Annonse

Meralgia Paresthetica

Meralgia paresthetica er en tilstand som karakteriseres av smerter, nummenhet, prikking eller svie på utsiden av låret.

ANNONSE
ANNONSE

Meralgia paresthetica er et resultat av kompresjon eller skade på nerven som forsyner huden på utsiden og til dels forsiden av låret. Nærmere bestemt nervus cutaneus femoris lateralis. Dette er en sensorisk nerve med opphav i det lumbale plexus som passerer gjennom lyskeområdet og videre ut i låret.

Hva er årsaken til meralgia paresthetica?

Symptomene skyldes vanligvis at nerven kommer i klem under lyskebåndet (ligamentum inguinale). Meralgia paresthetica er klassifisert som en mononevropati. Det vil si at det kun er en isolert nerve som er affektert. 

Noen underliggende utløsende faktorer inkluderer:

 • Bruk av stramme belter (for eksempel verktøybelter) eller tettsittende klær
 • Overvekt og fedme
 • Hurtig vektøkning i forbindelse med graviditet 
 • langvarige statiske stillinger eller aktiviteter som medfører kompresjon av nerven

Tilstanden kan også oppstå ved direkte skade på nerven, som en komplikasjon i forbindelse med kirurgi, eller i forbindelse med underliggende sykdom, som for eksempel diabetes.

Symptomer

 • Sviende eller brennende smerter i huden på utsiden eller fremsiden av låret
 • Tap av følelse og nummenhet på utsiden/fremsiden av låret
 • Overfølsomhet for varme på utsiden av låret
 • Prikking og/eller kløe på utsiden/fremsiden av låret (parestesi)
 • Verking eller ømhet i lysken

Når bør man oppsøke lege?

Man bør oppsøke lege dersom man opplever vedvarende plagsomme symptomer som medfører funksjonsnedsettelse eller tap av livskvalitet. Meralgia paresthetica er vanligvis ikke forbundet med alvorlig sykdom, men legen kan utelukke andre årsaker og eventuelt henvise videre til fysioterapi. 

Behandling

Meralgia paresthetica går vanligvis over av seg selv etter uker eller måneder. Hos gravide forsvinner symptomene vanligvis etter fødsel. 

Behandlingen avhenger av underliggende faktorer. Meralgia paresthetica behandles  konservativt i de fleste tilfeller. For eksempel i form av vektreduksjon, endring av klesvaner og/eller unngåelse av aktiviteter som fremprovoserer symptomene

I mer alvorlige tilfeller kan behandlingen omfatte betennelsesdempende legemidler, kortisoninjeksjoner eller nerveblokade. Kirurgisk dekompresjon eller nervereseksjon kan i svært sjeldne tilfeller bli aktuelt dersom tilstanden er alvorlig og ikke har respondert på annen behandling. 1

Fysioterapi

Fysioterapeuten vil fokusere på å identifisere og behandle de underliggende årsakene til symptomene. Hovedmålet med behandling hos fysioterapeut er å forhindre kompresjon av nerven.

Fysioterapeuten kan bidra med:

 • Råd og veiledning i forhold til daglige aktiviteter
 • Treningsprogram og veiledning i forhold til vektreduksjon
 • Spesifikke øvelser for å lette trykket på nerven og bedre bevegelighet
 • Massasje og mobiliseringsteknikker for å frigjøre nerven som er i klem

Prognose

Meralgia paresthetica er vanligvis en selvbegrensende tilstand. Mer enn 90 prosent av pasienter responderer godt på konservative tiltak alene.2

Referanser[+]