Når kan barn rulle fra rygg til mage?

Barn skal gjennom mange viktige milepæler i den motoriske utviklingen. Evnen til å rulle rundt fra rygg til mage og omvendt er en av disse milepælene.

Ved 3 til 4 måneders alder er mange barn allerede i stand til å rulle fra ryggen og over på siden. Kort tid etter dette, ved rundt 4 til 5 måneders alder utvikles evnen til å rulle helt rundt.

Hva lærer barnet først?

Veldig ofte lærer barnet å ruller fra mage til rygg først, mens det kan ta enda noen uker før det lærer seg å rulle fra rygg til mage. Dette er ikke alltid tilfellet, og Iblant kan utviklingen skje i en annen rekkefølge. De fleste barn har likevel lært seg å rulle helt rundt begge veier når de er ca. 7 til 10 måneder gamle.

Hva er normalt? 

Hvis barnet ditt ikke har lært seg å rulle rundt begge veier innen 7 til 10 måneder betyr ikke dette nødvendigvis at noe er galt eller unormalt.

Alle barn utvikler seg i forskjellig tempo og det finnes ikke noen fasit på hvor gamle barn bør være når de mestrer de ulike milepælene i utviklingen.  Noen barn utvikler enkelte ferdigheter raskere enn andre og de individuelle forskjellene innenfor normalområdet kan være store. 

Barn som er født for tidlig eller med visse medfødte sykdommer bruke ofte lengre tid på å utvikle motoriske ferdigheter. 

Når bør jeg være bekymret?

Forsinket motorisk utvikling kan i noen tilfeller få alvorlige konsekvenser eller være et tegn på underliggende sykdom.
For eksempel kan manglende evne til å rulle rundt potensielt innebære økt risiko for krybbedød.

Forstyrrelser i den motoriske utviklingen vil vanligvis fanges opp under de periodiske helsekontrollene ved de kommunale helsestasjonene. Dette er en del av basisprogrammet alle nyfødte skal gjennom.

Dersom du likevel er bekymret for at utviklingen til barnet ditt er forsinket bør du ta  kontakt med din lokale helsestasjon eller barnets fastlege.

Hvordan kan fysioterapi hjelpe?

Alle kommuner skal ha et fysioterapitilbud til barn og unge. Fysioterapeuter tilknyttet kommunale helsestasjoner har ofte spesialisert seg på fysioterapi for barn og unge.

En spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi har inngående kunnskap om spedbarns motoriske utvikling og kan kartlegge og behandle forstyrrelser i barns motoriske utvikling. De kan hjelpe barn og foreldre med å trene opp sine motoriske ferdigheter og gi råd og veiledning til foreldre som er bekymret for sine barns utvikling.

Annonser