ANNONSE

Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom som hovedsakelig påvirker øyne, spyttkjertler og slimhinner, men sykdommen kan også påvirke andre deler av kroppen.

annonse

De vanligste symptomene inkluderer kløende tørre øyne, tørr munn, kronisk tørste og vanskeligheter med å svelge.

Det finnes ingen kur mot Sjøgrens syndrom men riktig behandling kan redusere symptomene og gjøre sykdommen lettere å leve med.  Sjøgrens syndrom rammer kvinner oftere enn menn.

annonse

Hva er årsaken til Sjøgrens syndrom?

Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom. Det vil si at immunforsvaret angriper kroppens egne celler, i dette tilfellet kroppens fuktighetsproduserende kjertler. Dette fører til tørrhet i munn, svelg, øyne og annet vev. Man vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at immunforsvaret angriper kroppens egne slimhinner og spyttkjertler.

Sykdommen antaes å ha en genetisk komponent som kan utløses av ytre miljøfaktorer. Det spekuleres i om virus eller vanlige infeksjoner kan være utløsende årsaker.

Primær og sekundær Sjøgrens sykdom

Rundt halvparten av personer som har diagnosen Sjøgrens syndrom lider også av andre revmatiske sykdommer.  Sjøgrens syndrom som opptrer samtidig med annen kjent revmatisk sykdom kalles for sekundær Sjøgrens syndrom. Symptomer på Sjøgrens syndrom som opptrer isolert uten leddgikt eller annen samtidig revmatisk sykdom kalles for primær Sjøgrens syndrom.

Sykdommen utvikler seg gjerne gradvis over flere år.  Det kan derfor ta lang tid før typiske symptomer som tørre øyne og tørrhet i munn og svelg manifesterer seg . Andre ganger går sykdomsprogresjonen relativt hurtig og typiske symptomer.  Symptomene kan være milde, moderate eller alvorlig, og progresjonen av sykdommen er ofte vekslende og uforutsigbar.

Symptomer på Sjøgrens syndrom

De vanligste symptomene på Sjøgrens syndrom:

 • Tørre øyne ( ofte med betennelse, irritasjon, kløe eller svie )
 • Tørr munn (eller problemer med å spise tørr mat)
 • Vanskeligheter med å tygge eller svelge
 • Hevelse og ømhet i lymfekjertler rundt ansikt, halsen, armhuler og i lysken
 • Tretthet og kronisk utmattelse
 • Underlivsplager som følge av tørre slimhinner
 • Leddsmerter og generell ømhet i muskler og ledd
 • Hodepine

Sjøgrens syndrom er en systemisk sykdom, noe som innebærer at sykdommen påvirker hele kroppen.  I sjeldne tilfeller påvirker sykdommen indre organer. Vanligvis lever, lunger og nyrer.

Vanlige komplikasjoner i forbindelse med Sjøgrens Syndrom er tannråte, utslett og økt mottakelighet for infeksjoner i munn og svelg.

Diagnostisering

Diagnostisering av Sjøgrens syndrom kan være komplisert fordi symptomene til forveksling kan minne om en rekke andre revmatiske sykdommer, som for eksempel lupus eller fibromyalgi og fordi annen revmatisk sykdom ofte opptrer samtidig.

Tørr munn og tørre øyne kan også være bivirkninger av medikamenter som benyttes i behandlingen av andre lidelser. For eksempel kan medisiner mot høyt blodtrykk eller depresjon ofte gi tørr munn og/eller tørre slimhinner.

Diagnostisering og utredning i forhold til Sjøgrens syndrom utføres vanligvis av en revmatolog

Vanlige diagnostiske tester:

Schirmers test – test for å vurdere om man har unormalt lav tåreproduksjon i øyet.
Biopsi – en liten bit av kjertelvev fra spyttkjertel fjernes og undersøkes. Vanligvis taes vevsprøven fra innsiden av underleppen.
Blodprøver – Blodprøve for å undersøke nivåene av immunglobuliner og antistoffer i blodet.

Diagnosekriterier

 • Tørre øyne daglig i minst 3 måneder
 • Tørr munn daglig i minst 3 måneder
 • Nedsatt tåreporduksjon (Schirmers test)
 • Nedsatt spyttproduksjon
 • Positiv leppebiopsi (affisert spyttkjertel)
 • Antistoffer i blodet (SSA/ SSB)

Sjøgrens syndrom – behandling

Det finnes ingen kur mot Sjøgrens syndrom men riktig behandling kan redusere symptomene og gjøre sykdommen lettere å leve med

Tannhelse – Det er viktig å drikke nok vann. God tannpleie og generell munnhygiene er også svært viktig for å forebygge tannråte og utvikling av munnsopp som følge av tørre spyttkjertler og slimhinner. Personer med Sjøgrens syndrom vil ofte kunne motta støtte eller refusjon i forbindelse med utgifter knyttet til tannbehandling og tannhygiene.

Øyedråper – Tørre øyne og tørr munn assosiert med Sjøgrens syndrom behandles ofte med reseptfrie øyedråper som kan fåes reseptfritt på apotek. Personer med mer alvorlige symptomer kan ha behov for reseptbelagte medisiner, og i noen tilfeller kirurgi i form av en øyeoperasjon for tårekanalene være aktuelt.

Fysioterapi for Sjøgrens syndrom

Fysioterapi kan være svært nyttig for personer med sekundær Sjøgrens syndrom. Fysisk aktivitet kan forebygge smerter, tretthet og utmattelse og bidra til et bedre funksjonsnivå.

En fysioterapeut kan tilrettelegge et treningsopplegg og øvelser tilpasset individuelle behov. Fysioterapeuten kan også behandle muskelsmerter og andre symptomer forbundet med Sjøgrens syndrom og annen revmatisk sykdom. For personer med primær Sjøgrens er det mer begrenset hva en fysioterapeut kan bidra med, men også her kan trening og fysisk aktivitet være til hjelp.

Revmatisk sykdom med sekundær Sjøgrens syndrom gir normalt rett til refusjon for behandling hos fysioterapeut.