Annonse

Mange med «normal» BMI har for høy fettprosent

Ny forskning avdekker at fedme til tross for normal BMI kan være en skjult helseutfordring.

bmi vs. fettprosent
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

En fersk studie kaster lys over en skjult helseutfordring som omfatter mange israelere. Nemlig fedme til tross for normal BMI. Tilstanden innebærer en høy fettprosent selv om kroppsvekten faller innenfor det som vurderes som normalt og sunt ifølge BMI-skalaen. Dette omtales i studien som en skjult trussel mot folkehelsen.

Bakgrunn

Studien, som er den mest omfattende i sitt slag i Israel, ble ledet av Prof. Yftach Gepner og doktorgradsstudent Yair Lahav ved Yair Lahav Nutrition Center i Tel Aviv. Israel har lenge slitt med høye tall for barnefedme, og over 60% av de voksne blir kategorisert som overvektige basert på BMI (kroppsmasseindeks).

Hovedfunn

  • Rundt en tredjedel av de 3 000 deltakerne i studien hadde en vekt som ligger innenfor det som regnes som normalt. Men blant disse hadde 38,5% av kvinnene og 26,5% av de mannlige deltakerne høyt fettprosent.1
  • Det ble avdekket en sterk sammenheng mellom “fedme med normal vekt” og høye nivåer av sukker, fett og kolesterol i blodet. Dette er alle kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Betydning

Forskerne uttrykte bekymring over funnene og påpekte at mange med “fedme til tross for normal vekt” ofte blir oversett av helsevesenet fordi de har “normal” BMI og dermed ikke faller i den tradisjonelle risikogruppen. Dette kan utsette dem for uforholdsmessig stor risiko for hjerte- og karsykdommer fordi de ikke får tidlig forebyggende behandling.

Anbefalinger

Forskerne konkluderte med at måling av fettprosent gir en bedre indikator for en persons helsetilstand enn BMI. De mener at fettprosent bør bli den nye standarden for vurdering av helserisiko knyttet til kroppsvekt og kroppssammensetning. Som verktøy for dette anbefaler de hudfoldmålinger og apparater som måler elektrisk bioimpedans for å analysere kroppssammensetning.

Fettprosent som ny gullstandard

Denne studien avdekker en helseutfordring som mange kanskje ikke er klar over. Den understreker behovet for å se utover tradisjonelle mål som BMI og heller fokusere på fettprosent som en indikator på helse.

Referanser[+]

Relaterte artikler