Når kan barnet løfte hodet selv?

Dersom man lar en person uten erfaring med barn holde et nyfødt barn er det praktisk talt alltid noen i rommet som vil rope: «Pass på hodet!”Annonse

Perioden før barnet har lært seg å få kontroll over nakkemuskulaturen og endelig holder hodet sitt selv kan være en tid fylt med engstelse og usikkerhet.

De fleste spedbarn utvikler tilstrekkelig styrke i nakken til å holde hodet på egen hånd rundt 3 måneders alder. (Full kontroll oppnås vanligvis rundt 6 måneder.)

Hva er normal motorisk utvikling?

Som med de fleste ting som har med barns utvikling å gjøre er spekteret som defineres som “normal utvikling” ganske bredt.  Noen barn har sterke nakker helt fra fødselen av, mens andre tar seg god tid til å bygge opp styrken som er nødvendig for å løfte hodet.

Etter 6 måneder har de fleste babyer fått nok styrke i nakken og overkroppen til å holde hodet oppe selv. De kan vanligvis også snu hodet lett fra side til side og opp og ned.

Før barnet har lært seg å løfte hodet trenger det støtte i nakken når det løftes. Når du tar opp et barn fra ryggliggende skyves den ene hånden under skulderbladene for å støtte hodet og nakken. Den andre hånden holdes under setet.

Når bør du søke hjelp dersom barnet ditt ikke løfter hodet selv?

Hvis barnet ditt ikke kan holde hodet selv uten støtte ved 4 måneders alder, betyr det ikke nødvendigvis at noe er galt, men det er likevel viktig  å sjekke med fastlege eller helsestasjon, og å følge opp periodiske helseundersøkelser.

Noen ganger kan manglende evne til å løfte hodet være et tegn på en utviklingsmessig eller motorisk forsinkelse. Det kan også være et symptom på cerebral parese, muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer.

Likevel er det som regel  bare en kortvarig forsinkelse i den motoriske utviklingen. Alle barn utvikler seg i sitt  eget tempo, og noen lærer visse ferdigheter raskere enn andre. Dette er normalt.

Det finnes ingen fasit for hvor tidlig barnet skal kunne holde hodet selv. Dette er en ferdighet som krever tålmodighet og øvelse. Men alt barnet gjør, fra å strekke seg etter leker til å løfte hodet fra en lekematte bidrar til å utvikle denne ferdigheten.

Hvis du er bekymret for den motoriske utviklingen til barnet ditt bør du kontakte fastlege eller helsestasjon. Disse kan gi råd og veiledning i forhold til hvordan du kan bidra til å fremme ditt barns motoriske utvikling på best mulig måte.

En fysioterapeut med spesialisering i barnefysioterapi vil også kunne undersøke barnet og gi øvelser, råd og veiledning for at barnet skal nå sine milepæler å lære seg å løfte hodet selv.

Også på Fysionett