncyster er ikke forbundet med kreft og utgjør ingen alvorlig helsefare. De kan likevel være plagsomme. Dersom du plutselig oppdager en kul eller hevelse på hånden som du ikke kjenner årsaken til bør du likevel kontakte lege eller fysioterapeut så snart som mulig for å få undersøkt den nærmere og utelukke kreft eller annen sykdom.

Referanser[+]

Annonser