ANNONSE

Hva gjør en luftrenser? – Effekt på helse og luftkvalitet

Illustrasjonsfoto: Philips.com

En luftrenser kan være en smart investering for å forbedre luftkvaliteten i hjemmet. De kan blant annet bidra til å redusere støv, dyrehår fra kjæledyr, tobakksrøyk og uønskede lukter i innemiljøet.

Men hvor godt fungerer egentlig luftrensere? Har de dokumentert effekt? I denne artikkelen ser vi nærmere på effekten av disse apparatene og forsøker å svare på om de faktisk virker.

ANNONSE

Luftrensere renser faktisk luften

De fleste luftrensere på markedet virker som de skal. De renser luften for støv, fine partikler og til og med virus. Men ikke alle luftrensere er like effektive. De har forskjellige funksjoner, kapasitet og filtertyper. De er heller ingen magisk kur mot allergi, smitte eller dårlig luftkvalitet.

For å bruke en medisinsk analogi kan man si at luftrensere behandler symptomet, ikke årsaken. En god luftrenser bør derfor være en del av en mer helhetlig strategi for å opprettholde sunn og frisk inneluft. Les videre for å finne ut mer om hvordan luftrensere virker.

Hvordan fungerer luftrensere?

Luftrensere består vanligvis av ett eller flere filtre og en vifte som suger inn og sirkulerer luft. Når luften passerer gjennom filteret, fanges urenheter og partikler opp mens den rene filtrerte luften blir presset tilbake ut i rommet.

Hva slags partikler er luftrensere i stand til å filtrere ut?

De fleste luftrensere på markedet har filtre som er designet for å fange partikler som støv, røyk og pollen. Men de fanger ikke nødvendigvis opp gasser eller såkalte VOCs (flyktige organiske forbindelser). Eksempler på VOCs kan være radon eller avgasser fra lim, maling eller rengjøringsprodukter.

For å fange opp slike flyktige forbindelser trenger du et mer absorberende materiale som for eksempler aktivert karbon i form av et aktivt kullfilter. Det finnes i dag mange luftrensere på markedet som kommer med kullfilter i tillegg til HEPA-filter.

ANNONSE

Ulike typer filtre

Her følger en oversikt over forskjellige typer filtre som brukes i luftrensere:

 1. HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air): Dette er en av de mest effektive filtertypene som brukes i luftrensere. HEPA-filtre kan fange opp 99,97% av alle partikler i luften som er større enn 0,3 mikrometer. Dette inkluderer blant annet støv, pollen, muggsporer og dyrehår. HEPA-filtre har blitt standard i de fleste luftrensere og anbefales ofte for personer med allergi eller astma.
 2. Aktivt karbonfilter: Aktivt karbon (eller aktivt kull) er en type filter laget av karbon med mikroporer som er designet for å øke overflatearealet som er tilgjengelig for å absorbere partikler og kjemiske forbindelser i luften. Dette gjør dem svært effektive for å fange opp gasser, lukt og kjemiske luftforurensning. Aktive karbonfiltre er spesielt nyttige for å fjerne lukt, for eksempel fra tobakksrøyk.
 3. Ioniserende filtre: Ioniserende luftrensere bruker en elektrisk ladning for å tiltrekke og fange opp partikler. Dette skaper negative ioner som binder seg til forurensende partikler, noe som gjør dem tyngre og derfor lettere å fange opp. Ioniserende luftrensere kan være effektive for å fjerne mindre partikler som støv, røyk og pollen, men denne prosessen kan også produsere ozon som biprodukt, noe som potensielt kan være skadelig for helsen.
 4. UV-filtre: UV-filtre bruker ultrafiolett lys for å drepe mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør dem egnet dersom målet er å begrense smitte av luftbårne sykdommer. UV-filtre er imidlertid ikke effektive for å fjerne partikler som støv, pollen og røyk.
 5. Fotokatalytiske filtre: Disse filtrene bruker en UV-lyskilde i kombinasjon med et titandioksid-basert katalysator for å bryte ned og nøytralisere skadelige gasser og lukt. De kan også drepe mikroorganismer som bakterier og virus.
 6. Elektrostatiske filtre: Disse filtrene bruker en elektrisk ladning for å tiltrekke og fange opp partikler. De fungerer på en lignende måte som ioniserende filtre, men de samler partiklene på en plate i stedet for å sende dem tilbake ut i rommet.

Mange luftrensere bruker en kombinasjon av forskjellige filtre for å gi en mest mulig helhetlig effekt. Valg av luftrenser og type filter vil imidlertid avhenge av individuelle behov og miljøfaktorer i innemiljøet den skal brukes i.

Kan luftrensere beskytte mot COVID-19?

Luftrensere som bruker HEPA-filtre er faktisk i stand til å fange opp viruset som sprer COVID-19. Men effektiviteten av en luftrenser i forhold til å forhindre overføring av viruset er fortsatt ukjent.

Det er fortsatt usikkert hvor effektive luftrensere faktisk er for å forhindre smitte siden viruset sannsynligvis vil være i stand til å spre seg raskere enn luftrenseren klarer å fange det opp. 1

Er luftrensere nødvendig?

En luftrenser alene er ikke en magisk løsning mot dårlig luftkvalitet innendørs. Foreløpig er det heller ikke godt dokumentert at luftrensere har en direkte helsebringende effekt, eller at de kan lindre allergier eller luftveisplager.

Dette skyldes delvis at det er vanskelig å skille ut luftkvalitet i hjemmet fra andre faktorer som har betydning for helse. Som ulike miljømessige og genetiske faktorer

Når helseeffekt knyttet til luftkvalitet analyseres i studier er det mange faktorer som spiller inn. For eksempel kan allergier, astma og annen luftveissykdom påvirkes av en rekke andre ting i tillegg til luftkvaliteten i hjemmet ditt. Genetisk disposisjon og andre miljøfaktorer (som eksponering for allergener på jobb eller skole, kosthold, livsstil, etc.) spiller også inn. Dette bidrar til at effekten av luftkvalitet i hjemmet er vanskelig og isolere og studere på en måte som gir entydige resultater.

Så selv om en luftrenser kan bidra til å forbedre luftkvaliteten i hjemmet ved å redusere nivåene av visse partikler og luftforurensning kan det være vanskelig å måle den direkte effekten dette har på helsen din.

For eksempel merker du kanskje en forbedring av symptomer hvis du har astma og begynner å bruke en luftrenser hjemme. Det er likevel vanskelig å vite om denne forbedringen kommer på grunn av luftrenseren, eller om det kan være på grunn av andre endringer du har gjort (som å ta medisinen din mer regelmessig, redusere eksponeringen for andre allergener, rengjøre huset hyppigere etc.).

I tillegg kan enkelte oppleve en placeboeffekt. Bare det å vite at du har en enhet i hjemmet som er ment å forbedre luftkvaliteten kan gjøre at du føler deg bedre, på tross av at luftkvaliteten ikke har endret seg betydelig.

Det er derfor viktig å forstå at luftrensere ikke er en kur mot ulike helseplager, og at det er mange andre faktorer som også kan påvirke helsen din i tillegg til dårlig luftkvalitet.

Men hvis du er allergiker eller astmatiker kan en luftrenser med HEPA-filter likevel være nyttig for deg da den effektivt vil kunne fjerne fine luftbårne partikler i luften.

Hva skal jeg se etter i en luftrenser?

Det er flere ting du bør vurdere for å finne ut hvilken luftrensere som fungerer best for dine behov. Du må blant annet vurdere hvor stort areal den skal dekke, hvilke typer filtrering du trenger og kanskje også tenke på driftskostnader.

Her er noen av tingene du bør vurdere hvis du tenker på å kjøper en luftrenser:

 1. Størrelse på rommet: Først og fremst, vurder størrelsen på rommet eller arealet der du planlegger å bruke luftrenseren. En luftrenser har alltid oppgitt en maksimal kvadratmeterkapasitet den kan håndtere effektivt. Sørg for å velge en modell som passer til rommets størrelse.
 2. Type filter: Det finnes som nevnt flere forskjellige typer filtre som brukes i luftrensere, inkludert HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air), aktivt karbonfilter, UV-filtre og ionisatorer. HEPA-filtre er spesielt gode for å fange opp små partikler som støv, pollen og muggsporer. Aktivt karbonfilter er effektive for å fjerne lukter og gasser. UV-filtre og ionisatorer kan bidra til å drepe mikroorganismer som bakterier og virus.
 3. CADR-verdi: CADR står for Clean Air Delivery Rate og måler hvor mye filtrert luft en luftrenser kan levere. Desto høyere CADR-verdi, desto raskere og mer effektiv er luftrenseren. Se etter en CADR på minst 300. Over 350 er veldig bra.
 4. Støynivå: Luftrensere kan variere i støynivå, avhengig av hastigheten på viften. Hvis du planlegger å bruke luftrenseren på soverom eller i en stue hvor du ser på TV bør du se etter en modell som er stillegående.
 5. Energiforbruk: Som alle husholdningsapparater bruker luftrensere strøm. Sjekk energiforbruket til enheten for å sikre at den ikke vil føre til en betydelig økning i strømregningen din.
 6. Kostnad for filterutskifting: De fleste luftrensere krever at du bytter ut filteret med jevne mellomrom. Sjekk hvor ofte filteret må skiftes ut, og hvor mye erstatningsfiltre koster.
 7. Ekstra funksjoner: Noen luftrensere kommer med ekstra funksjoner som sensorer som måler luftkvalitet, temperatur og luftfuktighet. Noen kan justerer renserens effekt basert på luftkvaliteten i rommet. Noen har også innebygd Wi-Fi eller Bluetooth som lar deg styre enheten fra en app på smarttelefonen din.

Husk at den beste luftrenseren for deg vil avhenge av dine spesifikke behov, så det kan være lurt å snakke med en ekspert og gjøre grundig research før du tar en endelig beslutning.

Du bør også vurdere om det i det hele tatt er nødvendig med luftrenser. Kanskje finnes det andre mer effektive tiltak du kan gjøre for å forbedre luftkvaliteten før du eventuelt investerer i en luftrenser.

Hvordan kan jeg forbedre luftkvaliteten i hjemmet?

Det beste rådet er å ta tak i kilden til luftforurensningen og lufte godt i hele huset. Her er eksempler noen andre tiltak du kan gjøre for å forbedre luftkvaliteten:

 1. Luft ut regelmessig: Åpne vinduer og la frisk luft strømme inn. Dette kan hjelpe med å fjerne stagnerende luft og forurensninger som kan bygge seg opp innendørs.
 2. Rengjør regelmessig: Støv og støvmidd kan samle seg i tepper, møbler og andre overflater. Regelmessig støvsuging og rengjøring kan bidra til å redusere disse forurensningene. Velg en støvsuger som er forseglet, har pose og er HEPA-sertifisert.
 3. Hold røyk ute: Tobakksrøyk er en stor kilde til innendørs luftforurensning. Hvis det er mulig, unngå å røyke innendørs.
 4. Bruk luftrenser: En luftrenser kan hjelpe med å fjerne partikler og forurensninger fra luften. Velg en som passer til størrelsen på rommet og dine spesifikke behov.
 5. Ta vare på planter: Noen innendørs planter kan bidra til å rense luften. Spiderplanter, slangeplanter og fredsliljer er alle kjent for sine luftrensende egenskaper.
 6. Kontroller fuktigheten: Høy luftfuktighet kan bidra til vekst av mugg og sopp som kan forårsake luftveissykdommer. Bruk en avfukter eller et klimaanlegg for å holde fuktigheten på et sunt nivå.
 7. Unngå åpen ild: Minimer bruken av stearinlys innendørs. Det samme gjelder for vedfyring og røyking.
 8. Hold kjæledyret rent: Kjæledyr kan bringe allergener inn i hjemmet. Regelmessig bading og stell kan bidra til å redusere disse allergenene.
 9. Installer karbonmonoksid-detektorer: Karbonmonoksid er en farlig gass som kan bygge seg opp i hjemmet, spesielt hvis du har gassdrevne apparater. En detektor kan varsle deg hvis nivåene blir for høye.
 10. Bytt filtre regelmessig: Hvis du har et sentralt klimaanlegg eller varmepumpe, sørg for å bytte filtrene regelmessig for å sikre at de effektivt fjerner forurensning fra luften. Bruk en avtrekksvifte på kjøkkenet

Disse tipsene kan bidra til å forbedre luftkvaliteten, men de kan ikke erstatte behovet for profesjonell medisinsk hjelp hvis du har alvorlige allergier eller andre helseproblemer relatert til luftkvalitet.

Konklusjon

En luftrenser kan bidra til et sunnere og mer behagelig innemiljø, spesielt for personer med luftveissykdommer som astma, allergier eller om du bor i områder med høy luftforurensning.

Med så mange ulike alternativer tilgjengelig, er det viktig å forstå dine egne behov og innemiljø for å kunne velge den mest passende luftrenseren. Husk at selv om luftrensere kan forbedre luftkvaliteten betydelig erstatter de ikke nødvendigheten av regelmessig rengjøring og god ventilasjon.

Velger du å kjøpe en luftrenser kan dette likevel være et viktig skritt mot renere og friskere luft i hjemmet. Luftrensere virker og har god effekt på selve luftkvaliteten. Men husk at det alltid er flere faktorer som kan påvirke helsen din.

Referanser[+]

Relaterte artikler