Skader på mediale leddbånd i kneet

Leddbåndskader på innsiden av kneet rammer som regel det mediale kollateralligamentet. Dette er navnet på det største leddbåndet på innsiden av kneet.Dette leddbåndet stabiliserer kneet mot forskyvning sideveis innover. En skade på det indre leddbåndet i kneet kan dreie seg om alt fra en liten strekk til delvis avrivning, og enkelte ganger fullstendig avrivning av leddbåndet.

Annonse

Skademekanisme ved mediale leddbåndskaderMediale_leddbånd

Mediale leddbåndsskader forsårsakes vanligvis av at en ytre kraft treffer utsiden av kneet slik at det skjer en kraftfull forskyvning sideveis mot innsiden av kneet og leddbåndet blir strukket utover sin tåleevne.

Dette kan for eksempel skje under taklinger i fotball når en spiller i høy hastighet treffer utsiden av kneet hos motspilleren og dermed skyver eller vrir skinnebenet (tibia) innover.

Skaden skjer også ofte i alpint ved krappe eller ukontrollerte svinger og vridninger i kneet ved høy hastighet. Noe som fører til svært store belastninger på leddbåndet på innsiden av kneet. Skader på det indre leddbåndet i kneet opptrer iblant samtidig med korsbåndsskader og skader på menisken.

Symptomer på indre leddbåndskader i kneet

  • Smerter på innsiden av kneet ved normal aktivitet og når man bøyer kneet
  • Hevelse og ømhet langs leddspalten på innsiden av kneet
  • Kneet svikter eller det føles som om kneet vil gi etter eller falle ut av ledd ved visse bevegelser
  • Generell følelse av instabilitet i kneet og dårlig balanse ved vektbærende aktiviteter

Diagnose

Diagnosen fremgår ofte tydelig av pasienthistorien og en gjennomgang av skademekanisme. Fysioterapeuten vil undersøke kneet og utføre spesifikke tester for å påvise leddbåndskader på innsiden av kneet og kliniske funn her bekrefter langt på vei diagnosen.

En av de vanligste testene for det det mediale kollateralligamentet (indre leddbåndet) innebærer å bøye kneet til ca. 25 grader , og legge press mot yttersiden av kneet slik at man setter det indre leddbåndet på strekk.

Andre tester kan omfatte radiologisk undersøkelse vanligvis MR eller diagnostisk ultralyd.

Behandling av skader på indre leddbånd i kneet

Behandling og førstehjelp for akutte skader på leddbånd med hevelse følger RICE prinsippet. Skadeområdet kjøles da ned med ispose for å dempe hevelse og lindre smerte og kneet holdes høyt.

Trening og fysiske aktiviter som gir smerte bør begrenses inntil smerte og hevelse er redusert. Noen ganger er det nødvendig med fullstendig avlastning en kort periode (første 24-48 timer etter akutt skade).

Kompresjonsbind og krykker kan også være nødvendig en kort periode for å avlaste kneet i forhold til vektbærende aktiviteter.

Etter en kort hvileperiode, vanligvis bare noen få dager i de fleste tilfeller, kan man begynne med øvelser for å styrke muskulatur og bedre bevegeligheten i kneet. Opptrening bør skje under veiledning fra fysioterapeut og er svært viktig for å gjenvinne optimal funksjon og styrke i kneet, og for å forebygge kroniske smerter og instabilitet.

Fysioterapi og trening

Operasjon er som regel ikke nødvendig når det kun er det indre leddbåndet som har blitt delvis revet av eller strukket. Øvelsere og opptrening i regi av fysioterapeut vil i de fleste tilfeller være nok til å gjenvinne tilnærmet normal funksjon og man kan vende tilbake til idrett etter relativt kort tid.

Opptrening tar sikte på å trene opp tapt stabilitet og styrke i kneet som følge av skaden. Selv om man er skadefri og symptomer ikke er merkbare bør man likevel fortsette med øvelser for stabilitet og styrke i kneet.

Annonse

Hvor lang tid det tar å trene opp kneet og vende tilbake til normal aktivitet etter en leddbåndskade avhenger blant annet av hvor alvorlig skaden er.

Det kan være snakk om en fullstendig avrivning av leddbåndet eller bare en mindre strekkskade, men prognosen er altså god for de fleste skader på det mediale kollateraligamentet dersom man begynner riktig behandling på et tidlig tidspunkt og gir kneet tilstrekkelig hvile i den akutte fasen.

Dersom man derimot har gått i lang tid med et vondt kne som følge av indre leddbåndskade eller dersom flere leddbånd og/eller menisken er involvert er effektiv behandling vanskeligere og det vil ta lengre tid før man kan vende tilbake til idrett og normal aktivitet.

Ved instabilitet i kneet over lengre tid utvikler mange kompensatoriske mønstre som kan gi slitasjeskader og smerte i nærliggende strukturer og andre steder i kroppen og dette kompliserer behandlingen. Det er derfor svært viktig å oppsøke behandling tidlig og ikke vente på at skaden skal gå over av seg selv for å unngå langvarige skadetilstander.

Også på Fysionett

Det er stengt for kommentarer.