Annonse

Midje-hofte-ratio (MHR)

Midje-hofte-ratioen, det vil si forholdet mellom midjemål og omkretsen av hoften, sier noe om hvor på kroppen fett blir lagret og risikoen for en rekke vanlige livsstilssykdommer.

woman measuring waist
Sist oppdatert:
ANNONSE

Det er spesielt det usunne magefettet midje-hofte-ratioen (MHR) sier noe om. Midjemål alene er ikke like nyttig fordi dette forteller lite om fordelingen av fett. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan vi kan bruke midje og hoftemål for å vurdere helserisiko.

BMI og midje-hofte-ratio

Midje-hofte-ratio brukes ofte i kombinasjon med kroppsmasseindeks (BMI) for å gi en mer komplett vurdering av en persons kroppssammensetning og potensiell risiko for sykdom og død. Det er mulig å ha en “normal” BMI, men likevel ha en høy MHR-verdi. Midje-hofte-ratio kan derfor gi en indikasjon på helserisiko til tross for at BMI er innenfor normalområdet.

Begge disse metodene har sine begrensninger. Ved å vurdere både BMI og MHR sammen kan man derfor få en bedre forståelse av kroppssammensetning og et mer helhetlig inntrykk av helserisiko

MHR gir for øvrig ikke en direkte måling av fettprosent. Midje-hofte-ratio gir heller ingen informasjon om den totale mengden kroppsfett. Forskning viser likevel at personer som har en “epleformet” kropp har høyere risiko for visse helseproblemer enn de som har en “pæreformet” kropp (når hoftene er bredere enn overkroppen).1

En slik beregning av forholdet mellom midjemål og hofteomkrets (MHR) er derfor en relativt enkel metode for å vurdere fordelingen av kroppsfett. Den gir en indikasjon på hvor på kroppen fettet er lagret, noe som er relevant for å vurdere individuell helserisiko.

Sponsede lenker

Her følger en trinnvis forklaring på hvordan du går frem for å måle MHR på riktig måte:

Slik måler du midje-hofte-ratio

Steg 1: Forberedelser

 • Finn frem et fleksibelt målebånd.
 • Stå oppreist og avslappet, men likevel rak i ryggen.
 • Stå foran et speil slik at det blir lettere å kontrollere at du plasserer målebåndet riktig.
 • Ha på deg så lite klær for å få en mest mulig nøyaktig måling.
 • Det kan være litt vanskelig å ta midjemål og hoftemål på seg selv. Dersom du har mulighet kan det derfor være en fordel å få hjelp av en assistent.

Steg 2: Mål midjen

 1. Plasser målebåndet rundt den smaleste delen av midjen. Hos mange er dette området rett ovenfor navlen.
 2. Sørg for at målebåndet er horisontalt i vater rundt hele midjen.
 3. Pust normalt og les av målingen. (ikke hold pusten eller trekk inn magen)

Steg 3: Mål hoften

 1. Plasser målebåndet rundt den bredeste delen av hoften og setet.
 2. Pass igjen på at målebåndet er plassert horisontalt (helst i vater).
 3. Les av målebåndet

Steg 4: Beregn MHR

 • Del midjemålet med hofteomkretsen. For eksempel, hvis midjen måler 80 cm og hoftene 100 cm, vil MHR være 0,80.

Når du har utført målingene kan du bruke denne kalkulatoren til å beregne din midje-hofte-ratio.

Midje-hofte kalkulator

Hva er en sunn MHR?

 • 0,90 eller lavere for menn
 • 0,85 eller lavere for kvinner

Kilde: WHO

Her er en tabell som viser hvordan WHO klassifiserer helserisiko i forhold til MHR:

Helse risiko
Menn
Kvinner
Lav
0,95 eller lavere
0,80 eller lavere
Moderat
0,96-1,0
0,81-0,85
Høy
1,0 eller høyere
0,86 eller høyere

Vanlige feil:

Unngå disse vanlige feilen når du måler midje-hofte-ratio:

Feil plassering av målebåndet:

For å finne det nøyaktige forholdet mellom midjemål og hofteomkrets må du passe på at du måler midjen på det smaleste punktet og hoftene på det bredeste.

Ujevnheter og krøll på målebåndet:

For å får en nøyaktig måling må målebåndet ligge jevnt mot huden rundt hele kroppen uten krøll og skjevheter. Pass også på at målebåndet holdes parallelt med gulvet. Det vil si horisontalt i vater.

Trekke inn magen mens du måler:

Dersom du puster for dypt inn eller trekker inn magen kan dette gi en feilaktig midjemåling.

Er dette en nøyaktig metode?

Selv om MHR kan gi nyttig informasjon har den sine begrensninger. Midje-hofte-ratio bør derfor alltid brukes i kombinasjon med andre helseindikatorer og ikke som en isolert måling.

For eksempel kan BMI ikke skille mellom vekt fra fett og vekt fra muskler. Midjemål gir informasjon om bukfett, men ikke nødvendigvis om total kroppsfett. MHR gir informasjon om fettfordeling, men ikke den totale mengden kroppsfett.Hva som er “best” eller mest nøyaktig kan variere fra person til person. For noen kan MHR være en spesielt viktig indikator, mens for andre kan BMI eller midjemål være mer relevant.

Midje-hofte-ratio (MHR) er ikke nødvendigvis den “mest nøyaktige” indikatoren for helserisiko sammenlignet med andre målinger som BMI eller midjemål alene, men den gir en spesifikk type informasjon som kan være viktig i visse sammenhenger.

MHR fokuserer på fettfordelingen i kroppen, spesielt forholdet mellom magefett og hoftefett. En høy MHR indikerer en større mengde magefett sammenlignet med hoftefett. Denne type fett kalles også bukfett, eller visceralt fett, og er assosiert med en høyere risiko for en rekke helseproblemer, inkludert:

 • Hjerte- og karsykdommer
 • Type 2-diabetes
 • Høyt blodtrykk
 • Visse typer kreft

Derfor kan MHR være en nyttig indikator for helserisiko i forhold til fettfordeling. Når du vet hvordan midje-hofte-ratio måles og beregnes kan du forsøke å måle din egen MHR. Dersom du er usikker på egen helse er det likevel best å oppsøke lege for å utført relevante tester og målinger.

Lege eller annet helsepersonell utfører ofte slike målinger, spesielt i kontekster der kroppssammensetning eller fettfordeling kan være relevante for pasientens helse. Spesielt hvis de er bekymret for risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Sponsede lenker

Referanser[+]