Annonse

Multippel sklerose: Styrketrening kan bidra til å bremse progresjon av MS

Forskning har tidligere påvist at trening kan forbedre mobiliteten til personer med multippel sklerose (MS). Fordelene knyttet til fysisk aktivitet ender imidlertid ikke der. Resultatene fra en nylig studie antyder at styrketrening kan bidra til å bremse progresjonen av multippel sklerose.

ANNONSE
ANNONSE

Trening beskytter hjerneceller

En av studiens medforfattere Ulrik Dalgas, professor ved Institutt for folkehelse ved Universitet i Århus, sier at studien er den første i sitt slag som antyder at trening og fysisk aktivitet faktisk kan bidra til å beskytte hjerneceller og nervesystem mot demyelinisering og hjerneatrofi forbundet med multippel sklerose. Studien ble nylig publisert i Multiple Sclerosis Journal.1

Tidligere studier har hovedsakelig påvist at trening kan bidra til å lindre symptomene på sykdommen. Det er ikke tidligere påvist at trening kan ha en direkte forebyggende effekt på sykdomsprogresjonen .

I studien observerte forskerne at to økter med styrketrening i uken gjennom en periode på 6 måneder var assosiert med redusert omfang av hjerneatrofi, det vil si tap av hjerneceller, hos personer med relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS). Dette er den vanligste formen for multippel sklerose.

Hva er multippel sklerose?

Multippel sklerose er en sykdom som innebærer at immunsystemet angriper og bryter ned et beskyttende lag spesialiserte celler som omkapsler nervefibre i sentralnervesystemet. Dette beskyttende laget kalles myelin.

Som et resultat denne prosessen kan nervefibrene bli skadet og evne til å sende signaler til andre nerveceller reduseres. Nedbrytningen av myelin forstyrrer nervesignaler mellom hjernen og ryggmargen og kan forårsake en rekke ulike symptomer, blant annet tap av styrke, tap av balanse, synsforstyrrelser og koordinasjonsproblemer.

Det anslått at rundt 2,3 millioner mennesker over hele verden lever med MS.2 Relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) er den vanligste formen for MS og karakteriseres av at personen som lider av sykdommen opplever peridoiske episoder med økning av symptomer (attakker), etterfulgt av perioder med reduserte eller fraværende symptomer.

Metode

For å komme frem til sine funn fulgte forskerne 35 pasienter som hadde blitt diagnostisert med RRMS. Alle pasientene var medisinert sykdommen.

Totalt 18 pasienter ble randomisert til å delta i styrketreningsøkter to ganger i uken i 6 måneder, mens de resterende 17 pasientene ikke gjorde noen endringer i sine normale daglige aktiviteter.

Hjernevolumet og kortikaltykkelsen hos hver pasient vurdert ved hjelp av MR i forkant og etterkant av perioden studien pågikk.
Forskerne fant ut at personene i styrketreningsgruppen hadde redusert hjernenatrofi sammenlignet med personene i gruppen som ikke deltok i treningsøktene.

Mer effektivt enn medisinering alene

Vanlige medisiner som brukes i behandlingen av multippel sklerose kan i seg selv bidra til motvirke hjerneatrofi, men forskerne observerte en klar tendens til at trening ytterligere reduserte hjernesvinn hos pasienter som allerede er medisinert.

Forskerne sier at de for øyeblikket ikke kan forklare nøyaktig hvorfor styrketrening ser ut til å redusere hjernenatrofi hos personer med multippel sklerose, men har som mål å finne ut av dette i fremtidige studier

Trening ingen erstatning for medisiner

Håpet er at videre forskning kan føre til at styrketrening vurderes som en del av et effektivt behandlingsopplegg for MS, men forskerne påpeker at det er urealistisk å forvente at trening kan erstatte medisiner.

Referanser[+]