Annonse

Smerter i nakken

Nakke

Nakkesmerter er en svært vanlig muskel- og skjelettlidelse. Smerter i nakken dreier seg som regel om belastningskader på muskler, leddbånd og annet bløtvev rundt nakken eller akutt muskelstrekk.

Anatomi

Nakken (cervikalcolumna) består av 7 ryggvirvler som forbinder kraniet med resten av kroppen. Virvlene danner sammen øvre del av ryggmargskanalen og beskytter ryggmargen mot skade og støt. Mellom virvlene finner vi mellomvirvelskivene som fungere som støtdempere og bidrar til nakkens bevegeliget.

Nakke anatomiDet finnes en rekke anatomiske strukturer rundt nakkevirvlene som bidrar til nakkens normale funksjon og stabilitet. Leddbåndene sørger for passiv stabilitet, mens mange små muskler gir mulighet for aktiv støtte og bevegelse.

Nakken er den mest bevegelige delen av ryggraden og bærer i tillegg vekten av hodet. På grunn av nakkens sårbare anatomiske posisjon, mange bevegelige ledd, og at nakken er mindre beskyttet av omkringliggende bløtvev enn resten av ryggraden, er nakken ofte utsatt for skader og belastning som kan føre til smerter, stivhet og nedsatt funksjon og bevegelighet.

Noen vanlige årsaker til nakkesmerter

Generelle nakkesmerter, eller kink i nakken (som regel en liten strekkskade i en muskel), er som regel ikke farlige og som oftest dreier det seg om midlertidige tilstander som ofte går over av seg selv.

Dersom du imidlertid har langvarige plager i nakken, nakkesmerter som er ledsaget av nummenhet eller tap av styrke i armer eller hender, eller hvis du opplever akutte stikkende smerter som stråler ut i skulderen eller ned i armen, bør du oppsøke lege for å få utført en klinisk utredning.

Det kan dreie seg om smerte fra en nerverot eller nerver som kommer i klem andre steder i nakkeregionen og dette kan være et faresignal i forhold til prolaps og skiveproblematikk eller andre nevrologiske tilstander.

I sjeldne tilfeller kan nakkesmerter og stivhet i nakken også være symptomer på mer alvorlige underliggende sykdomstilstander.

Ryggmargsskade

En spesiell risiko særlig ved alvorlige akutte nakkeskader er medfølgende og potensielt livstruende eller paralyserende skader på ryggmarg og hjerne. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan smertene i nakken først oppsto. Noen ganger er pasienten selv klar over hvorfor smertene i nakken har oppstått, andre ganger kan det være vanskelig å peke på en konkret årsak til smertene.

Nakkeslengskader og kroniske nakkeplager

Opphavet til nakkesmerter kan iblant ligge langt tilbake i tid. Noe som blant annet er vanlig i forbindelse med senskader av typiske whiplash-skader (nakkesleng). En i utgangspunktet symptomfri instabilitet i nakken kan da føre til slitasje og muskelspenninger som bidrar til at en smertetilstand bygger seg opp over lengre tid.

Annonse

Kompensatoriske bevegelsesmønstre vil etterhvert utvikle seg og nakkesmertene vil over tid kunne forplante seg til andre kroppsdeler, typisk hodepine, smerte mellom skulderblader og symptomer i armene.  Vedvarende nakkesmerter og skader i nakken  kan i noen tilfeller gi opphav til generelle muskelsmerter i hele kroppen.

Noen vanlige årsaker til generelle smerter i nakken

  • Dårlig ergonomi og kroppsholdning (spesielt i forbindelse med arbeid foran dataskjerm)
  • Psykisk og fysisk stress og medfølgende muskelspenninger og belastning
  • Whiplash-skader (som regel etter bilulykker som involverer påkjørsel bakfra)
  • Degenerative forandringer som artrose og spinal stenose som følge av aldring og slitasje over tid
  • Degenerative forandringer i mellomvirvelskiven som kan føre til skivebukning eller akutt prolaps og stikkende smerter som stråler ut i skulder og arm.

Symptomer og kliniske tegn

Noen symptomer på vanlige tilstander som kan ha sitt opphav i nakkeregionen.

  • Smerter i nakken
  • Hodepine
  • Smerter, redusert grepsstyrke eller nummenhet som stråler ut i skulder, arm eller hånd (radikulære symptomer, cervikal radikulopati, nerverotsaffeksjon)
  • Generelt redusert bevegelighet og nakkestivhet

Nakkesmerter er ofte ledsaget av hodepine som oppstår som følge av spenninger i nakke og skuldermuskulatur. Dette kalles ofte spenningshodepine eller tensjonshodepine og kjennetegnes av trykkende smerter som stråler frem i pannen eller tinningen, eller legger seg som en “hette” over bakhodet.

Behandling av nakkesmerter

Behandling for alle former for nakke- og ryggproblemer har alltid to generelle målsetninger. Reduksjon av smerte og forebygging av fremtidig skade.

Spesifikk behandling av nakkesmerter er avhengig av nøyaktig diagnose, men generelt kan man dele behandlingen av nakkesmerter inn i to hovedgrupper. Nakkesmerter som responderer på konservativ behandling og alvorlige nakkesmerter og slitasjeforandringer som krever operative inngrep. Avstivning og eventuelt fjerning av mellomvirvelskiven ved prolaps eller spinal stenose er den vanligste nakkeoperasjonen)

Fysioterapi

Fysioterapeuten vil gjennomføre en klinisk undersøkelse for kartlegge årsaken til nakkesmertene og bidra med gode råd og veiledning i tillegg til å instruere i forebyggende trening og øvelser. I forbindelse med generelle nakkesmerter dreier det seg ofte om tøyningsøvelser og avspenningsøvelser, korrigering av dårlig kroppsholdning og instruksjon i god ergonomi.