RICE prinsippet

Prinsippet som benyttes ved førstehjelp og behandling av vanlige idrettsskader går under betegnelsen RICE prinsippet. RICE er et akronym for Rest, Ice , Compression og Elevation.

RICE prinsippet skal benyttes som førstehjelp umiddelbart etter en akutt skade. Riktig behandling de første 24 timene etter akutte idrettsskader er svært viktig og utgjør en avgjørende faktor i forhold til optimal tilheling av skaden.

Annonse

Hvorfor RICE?

Feil eller manglende behandling i den akutte fasen kan forlenge skadeperioden betraktelig og føre til at man må utebli fra idrett og aktiviter i lengre tid enn nødvendig. I verste fall kan skaden bli kronisk og langvarig.

Dersom man er nøye med å bruke RICE prinsippet umiddelbart etter skade vil man kunne vende raskere tilbake til fullt aktivitetsnivå. Det er derfor viktig at idrettsutøvere har kunnskap om hvorfor RICE prinsippet er viktig og hvordan det benyttes i praksis.

Hva innebærer RICE prinsippet?

Rest

Hvile og avlastning utgjør den første delen av RICE prinsippet. Hvile betyr ikke nødvendigvis full immobilisering eller at man bør forbli sengeliggende over lengre tid. Man kan fortsatt utføre aktiviteter som ikke involverer skadeområdet.  Tilstrekkelig hvile og avlastning er likevel svært viktig de første 24 til 48 timene etter skade. Hvile i denne perioden er viktig for at kroppen skal få anledning til å starte tilhelingsprosessen og begynne å bygge opp nytt funksjonelt vev. Betennelse og hevelse er både naturlig og nødvendig i denne akutte fasen etter en skade.

Hvileperioden bør begrenses til de første 48 timene etter at skaden oppsto. Så fort den akutte hevelsen har dempet seg og smerten er redusert bør man begynne med forsiktig bevegelse og opptrening av skadeområdet. Senere i tilhelingsfasen blir stimulering av det skadde vevet gjennom økt belastning og mer intensiv opptrening gradvis viktigere og viktigere for å gjenvinne normal funksjon tidligst mulig og forebygge tilbakevendende skade.

Ice

RICE prinsippet

Nedisning har flere terapeutiske formål. Nedkjøling av skadeområdet har først og fremst en umiddelbar smertelindrende effekt.

Is gir smertelindring ved å blokkere overføringen av smertesignaler langs nervebanene fra det skadde området inn til sentralnervesystemet. Is brukes også for å dempe hevelser og blødninger i den akutte fasen. Hevelser fører til at trykket på nerveendinger økes, noe som bidrar til økt smerte. Hevelser fører også til at cellene får mindre tilgang på oksygen som de trenger for å overleve og fungere optimalt.

Oksygenmangel kan føre til nekrose (celledød) og arrdannelser. Nedisning ved akutt skade kan derfor, i tillegg til å dempe spredning av den akutte hevelsen, bidra til å redusere skadeomfanget på cellenivå fordi den lavere temperaturen fører til redusert sirkulasjon og stoffskiftet i cellene reduseres midlertidig slik at cellene får et lavere behov for oksygen.

Ispose bør forøvrig ikke benyttes mer enn 15 min av gangen. Is ned skadeområdet i intervaller på 15 min og vent 15 min før ny nedisning de første timene etter en akutt idrettsskade med hevelse.

Compression

Kompresjon er kanskje den viktigste komponenten av RICE prinsippet. Kompresjon av skadeområdet kan i stor grad redusere hevelsen som oppstår ved akutt skade. Hevelser forlenger av flere årsaker tiden det tar for kroppens reparasjonprosseser og reparere skadet vev og det å redusere hevelse effektivt i akuttfasen kan derfor redusere skadeperioden betraktelig. Hevelser oppstår svært raskt, men tar desto lengre tid og bli kvitt. Væsken som hoper seg opp i vevet ved akutte hevelser og væskeansamlinger må nemlig transporteres vekk via lymfesystemet, og dette er en meget langsom prosess.

Elevation

Elevasjon er den siste komponenten av RICE prinsippet. Elevasjon innebærer å holde den skadede kroppsdelen ​​i en posisjon høyere enn, eller på samme nivå som hjertet. Ved en forstuelse av ankelen for eksempel vil dette bety at foten heves mens du ligger nede eller sitter.

Elevasjon fungerer etter et enkelt prinsipp, nemlig tyngdekraften. Tyngdekraften trekker ting ned, og dette er særlig nyttig for å redusere hevelse. Væskeansamlingene som oppstår ved hevelser fjernes som nevnt gjennom lymfesystemet. Lymfesystemet er et passivt sirkulasjonssystem og tyngdekraften kan dermed hjelpe dette systemet og fungere mer effektivt. Det er derfor fordelaktig og holde det skadde området hevet så mye som mulig i de første 24 til 48 timene etter en skade.

Annonse

Hva med varmebehandling?

Varme brukes primært for å øke blodsirkulasjonen. Dette er IKKE fordelaktig i den akutte fasen etter en skade. Dette fordi økt blodsirkulasjon fører til større metabolsk aktivitet og væskeansamlinger, noe som bidrar til økt hevelse,  mens poenget med RICE prinsippet hovedsakelig er å redusere hevelse. Varme brukes isteden på kroniske belastningsskader med redusert sirkulasjon og fravær av betennelse.

Annonser