Annonse

Ny rolle for motoriske nerveceller

Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Resultatene fra en ny studie publisert i tidsskriftet Nature kan bidra til endre synet vi til nå har hatt på motoriske nervecellers funksjon i nervesystemet.

Motoriske nerveceller har frem til nå blitt betraktet som passive mottakere av signaler fra internevronale nervekretser (nervecellene som forbinder sensoriske og motoriske nerver).

Dette synet utfordres nå av forskere ved Karolinska Institutet i Sverige som har demonstrert at motoriske nerveceller selv har en direkte eksitatorisk og retrograd innflytelse på høyere lokomotoriske kretser som styrer rytmiske bevegelser.1

Dette kan representere et paradigmeskifte i måten vi forholder oss til motoriske nerveceller på, mener forskerne. Motornevroner kan ikke lenger betraktes kun som passive mottakere av sensoriske signaler men må snarere betraktes som en integrert komponent i et komplekst nettverk av nervekretser som styrer motorisk atferd.

Les mer på nettsidene til Karolinska Institutet.

Referanser[+]

Relaterte artikler