ANNONSE

Lyskestrekk

En lyskestrekk er en strekkskade på sener eller muskler i lysken og på innsiden av låret.

Strekkskader i lysken rammer i hovedsak adduktormuskulaturen i låret. Denne muskelgruppen trekker lårene sammen mot hverandre (adduksjon) og bidrar også til innadrotasjon i hofteleddet.

Skademekanisme

Når en muskel får en strekkskade er dette et resultat av at muskelen strekkes utover sin tåleevne, gjerne i en hurtig ukontrollert bevegelse og med stort bevegelsesutslag.

Strekk i lysken
Strekkskader i lysken er en svært vanlig skade blant fotballspillere

Ved en lyskestrekk skjer dette som regel i forbindelse med utøvelse av idrett. For eksempel når en fotballspiller strekker benet etter ballen i høy fart, eller ved taklinger.

Strekkskader har forskjellig alvorlighetsgrad. Mindre alvorlige strekkskader strekker muskelen utover sitt normale bevegelsesområde i en slik grad at kun ørsmå rifter i sene og muskelvev oppstår, etterfulgt av mindre alvorlige og kortvarige lyskesmerter.

Mer alvorlige strekkskader kan i verste fall føre til  fullstending avrivning av senefester og muskler.

De fleste strekkskader i lysken er mindre alvorlige skader. Som regel fører en strekk i lysken kun til rifter og rupturer i kun noen få muskel og senefibre, men mesteparten av muskelvevet forblir vanligvis intakt.

Symptomer på lyskestrekk

Symptomer og grad av smerte i forbindelse med strekkskader i lysken avhenger av skadens alvorlighetsgrad.

En akutt strekk i lysken kan iblant være forbundet med sterke smerter. Smerte lokalisert langs innsiden av låret og dypt inne i lysken er de mest fremtredende symptomene. Ved akutte strekkskader i lysken oppstår det ofte hevelser og rødhet I huden, og iblant kan det også oppstå blodutredelser ( små indre blødninger i muskelvev).

Symptomer på strekkskader i lysken graderes om følger:

Grad 1: Lett ubehag, ofte uten nedsatt funksjon. Vanligvis begrenses ikke aktivitetsnivå.

Grad 2 : Lett ubehag, kan begrense enkelte aktiviteter som løping og hopping. Kan ha medfølgende symptomer som moderat hevelse og blåmerker.

Grad 3: Alvorlige strekkskader som forårsaker betydelig smerte og kraftig nedsatt funksjon.  Forsøk på normal gange medfører sterke smerter eller er umulig. Medfølgende symptomer er muskelspasmer, markant  hevelse og blåmerker i lyskeområdet.

Diagnose

En lyskestrekk er vanligvis en ukomplisert diagnose. De fleste idrettsutøvere er klar over årsak og skademekanisme før de oppsøker lege eller fysioterapeut. Men andre tilstander som kan ha lignende symptomer må iblant utelukkes dersom det hersker tvil om nøyaktig årsak og skademekanisme.

Lyskestrekk vs. Idrettsbrokk

En lignende tilstand som tidligere ikke var anerkjent kalles idrettsbrokk eller “Gilmore´s groin”.

Idrettsbrokk blir ofte beskrevet som kronisk lyskestrekk selv om dette begrepet er noe misvisende. Selve begrepet idrettsbrokk er også misvisende fordi det i realiteten ikke dreier seg om et ekte brokk.

Idrettsbrokk er en tilstand som antaes og skyldes en svekkelse av musklene som danner innsiden av bukveggen og skader på bindevev og senefester dypt inne i lysken, men de nøyaktige strukturene som gir opphav til smerten er ikke identifisert.

Symptomene på idrettsbrokk er ofte nesten identiske med vanlig lyskestrekk i begynnelsen, men tilstanden er altså kronisk og tilbakevendende og ikke forbundet med akutt skade. Smertene beskrives typisk som dype og verkende. Idrettsbrokk utvikler seg gradvis over lengre tid og kjennetegnes også av en progressiv forverring av symptomene.

Behandling for lyskestrekk

Behandling for lyskestrekk avhenger av skadens alvorlighetsgrad men akutte strekkskader i lysken behandles i utgangspunktet alltid etter RICE prinsippet.

Tilstrekkelig hvile er absolutt nødvendig for å tillate tilheling av skaden. Dersom man ikke gir skaden tilstrekkelig hvile og avlastning i akuttfasen vil dette ha hindre optimal tilheling og ha en negativ innvirkning på skaden.

Dette kan føre til at man må utebli fra idrett eller aktivitet over et lengre tidsrom enn det som  i utgangspunktet var nødvendig og at skaden risikerer å tilbakevendende og kronisk.  Tilstrekkelig hvile er den viktigste enkeltfaktoren som avgjør hvor lang tid det tar før man kan begynne å spille fotball eller vende tilbake til full aktivitet i andre idretter.

Mange idrettsutøvere er svært ivrige etter å vende tilbake til full aktivitet og trapper opp trening og belastning for hurtig etter skade. For at behandling skal være effektiv krever det derfor også en viss selvdisiplin fra idrettsutøveren.

Fysioterapi

Behandling av lyskestrekk hos fysioterapeut består i gradvis opptrening og spesifikke øvelser med fokus på å styrke muskulaturen på innsiden av låret og i lysken og gradvis vende tilbake til normal aktivitet. Denne type øvelser kan også ha en forebyggende effekt og er derfor ofte en del av det faste treningsopplegget innen idretter som er spesielt utsatt for strekkskader i lysken, for eksempel fotball.

 Forebygging av lyskestrekk

Lyskestrekk forekommer ofte innen friidrett og idretter som ishockey og fotball. Skaderisikoen øker som følge av tidligere skade. Manglende oppvarming er medvirkende og skaden forekommer oftere tidlig i sesongen når utøvere ennå ikke har rukket å bygge opp et skikkelig treningsgrunnlag.

Grundig oppvarming og opprettholdelse av et godt treningsgrunnlag også utenfor sesongen er derfor av stor betydning for å forebygge strekk i lysken.

Aktive idrettsutøvere, og da spesielt fotballspillere, bør vurdere å innlemme styrke og tøyningsøvelser for adduktormuskulaturen på innsiden av låret som en del av sitt faste treningsprogram. Stabilitetsøvelser og øvelser for å styrke kjernemuskulatur, koordinasjon og propriosepsjon (sansemotorikk) vil også kunne bidra noe for å forebygge forekomsten av strekkskader i lysken.

6 kommentarer om “Lyskestrekk”

 1. Hei!

  Jeg har siden mars 2016 (1år) hatt utfordring med en lyskeskade. Skaden/plagene kom akutt i etterkant av en krampe i vestre adductor (innside/bakside lår) – grunnet en overbelastning/overstrekk under en PT-time ved utfalløvelser og utfordrende tøying av stivt bekken/lyske. Jeg har ikke vært plaget tidligere.

  Det er adductormusklene som blir vonde/strammer til (overtenner) ved belastning. Det er også noe smerter i hoftefleksoren. Skaden har blitt vesentlig bedre etter opptrening/behandling hos klinikk for alle, men det føles nå som det har stagnert litt – og jeg trenger hjelp fra noen med erfaring på området for å komme helt i mål. Jogging og fotball er fortsatt uaktuelt – og “skaden” hemmer fortsatt livskvaliteten i vesentlig grad – side toppturer, jogging, fotball med mer er noe jeg ønsker å oppleve snart igjen etter et langt avbrekk….

  Lege ved Fys.med. Ullevål anbefalte en fysioterapeut med god erfaring på område lyske-/idrettsskader. Jeg var der nå i mars 17. Jeg bor i Ski, men er villig til å reise til f.eks. Oslo, Moss o.l… Er det noen som kjenner til en fysioterapeut med god arbeidserfaring og kunnskap på dette området?

  Jeg begynner å bli litt desperat:(

 2. Hei!

  Jeg har siden mars 2016 (1år) hatt utfordring med en lyskeskade. Skaden/plagene kom akutt i etterkant av en krampe i vestre adductor (innside/bakside lår) – grunnet en overbelastning/overstrekk under en PT-time ved utfalløvelser og utfordrende tøying av stivt bekken/lyske. Jeg har ikke vært plaget tidligere.

  Det er adductormusklene som blir vonde/strammer til (overtenner) ved belastning. Det er også noe smerter i hoftefleksoren. Skaden har blitt vesentlig bedre etter opptrening/behandling hos klinikk for alle, men det føles nå som det har stagnert litt – og jeg trenger hjelp fra noen med erfaring på området for å komme helt i mål. Jogging og fotball er fortsatt uaktuelt – og “skaden” hemmer fortsatt livskvaliteten i vesentlig grad – side toppturer, jogging, fotball med mer er noe jeg ønsker å oppleve snart igjen etter et langt avbrekk….

  Lege ved Fys.med. Ullevål anbefalte en fysioterapeut med god erfaring på område lyske-/idrettsskader. Jeg var der nå i mars 17. Jeg bor i Ski, men er villig til å reise til f.eks. Oslo, Moss o.l… Er det noen som kjenner til en fysioterapeut med god arbeidserfaring og kunnskap på dette området?

  Jeg begynner å bli litt desperat:(

  PS! Jeg låner min kone sin konto.

  Mvh
  Øystein Ekeberg-Sande
  oysteinsande@hotmail.com
  93 26 29 89

 3. Hei!

  Jeg har siden mars 2016 (1år) hatt utfordring med en lyskeskade. Skaden/plagene kom akutt i etterkant av en krampe i vestre adductor (innside/bakside lår) – grunnet en overbelastning/overstrekk under en PT-time ved utfalløvelser og utfordrende tøying av stivt bekken/lyske. Jeg har ikke vært plaget tidligere.

  Det er adductormusklene som blir vonde/strammer til (overtenner) ved belastning. Det er også noe smerter i hoftefleksoren. Skaden har blitt vesentlig bedre etter opptrening/behandling hos klinikk for alle, men det føles nå som det har stagnert litt siden min fysioterapaut der sluttet etter 2 timer (vært hos massør) – og jeg trenger hjelp fra noen med erfaring på området for å komme helt i mål. Jogging og fotball er fortsatt uaktuelt – og “skaden” hemmer fortsatt livskvaliteten i vesentlig grad – side toppturer, jogging, fotball med mer er noe jeg ønsker å oppleve snart igjen etter et langt avbrekk….

  Lege ved Fys.med. Ullevål anbefalte en fysioterapeut med god erfaring på område lyske-/idrettsskader. Jeg var der nå i mars 17. Jeg bor i Ski, men er villig til å reise til f.eks. Oslo, Moss o.l… Er det noen som kjenner til en fysioterapeut med god arbeidserfaring og kunnskap på dette området?

  Jeg begynner å bli litt desperat:(

 4. Hei!

  Jeg har siden mars 2016 (1år) hatt utfordring med en lyskeskade. Skaden/plagene kom akutt i etterkant av en krampe i venstre adductor (innside lår/adductor magnus muligens utifra tegninger) – men plagene spredte seg rask helt opp i lyskefestet og resten av innside lår. Skaden kom i forbindelse med en overbelastning/overstrekk under en PT-time ved utfalløvelser og utfordrende tøying av stivt bekken/lyske. Jeg har ikke vært plaget tidligere.

  Det er adductormusklene som blir vonde/strammer til (overtenner) ved belastning. Det er også noe smerter i hoftefleksoren. Skaden har blitt vesentlig bedre etter opptrening/behandling hos klinikk for alle (fysio sluttet etter to behandlinger/gått til massør), men det føles nå som det har stagnert litt – og jeg trenger hjelp fra noen med erfaring på området for å komme helt i mål. Jogging og fotball er fortsatt uaktuelt da smertene blir mye verre ved slik belastning, og “skaden” hemmer fortsatt livskvaliteten i vesentlig grad – side toppturer, jogging, fotball med mer er noe jeg ønsker å oppleve snart igjen etter et langt avbrekk….

  Lege ved Fys.med. Ullevål anbefalte en fysioterapeut med god erfaring på område lyske-/idrettsskader. Jeg var der nå i mars 17. Jeg bor i Ski, men er villig til å reise til f.eks. Oslo, Moss o.l… Er det noen som kjenner til en fysioterapeut med god arbeidserfaring og kunnskap på dette området?

  Jeg begynner å bli litt desperat:(

  PS! Jeg låner min kone sin konto.

  Mvh
  Øystein Ekeberg-Sande
  oysteinsande@hotmail.com
  93 26 29 89

Legg igjen en kommentar