ANNONSE

Røyking knyttet til høyere risiko for å utvikle kroniske ryggsmerter

slutte å røyke

Røykere har høyere risiko for å utvikle kroniske ryggsmerter enn dem som ikke røyker viser en ny studie.1

annonse

Dette er ikke den første studien som knytter røyking til kroniske smerter. Men ifølge forskerteamet, ledet av Bogdan Petre ved Feinberg School of Medicine i Chigago, er dette den første studien som antyder at røyking direkte påvirker nervebaner i hjernen forbundet med smerte, noe som dermed gjør røykerne mer utsatt for kroniske ryggsmerter.

Ryggsmerter utgjør en av de aller vanligste smertetilstandene i muskel- og skjelettapparatet og det er anslått at 8 av 10 nordmenn vil oppleve akutte eller kroniske ryggsmerter på et eller annet tidspunkt i løpet av livet.  Ryggsmerter er også en av de viktigste årsakene til sykefravær og den nest vanligste årsaken til at folk oppsøker lege.

annonse

Røykeslutt forebygger kroniske smerter

Denne siste studien, publisert i tidsskriftet Human Brain Mapping, antyder imidlertid at røykere kan redusere risikoen for å utvikle kroniske ryggsmerter ved å slutte å røyke.

Studien ble gjennomført ved at forskerne rekrutterte 160 deltakere i kategorien subakutte ryggsmerter, definert som ryggsmerter som varer 4-12 uker. De rekrutterte også 32 deltakere med kroniske ryggsmerter – definert som å ha ryggsmerter i 5 år eller mer og 35 deltakere uten ryggsmerter.

Ved fem separate anledninger, i løpet av en ett-års periode, fullførte alle deltakerne spørreskjemaer som samlet informasjon om deres røykestatus og andre helsemessige forhold. De gjennomgikk også en MRI hjerneskanning.

Hjerneskanningen ble brukt til å analysere aktivitet i to områder i hjernen – nucleus accumbens og den mediale prefrontale cortex. Begge disse regionene spiller en rolle i forhold til vanedannende atferd, avhengighet og motivert læring.

Forandringer i hjernen

Røyking øker en type hjerneaktivitet som reduserer motstandsdyktighet mot kroniske ryggsmerter. Petre og hans team fant ut at sammenhengen mellom disse to områdene i hjernen spiller en avgjørende rolle i utviklingen av kroniske smerter.

Desto sterkere forbindelse som eksisterer mellom disse to områdene i hjernen, desto mer disponert blir man for å utvikle kroniske smerter. Røyking ser ut til å påvirke denne sammenhengen.

Forskerne fant ut at sammenlignet med ikke-røykere hadde røykerne en langt sterkere forbindelse mellom nucleus accumbens og den mediale prefrontale cortex og hadde dermed også økt risiko for kroniske ryggsmerter. Teamet beregnet at røykerne har ca. tre ganger større sannsynlighet for å utvikle kroniske ryggsmerter enn ikke-røykere. Forskerne fant også ut at denne forbindelsen igjen ble svekket dersom man sluttet å røyke.

“Vi konkluderer med at røyking øker risikoen for en overgang til kroniske ryggsmerter, en effekt mediert av corticostriatale kretser involvert i vanedannende atferd og motivert læring.”

Sammenheng mellom avhengighet og kroniske smerter

Fordi studiens funn viser at røyking påvirker områder i hjernen knyttet til kroniske smerter foreslår forskerne også at det kan være en sammenheng mellom avhengighet og kroniske smerter generelt.

Referanser[+]