Annonse

Nevropati – årsaker, symptomer og behandling

Nevropati er en samlebetegnelse på symptomer som oppstår på grunn av skade eller irritasjon på en eller flere nerver i det perifere nervesystemet.

nevropati

Nevropati er en vanlig, men ofte misforstått tilstand som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Det er en samlebetegnelse for ulike typer nerveskader, som kan ha en rekke årsaker og symptomer. I denne artikkelen vil vi utforske hva nevropati er og se på vanlige årsaker, symptomer og behandling.

Bakgrunn

Det perifere nervesystemets funksjon er å overføre sensorisk og annen sanseinformasjon fra ulike kroppsdeler inn til sentralnervesystemet og hjernen og sende meldinger tilbake fra hjernen til den aktuelle kroppsdelen.

Dersom det oppstår skade eller sykdom i eller rundt perifere nervebaner kan dette føre til forstyrrelser eller brudd på nervesignalet og en rekke ulike symptomer kan da oppstå som følge av dette. 

Det finnes en lang rekke forskjellige sykdomstilstander og skader som kan forstyrre normal funksjon av perifere nerver og dermed føre til nevropatier.

Polynevropati og mononevropati

Perifere nevropatier kan deles inn i to hovedgrupper. Polynevropatier og mononevropatier.

Dersom flere perifere nerver er affektert kaller man tilstanden en polynevropati, mens dersom kun en isolert nerve er affektert kalles dette en mononevropati.

Kompresjon av nerver

En nevropati kan for eksempel være et resultat av skade og påfølgende betennelse og irritasjon når nerver eller nerverøtter kommer i klem under benstrukturer eller stramme muskler, eller det kan oppstå skade og irritasjon på grunn av kjemisk irritasjon, hevelser eller væskeansamlinger i vev som befinner seg i nærheten av nerver. Denne typen nevropatier faller som regel innunder gruppen mononevropati.

Nevropati i forbindelse med systemisk sykdom

Nevropati kan også være et resultat av betennelser og vevsforandringer som  oppstår på cellenivå i selve nervecellen som følge av underliggende sykdommer. Dette dreier seg vanligvis om polynevropatier.

Den vanligste formen for polynevropati forekommer sekundært i forbindelse med diabetes.

Annonse

Symptomer på nevropati

Symptomer i forbindelse med nevropatier i det perifere nervesystemet varierer avhengig av hvilke nerver som er irritert eller skadet og rammer lokalt i de affekterte nervenes distribusjonsområde.

Vanlige symptomer kan omfatte:

  • Nummenhet og prikking i føttene eller hendene, som brer seg utover den aktuelle kroppsdelen
  • Brennende eller sviende smerter
  • Skarpe strålende smerter som kommer støtvis og kan minne om elektrisk støt
  • Overfølsomhet for berøring, selv lett berøring
  • Endringer i hud, hår og negler
  • Manglende koordinasjon og kontroll over den aktuelle kroppsdelen
  • Muskelsvakhet eller lammelser dersom motoriske nerver er påvirket.
  • Tarm, blære eller fordøyelsesproblemer
  • Endringer i blodtrykk som kan forårsaker svimmelhet

Nevropatier i det perifere nervesystemet kan ramme kun en nerve (mononevropati), eller flere nerver på en gang (polynevropati).

Årsaker til nevropati

Det er ikke alltid lett å bestemme den nøyaktige årsaken til nevropatiske symptomer. En rekke ulike faktorer og mekanismer kan medvirke til symptomene og det dreier seg ofte om en følgetilstand av et komplekst sykdomsbilde.

Disse omfatter blant annet:

Alkoholisme: Mange alkoholikere utvikler nevropatier på grunn av mangelsykdommer og påfølgende degenerasjon av nervesystemet.

Autoimmune sykdommer:
Disse sykdommene inkluderer blant annet Sjøgrens syndrom , lupus , leddgikt , Guillain – Barre syndrom , kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati og nekrotiserende vaskulitt .

Diabetes: Når flere nerver rammes av nevropati (polynevropati) er årsaken ofte diabetes. Minst halvparten av personer med diagnosen diabetes utvikler en eller annen form for nevropati.

Når nevropati er forbundet med diabetes kalles det diabetisk nevropati.

Eksponering for giftstoffer: Eksponering for giftstoffersom tungmetaller og løsemidler kan føre til nedbrytning av nervevev.

Medisiner og legemidler: Visse legemidler , særlig de som brukes til å behandle kreft ( cellegift ) , kan forårsake perifer nevropati .

Infeksjoner: Enkelte virale og bakterielle infeksjoner kan forårsake perifer nevropati, inkludert Lymes sykdom, Herpes, helvetesild ( varicella zoster ) , Epstein Barr virus, hepatitt C , spedalskhet , difteri -og HIV.

Skader og mekaniske årsaker: Skader etter for eksempel trafikkulykker , fall bruddskader eller noen vanlige idrettsskader, kan kutte av eller skade perifere nerver og føre til symptomer på nevropati .

Kreft og svulster: Kreftsvulster kan ramme nervevevet direkte eller legge press på omkringliggende nerver. Både kreftsvulster godartede svulster kan medvirke til nevropati.

Nevropatier kan også oppstå som følge av bruk av krykker eller andre aktiviterer der ledd holdes i en unaturlig stilling over lengre tid slik at nerver kommer i klem, eller ved repetetive bevegelser i forbindelse med belastningsskader.

Behandling av nevropatier

Behandlingen av nevropatier tar sikte på å identifisere og behandle underliggende årsaker. Hvis den underliggende årsaken behandles effektivt er dette ofte nok til at symptomene reduseres eller forsvinner. På kort sikt er målet med behandlingen å lindre smerte og andre symptomer.

Hvordan behandler fysioterapeuten nevropatier?

Fysioterapeuten vil forsøke å identifisere underliggende årsaker og legge opp behandlingen ut ifra dette. Behandling hos fysioterapeut fokuserer på å bevare funksjon og muskelstyrke i tillegg til å lindre smerte og andre symptomer.

I mange tilfeller kan mobilisering av ledd, massasje og øvelser redusere trykk på nerver i klem og gi symptomlindring.