Annonse

Normal BMI for kvinner

Hva er egentlig en sunn BMI for kvinner? Kvinner har av naturlige årsaker en noe høyere fettprosent enn menn. Dette er bare en av flere faktorer som ikke tas med i beregningen.

En BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvekt. Dette er likt for både kvinner og menn. Foto: Pexels
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Finnes det en normal BMI for kvinner? I denne artikkelen forsøker vi å svare på dette og finne ut hvor mye BMI egentlig forteller oss om helsen vår.

Hva er BMI?

Body Mass Index (BMI) er et verktøy som brukes for å estimere om en person har en sunn kroppsvekt i forhold til høyden. Tallet er i utgangspunktet ment å si noe om risikoen for hjerte- og karsykdommer. BMI måles ved å ta vekten i kilogram og dele den med høyde opphøyd i annen.

BMI = vekt(kg) / (høyde(m))^2

For eksempel, hvis du veier 70 kg og er 1.75 meter høy:

  1. Vekt er 70 kg.
  2. Høyde i meter er 1.75. Hvis du opphøyer denne i andre (1.75 * 1.75), får du omtrent 3.06.
  3. Når du deler vekten din med tallet du fikk i steg 2 får du: 70 kg / 3.06 = 22.88.

Din BMI vil da være 22.88 å ligge innenfor det som anses som normalvekt (18.5 – 24.9) for både kvinner og menn.

BMI tabell og kategorier

BMI-kategoriene er de samme for både menn og kvinner og fordeler seg som følger:

  • Undervektig: BMI mindre enn 18.5
  • Normal vekt: BMI mellom 18.5 og 24.9
  • Overvekt: BMI mellom 25 og 29.9
  • Fedme: BMI på 30 eller høyere

Kilde: WHO

BMI-tallet gir kun en veldig generell indikasjon på helse og fettprosent. Utregningen tar ikke hensyn til individuell kroppssammensetning, som for eksempel andelen muskelmasse eller bentetthet. Derfor kan personer med mye muskelmasse eller kraftig benbygning ha en høy BMI, men likevel være sunne og friske.

I tillegg er det mange andre faktorer som også spiller inn på helse og risiko for sykdom. For eksempel fysisk aktivitet, kosthold, og genetiske faktorer.

BMI-tabell

bmi tabell

Bakgrunn

BMI er en metode som går helt tilbake til 1800-tallet, innført av den belgiske matematikeren Adolphe Quetelet. Den brukes i dag globalt som en rask og enkel metode for å kategorisere både menn og kvinner som overvektige, normalvektige eller undervektige på bakgrunn av høyde og vekt.

Hvordan beregne BMI

Formelen for å beregne BMI er vekt i kilogram, delt på høyde opphøyd i annen.

Hvis en kvinne for eksempel veier 65 kg og er 1.65 m høy, er hennes BMI (65 kg / (1.65 m^2)) omtrent 23.9.

Det er en relativt enkel formel som er lik for både menn og kvinner. Du kan også bruke en BMI-kalkulator for å regne ut dette.

Lenke: Prøv vår BMI-kalkulator

Normal BMI for kvinner

Ifølge Verdens helseorganisasjon er normalvekt for både kvinner og menn definert som en BMI mellom 18.5 og 24.9.

Kvinner har generelt en litt høyere fettprosent enn menn. Dette er både normalt og sunt, men gjenspeiles ikke av BMI-tallet. Menn har på sin side generelt kraftigere benbygning og en høyere andel muskelmasse. Det er derfor ikke mulig å sammenligne kvinner og menn 1:1 i forhold til BMI. Dette gjelder ikke bare mellom kjønnene, men også generelt mellom individer. Kroppsammensetning påvirker BMI-tall og helserisiko på ulike måter.

Begrensninger ved BMI

Til tross for sin popularitet har BMI flere viktige begrensninger som må tas i betraktning når resultatet skal tolkes. Utregningen tar som nevnt ikke hensyn til fordelingen av fett og muskler. Det finnes ingen egne BMI-kategorier for kvinner og menn som tar høyde for ulik kroppssammensetning mellom kjønnene. Området som regnes som normal BMI er identisk for både kvinner og menn.

BMI alene er derfor ingen god indikator for helse eller sunnhet. En veltrent person kan ha en høy BMI uten å være overvektig eller usunn på grunn av en høyere andel muskelmasse. I tillegg er det slik at faktorer som alder, etnisitet, og genetikk også påvirker helserisiko og sannsynlighet for sykdom. Disse er heller ikke inkludert i BMI-beregningen.

Alternative målemetoder

For en mer detaljert vurdering av kroppssammensetning og helse finnes andre mer nøyaktige metoder som måling av fettprosent, midje-hofte ratio, og midjemål.

Fettprosent: Dette er andelen av kroppens totale vekt som består av fett. For kvinner er en sunn kroppsfettprosent vanligvis mellom 21% og 33%, avhengig av alder.

Midje-hofte ratio: Dette måler forholdet mellom midjeomkrets og hofteomkrets. For kvinner er en ratio på 0,85 eller lavere ansett som sunn.

Midjemål: Måling av livvidden gir en indikasjon på mengden av “visceralt” fett, det vil si fett rundt organene i mageregionen. For kvinner anses en livvidde på under 80 cm som sunn og normal.

Livsstil og helse

En sunn livsstil som inkluderer et balansert kosthold og regelmessig trening er avgjørende for god helse. Kvinner bør også være oppmerkssomme på helserisiko gjennom ulike livsfaser, som pubertet, graviditet og overgangsalder, som kan påvirke vekt og generell velvære. Normal og sunn kroppsvekt for kvinner kan variere i ulike livsfaser og BMI er ikke noen fasit på kvinners helse.

Hva kan BMI brukes til?

BMI kan være et nyttig utgangspunkt for å vurdere generell helserisiko i større populasjoner, men det er viktig å huske på at det er et enkelt verktøy med store begrensninger. Det som klassifiseres som normal BMI for kvinner er identisk med normal BMI for menn på tross av betydelige biologiske forskjeller mellom kjønnene når det kommer til kroppssammensetning og helseparametere. På individnivå har derfor utregning av BMI relativt liten verdi som helseindikator.

Det er viktigere med en helhetlig tilnærming til helse, som inkluderer måling av kroppsfettprosent, midje-hofte-ratio, livvidde, kosthold og fysisk aktivitet, gir et mer komplett bilde.

Det anbefales å rådføre seg med helsepersonell for veiledning skreddersydd til dine personlige behov og omstendigheter. For både menn og kvinner er BMI bare ett av mange verktøy vi kan bruke for finne ut noe om helsetilstand og risiko for sykdom.

Det er viktig å understreke at denne artikkelen gir generell informasjon om BMI for både kvinner og menn. Denne informasjonen skal ikke brukes som erstatning for råd fra lege eller annet helsepersonell. Hvis du har bekymringer rundt vekt eller helse bør du ta kontakt med egnet helsepersonell.

Konklusjon: Normal BMI for kvinner

Det er viktig å huske på at det egentlig ikke finnes noen «normal» BMI for kvinner. Det finnes kun generelle normalverdier knyttet til et ganske unøyaktig måleverktøy som har fastsatt identiske verdier for menn og kvinner. BMI tar ikke høyde for en lang rekke andre faktorer som påvirker helsen vår.

Det er derfor viktig å ikke henge seg for mye opp i BMI-tall. En såkalt ‘normal’ BMI er bare en liten bit av et større puslespill av faktorer som har betydning for helsen.