Hva er Scheuermanns sykdom?

Scheuermanns sykdom er en relativt sjelden rygglidelse karakterisert av overdreven krumning i øvre del av ryggsøylen (kyfose)

kyfose

Sykdommen er kategorisert som en osteochondrose av ryggvirvlene, noe som betyr at den påvirker normal vekst og utvikling av ryggvirvlenes epifysekiver.1

Annonse

Denne forstyrrelsen av normal vekst gjør at bakre del av ryggvirvlene voksere raskere enn fremre del slik at virvlene får en karakteristisk kileform som igjen fører til den karakteristiske kroppsholdningen forbundet med Scheuermanns sykdom.

Disse endringene skjer som regel i ungdomsårene under perioder med rask vekst. Tilstanden er generelt ikke farlig selv om den for noen kan gi akutte ryggsmerter, men svært ofte er personer med Scheuermanns sykdom symptomfrie. Scheuermanns sykdom rammer gutter oftere enn jenter.

Hva er årsaken til Scheuermanns sykdom?

Årsaken til Scheuermanns sykdom er ikke kjent men det antaes at en rekke arvelige faktorer spiller en rolle.  Sykdommen er klassifisert som en osteochondrose. En tilstand som er forbundet med nedsatt blodtilførsel til epifyseskiver under utvikling.

Symptomer på Scheuermanns sykdom

Pasienter med denne Scheuermanns sykdom kan i noen tilfeller oppleve episoder med akutte ryggsmerter og stivhet i øvre del av ryggen, spesielt under perioder med hurtig vekst. Symptomene er ofte milde til moderate men kan forverres av fysisk aktivitet.

Posturale abnormaliteter (unormal kroppsholdning)  som karakteriseres av overdreven krumning i øvre rygg (thorax kyfose), og eventuelt en sekundær kompenserende svai i ryggen  (lumbal lordose) kan også være påfallende men er ikke alltid like åpenbar.

Scheuermanns sykdom
Diagnostisering av Scheuermanns sykdom

Som regel vil en klinisk undersøkelse og pasienthistorie gi mistanke om Scheuermanns sykdom. Røntgen er vanligvis nødvendig for å bekrefte diagnosen.

For å tilfredstille diagnosekriteriene for Scheuermanns sykdom må en røntgenundersøkelse påvise en høydeforskjell på 5 grader eller mer i tre sammenhengende ryggvirvler.2

Behandling av Scheuermanns sykdom

Behandlingen er først og fremst rettet mot å hindre progresjon av misdannelsen og lindre smerter. Dette innebærer vanligvis øvelser for å forbedre kroppsholdning samt tøyningsøveler og styrkeøvelser for ryggen. Iblant benyttes også et korsett for å forhindre videre utvikling av kyfosen i ryggen.

Personer med Scheuermanns sykdom bør avstå fra alle aktiviteter som gir økt smerte og forsøke å opprettholde optimal kroppsholdning så godt det lar seg gjøre. Aktiviteter forbundet med dårlig kroppsholdning eller store belastninger på øvre del av ryggen frarådes.

Ikke alle som får påvist Scheuermanns sykdom har behov for behandling. Tilstanden behandles kun dersom man er vesentlig plaget med smerte, stivhet og andre symptomer.

Fysisk aktivitet anbefales

Det oppmuntres ellers til variert fysisk aktivitet da mye stillesitting og en generelt passiv livsstil kan være like skadelig som tung belastning.

Fysioterapi for Scheuermanns sykdom

Fysioterapibehandling for pasienter med plagsomme symptomer i forbindelse med Scheuermanns sykdom er avgjørende for å sikre et best mulig utvikling og forebygge progresjon  av den posturale misdannelsen.

Behandling hos fysioterapeut kan blant annet omfatte massasje, mobilisering og taping i tillegg til
spesifikke øvelser for å korrigere kroppsholdning. Øvelser for å forbedre stabilitet, styrke og fleksibilitet i ryggen er også en viktig del av behandlingen.
Fysioterapeuten kan dessuten gi generelle råd og veiledning angående aktivitetsnivå, trening og god ergonomi i hverdagen.

Annonse

Operativ behandling

En liten prosentandel av pasienter med Scheuermanns sykdom vil ikke ha tilstrekkelig effekt av fysioterapi eller annen behandling og oppleve en forverring av ryggkrumning, smerter og plager over lengre tid. I slike tilfeller kan videre utredning og eventuelt operasjon være aktuelt, men dette tilhører sjeldenhetene.

Referanser[+]

Også på Fysionett