Annonse

Semaglutid (Wegovy) reduserer symptomer på hjertesvikt

Legemiddelet semaglutid kan bidra til å redusere symptomer forbundet med hjertesvikt

Semaglutid, novo nordisk
Foto: Novo Nordisk
Sist oppdatert:
ANNONSE

En fersk studie publisert i tidsskriftet NEJM viser at legemiddelet semaglutid (solgt under merkenavnene Wegovy og Ozempic) kan redusere symptomer på hjertesvikt hos pasienter med fedme. Studien ble utført med 529 deltakere over en tidsperiode på 52 uker og var finansiert av legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

Om semaglutid

Semaglutid er et legemiddel som fungerer som en GLP-1 reseptoragonist. Denne simulerer virkningen av et et hormon som finnes i tarmen. Det virker ved å øke insulinnivåene og fremkalle en metthetsfølelse. Semaglutid ble opprinnelig ble utviklet for å behandle diabetes type 2, men har også vist seg å være effektivt i behandlingen av overvekt. Forskere ser nå på enda flere potensielle bruksområder for medisinen.

Hovedfunn

Studien rapporterer at pasienter som ble behandlet med semaglutid opplevde en signifikant forbedring i selvopplevd livskvalitet sammenlignet med dem som fikk placebo. De rapporterte også færre symptomer på hjertesvikt. Studien brukte et standardisert spørreskjema kalt “Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – KCCQ-12” for å samle informasjon om selvopplevde symptomer på hjertesvikt.1

Deltakerne som fikk semaglutid hadde også færre sykehusinnleggelser. Kun én innleggelse ble registrert i semaglutid-gruppen sammenlignet med tolv i placebogruppen.

Nye perspektiver for behandling av fedme

Forfatterne av studien mener at resultatene av forskningen vil kunne føre til endringer i måten vi behandler hjertesvikt og fedme på. Resultatene tyder på at behandling av fedme med semaglutid kan ha direkte fordeler for pasienter med symptomer på hjertesvikt.

Selv om resultatene virker lovende er det behov for flere studier for å evaluere langtidseffektene og sikre at medisinen er tilgjengelig for de som trenger den.

Referanser[+]

Relaterte artikler