Annonse

Piriformis syndrom

Piriformis syndrom er en tilstand som kjennetegnes av at en stram og kort piriformis muskel utløser smerter i sete- og hofteregionen som iblant også stråler ned på baksiden av låret og videre helt ned i hælen og foten.

ANNONSE
ANNONSE

Anatomi

Piriformis syndrom

Piriformis er en liten og relativt lite kjent muskel som befinner seg dypt inne i setet. På grunn av sin unike anatomiske posisjon bidrar piriformismuskelen til utadrotasjon i hofteleddet når hoften befinner seg i ekstensjon, samtidig som den bidrar til innadrotasjon og abduksjon i hofteleddet når hoften er flektert.


Hva forårsaker symptomene?

Grunnen til at denne beskjedne lille muskelen kan være så problematisk er sannsynligvis fordi den befinner seg i umiddelbar nærhet av isjiasnerven, en stor og tykk nerve som strekkers seg fra nederst i ryggsøylen via setet , videre ned på baksiden av lårene og helt ned i foten.

Dersom piriformis muskelen av forskjellige årsaker blir anspent og irritert kan dette gi irritasjon og kompresjon av isjiasnerven. Noe som gir smerter i hoften og videre ned i beinet og foten. Det man på folkemunne kaller isjias.  Hos rundt 15% av befolkningen  passerer isjiasjnerven faktisk tvers gjennom piriformismuskelen, noe som ifølge enkelte studier gjør disse personene spesielt utsatt for piriformis syndrom.1 

Symptomer på piriformis syndrom

  • Smerte, stramhet, prikking, svakhet eller nummenhet i sete- og hofteregionen som kan stråle opp imot nedre del av korsryggen og sakrum, eller ned på baksiden av låret og ned i leggen og hælen.
  • Smerter og en stramhetsfølelse i setet ved langvarig sitting
  • Smerter og ømhet i et bestemt punkt i bekkenet omtrent midt mellom sakrum og hodet på femur i det området piriformis muskelen befinner seg.

Vanlige symptomer forbundet med piriformis syndrom kan også minne svært mye om typiske symptomer som oppstår ved lumbal radikulopati (for eksempel skiveprolaps med nerverotsaffeksjon). Disse to tilstandene kan være vanskelige å skille fra hverandre klinisk og opptrer også ofte samtidig.  Piriformis syndrom kalles iblant “falsk isjias” eller “pseudoisjias”, noe som er misvisende fordi piriformis syndrom gir høyst reelle isjiassmerter.

Diagnose

Piriformis syndrom er en ren klinisk diagnose som er noe kontroversiell. Det finnes nemling ingen fullgode kliniske tester for å bekrefte diagnosen. Ingen av testene er spesifikke eller pålitelige nok. Den mest spesifikke testen innebærer å sette piriformis på strekk for å se om dette reproduserer eller forverrer symptomene.

Andre lignende diagnoser må typisk utelukkes før diagnosen kan stilles. Dette kompliseres ytterligere av at piriformis syndrom ofte opptrer samtidig som en del andre tilstander som kan gi nær identiske symptomer. Dersom man har isjias eller lignende symptomer og det ved hjelp av MR ikke kan påvises skiveprolaps, stenose eller andre mer objektivt påviselige årsaker til symptomene regnes sannsynligheten for at smertene forårsakes av piriformis muskelen for å være store.

Det utvikles imidlertid stadig nye metoder for å gjøre både diagnostisering og behandling mer spesifikk, blant annet ved hjelp av lokal nerveblokade eller andre former for bedøvelse av piriformis muskelen, for eksempel gjennom ultralydveiledet injeksjon av botulinum toksin. Piriformis syndrom er sannsynligvis underdiagnostisert.2

Behandling av piriformis syndrom

På grunn av at diagnosen i seg selv er kontroversiell finnes det relativt lite forskning på behandling av piriformis syndrom sammenlignet med andre tilstander som er forbundet med lignende symptomer. Anbefalt behandling for piriformis syndrom slik den beskrives i den vitenskapelige litteraturen fokuserer hovedsakelig på å påvirke piriformis muskelen direkte siden en stram og irritert pirifomis muskel antaes å være årsaken til symptomene.3 Behandling hos fysioterapeut består derfor hovedsakelig av tøyningsøvelser og styrkeøvelser for piriformis.

Øvelser for piriformis syndrom

Piriformis muskelen kan tøyes gjennom utadrotasjon og adduksjon i hofteleddet.  Under vises noen eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Tøyningsøvelse 1


Tøyningsøvelse 2


Styrkeøvelser for hoftens utadrotatorer kan ha en positiv effekt i forbindelse med behandling av piriformis syndrom.

Styrkeøvelse for utadrotatorer


Fysioterapi

Fysioterapeuten benytter ofte ulike former for avspenning, triggerpunktbehandling og massasjeteknikker for å løse opp spenninger i og rundt piriformis muskelen. Fysioterapeuten vil normalt sette opp et treningsprogram med spesifikke øvelser rettet mot piriformis og omkringliggende muskulatur.

Gjennom en kombinasjon av tøyningsøvelser, styrkeøvelser og manuell behandling fra fysioterapeut oppnåes ofte enn forbedring av symptomene på relativt kort tid.

Fysioterapeuten vil som regel også forsøke å kartlegge biomekaniske sammenhenger som kan være årsak til eller bidra til å forverre tilstanden. Det oppfordres ellers til å holde seg i generell fysisk aktivitet til tross for at man har symptomer forbundet med piriformis syndrom.

Piriformis syndrom er normalt ikke en alvorlig lidelse. Symptomene vil ofte forsvinne av seg selv etter en viss tid, men tiden dette tar kan fremskyndes gjennom effektiv behandling hos en fysioterapeut.

Referanser[+]

En kommentar om “Piriformis syndrom”

Det er stengt for kommentarer.